Vuosittaisissa asukaskokouksissa asumisoikeusasukkailla on oikeus nimetä ehdokkaita TA-Asumisoikeus Oy:n hallitukseen. Asukasjäseniä on hallituksessa tällä hetkellä viidestä jäsenestä kaksi. Heidät on valittu tehtäviinsä kevään 2021 yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva.

Taidemaalarinkatu1 edustuskuva low 0017

Asumisoikeusasukkaat siis nimeävät halutessaan ehdokkaita asukaskokouksissa. Käytännössä ehdokkaiden joukosta ei kuitenkaan nimetä uusia henkilöitä hallitukseen, mikäli hallituksessa ei ole asukasedustajien paikkoja vapaana. ”Jos hallitusjäsenet vaihtuisivat esimerkiksi kahden vuoden välein, olisivat henkilöt juuri ehtineet tulla tutuiksi yhtiön toiminnan kanssa, kun henkilöt menisivät taas vaihtoon. Tätä ei ole yhtiön johdossa pidetty järkevänä toimintatapana. Hallitusjäsenten toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva siksi, että hallituksen jäsenillä halutaan olevan riittävä perehtyneisyys yhtiöön”, kertoo TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.


Hallituksen asukasjäsenten valintaperusteet


Uuden asumisoikeuslain asukashallintoa koskevat säännökset astuivat voimaan 1.9.2022 alkaen. Niiden myötä asumisoikeusyhteisön hallitukseen tai sitä vastaavaan toimielimeen on valittava asukaskokousten ehdokkaista vähintään 40 prosenttia hallituksen jäsenistä ja aina vähintään kaksi henkilöä.
Kun asukasedustajan paikka vapautuu hallituksessa, asukaskokousten nimeämiä ehdokkaita pyydetään toimittamaan yhtiölle vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo. Vastaanotettujen hakemusten perusteella kutsutaan haastatteluun sopiva määrä ehdokkaita. Ehdokkaiden valinnassa otetaan huomioon mm. tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta olennainen kokemus ja ansioituminen.


Hallitustehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii yritystoiminnan tai sen osa-alueiden tuntemusta sekä yleistä tietämystä kiinteistötoimialasta, rahoituksesta ja/tai yritystaloudesta. Hallituksen tehtävien ja tehokkaan toiminnan kannalta on tärkeää, että hallitus koostuu jäsenistä, joilla on monipuolinen, toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen.


Hallituksen nykyiset asukasjäsenet


Molemmilla tämänhetkisillä asukasjäsenillä on sellaista ammatillista osaamista ja kokemusta, joiden perusteella heillä katsotaan olevan hyvät valmiudet tehtävään.


Esa Fagerlund on tehnyt pitkän työuran kiinteistöalalla. Hän on toiminut mm. aluejohtajana ja projektipäällikkönä VVO:ssa sekä toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä S-Asunnot Oy:ssä ja Senioriasumisoikeus Oy:ssä. Lisäksi hän on työuran jälkeen toiminut ja toimii edelleen aktiivisesti ikääntyneiden asumisen puolestapuhujana. Koulutukseltaan hän on hallintonotaari.


Paula Winberg työskentelee Yleisradiolla esimiestehtävissä tuotantoteknologian päällikkönä ja hänellä on yli 20 vuoden työkokemus ICT- ja tuotantotekniikasta. Koulutukseltaan hän on datanomi ja tradenomi (AMK).


Asukasjäsenet tavoittaa sähköpostitse osoitteista Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Ajankohtaista