TA-Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelin, jonka edustajat ovat asukastoimikuntien puheenjohtajia ja yhteyshenkilöitä, päätti kokouksessaan 26.9.2023 hyväksyä uudet järjestyssäännöt asumisoikeuskohteisiin. Uusien sääntöjen myötä talokohtaiset järjestyssäännöt jäävät historiaan. Uusissa järjestyssäännöissä on tarkennettu mm. yhteisten tilojen käyttöä ja tupakointia koskevia asioita. Lisäksi käyttöön tulivat uudet autopaikkasäännöt.

JTP18614 1

Uusissa järjestyssäännöissä on huomioitu kiinteistömanagerien välittämää palautetta asukkailta sekä heidän kokemuksiaan siitä, mitä seikkoja uusissa säännöissä tulisi tarkentaa. Epäselvyyksiä ovat monesti aiheuttaneet esimerkiksi tupakointiin liittyvät asiat, koska osalla asukkaista saattaa olla ennen 1.1.2019 alkanut asumisoikeussopimus, joka ei kiellä esim. parveketupakointia tai yksityisellä pihalla tupakointia. Uudemmissa asumisoikeussopimuksissa tupakointi on kuitenkin kokonaan kielletty. Silloinkin, kun asukkaan asumisoikeussopimus ei tätä erikseen kiellä, uusissa järjestyssäännöissä suositellaan välttämään tupakointia yksityisillä piha-alueilla ja parvekkeilla.

Toinen esimerkki järjestyssääntöjen päivityksestä ovat ulkoiluväline- tai irtaimistovarastoja koskevat tarkennukset. Selvyyden vuoksi säännöissä todetaan, että ulkoiluväline- tai irtaimistovaraston käyttö ei saa haitata tai estää muiden asukkaiden vastaavan tilan käyttöä. Suurikokoisten välineiden kuten sähköpotkulautojen ja polkupyörien peräkärryjen määrät ovat viime aikoina lisääntyneet. Tämän vuoksi sääntöihin on kirjattu, että niiden säilyttäminen varastossa on sallittua, mikäli ulkoiluvälinevarastossa riittää tilaa kaikille tarvitsijoille.

Autopaikkasäännöissä täsmennetään sähköautojen ja hybridien lataamista sekä vieraspaikkojen käyttöä

Autopaikkasäännöt sisältävät sääntöjä muun muassa siitä, mihin tarkoituksiin ja miten asukas saa omaa autopaikkaansa käyttää, autopaikkojen talvikunnossapidosta ja autojen pesu- ja huoltotoimista.

Uusissa asumisoikeustalojen autopaikkasäännöissä on lisäksi määritelty, millä tavoin sähköautoja ja hybrideitä saa ladata kiinteistöllä, mikäli siellä on latauslaitteita. Sähköturvallisuuden ylläpitämiseksi mm. jatkojohtojen käyttö lataamisessa on ehdottomasti kielletty, ja ajoneuvon haltija on vastuussa latausjohtojensa pitämisestä sellaisessa kunnossa, että ne ovat sähköturvallisuussäännösten mukaisia eivätkä aiheuta vahingonvaaraa.

Vieraspaikoilla on toisinaan pidetty pidempiä aikoja kerrallaan autoja, jotka ovat käytännössä estäneet vieraspaikkojen käytön muilta. Tämän vuoksi järjestyssääntöihin on otettu maininta, että vieraspaikat on varattu ainoastaan asukkaiden vieraille tilapäiseen ja lyhytaikaiseen pysäköintiin.

Vuokrataloissa talokohtaiset säännöt ovat edelleen mahdollisia

Yleishyödyllisissä vuokrakohteissa järjestyssäännöt säilyvät ennallaan. Vuokrakohteissa järjestyssäännöistä päättäminen kuuluu ns. yhteishallintolain mukaan asukastoimikunnan toimivaltaan. Tämän vuoksi talokohtaiset säännöt ovat yleishyödyllisissä vuokra-asuntokohteissa edelleen mahdollisia. Mikäli vuokrakohteessa ei kuitenkaan ole asukastoimikuntaa, sovelletaan TA-Yhtiöiden yleisiä järjestyssääntöjä, jotka löytyvät asukasoppaasta.

Yhteishallintolain säännökset soveltuvat vain valtion tukemien pitkän korkotuen vuokra-asuntojen asukashallintoon. Niiden soveltaminen vapaarahoitteisiin vuokra-asuntoihin ja lyhyen korkotuen vuokra-asuntoihin on vapaaehtoista. TA:lla ei sovelleta yhteishallintolakia vapaarahoitteisiin vuokra-asuntokohteisiin tai lyhyen korkotuen asuntokohteisiin. Näin ollen näissä ovat voimassa vuokrakohteen tai lyhyen korkotuen kohteen omistajan asettamat yleiset järjestyssäännöt.

Tutustu järjestyssääntöihin tarkemmin:

Asumisoikeuskohteiden uudet yleiset järjestyssäännöt

Asumisoikeuskohteiden autopaikkojen järjestyssäännöt

TA:n vuokrakohteiden yleiset järjestyssäännöt

iStock 626468078 800x600

Ajankohtaista