Uuden asumisoikeusasunnoista annetun lain myötä TA-Asumisoikeus Oy:hyn perustettu yhteistyöelin käsittelee yhteisötason asioita kokouksissaan kahdesti vuodessa. Syyskuun 2023 kokouksessa puhuttivat erityisesti käyttövastikkeiden nousupaineet ja PTS-korjaukset. Yhteistyöelin myös hyväksyi uudet yleiset järjestyssäännöt ja autopaikkojen järjestyssäännöt.

Kokouksessa TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen kävi läpi käyttövastikkeiden ja käyttökorvausten määrittelyesitystä sekä käyttövastikkeen määräytymisperiaatteita. Omakustannusperiaate tarkoittaa, että kerätään sen verran maksuja, että saadaan kustannukset katetuksi. Käyttövastikkeissa voidaan kuitenkin kohtuullisesti varautua esimerkiksi tuleviin peruskorjauksiin, ja näin TA on tehnytkin. Yleisen kustannustason nousun myötä samalla rahalla saadaan aikaisempaa vähemmän palveluita, minkä vuoksi asukkaista tuntuu helposti siltä, että vastinetta nouseville kustannuksille saadaan vähemmän kuin haluttaisiin. Yleisen kustannustason nousu kuitenkin heijastuu kaikkiin asumismuotoihin.

Kokouksessa esiteltiin TA-Asumisoikeus Oy:n talousarvioesitys ja käyttövastikkeiden määrittelyesitys, joista lopulliset päätökset tehtiin yhtiön hallituksessa lokakuussa 2023. Korkokulut, kiinteistöjen ylläpito- ja hoitokustannukset sekä energiakustannukset ovat vuodesta 2021 lähtien nousseet voimakkaasti, mikä vaikuttaa vuoden 2024 talousarvioon ja sitä kautta vastikkeisiin. Esimerkiksi TA:n kohteiden rakentamista varten ottamien lainojen korkokulut yli kolminkertaistuvat vuonna 2024 vuoteen 2022 nähden, vaikka lainoista noin kolmannes onkin korkosuojattuja ja vaikka valtio maksaa korkotukea lainaehdoissa määritellyn korkotason ylittävältä osin. Kiinteistöjen hoitokulut ovat yleisesti ottaen nousseet kesällä 2023 yli 8 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 esimerkiksi lämpöenergia ja sähkö ovat kallistuneet kummatkin reilusti yli 10 %. Käyttövastikkeiden korotuksista ilmoitetaan asukkaille lokakuun aikana.

Kokouksessa keskusteltiin myös muun muassa pitkänajan korjaussuunnitelmasta (PTS) TA:n kohteille ajanjaksolla 2024–2028. TA-Asumisoikeus Oy:n edustajat kertoivat siitä, miten korjauspäätöksiä tehdään kohteiden rakenteiden ja järjestelmien teknisen käyttöiän sekä kuntokartoitusten perusteella. Tulevalla viisivuotisjaksolla suunniteltujen korjausten määrän arvioidaan olevan kaksinkertainen menneeseen jaksoon verrattuna. 

Yhteistyöelimen edustajille esiteltiin lisäksi TA:n latausratkaisuja sähköautojen ja hybridien lataamiseen sekä sitä, mistä TA-latausratkaisun ja tilapäislatausratkaisun hinnat muodostuvat.  

Yhteistyöelin jatkoi yleisten järjestyssääntöjen ja autopaikkasääntöjen käsittelyä, jonka se oli aloittanut keväällä 2023. Yhteistyöelimen edustajilla oli ollut mahdollisuus etukäteen kommentoida TA:n ehdotuksia järjestyssäännöiksi. Järjestyssääntöjä koskevat ehdotukset hyväksyttiin, ja TA viestii uusista säännöistä eri kanavissaan syksyn 2023 aikana. Uusissa järjestyssäännöissä on otettu huomioon kiinteistömanagereilta tullut palaute. Sen myötä on tarkennettu esimerkiksi yhteisten tilojen käyttöä ja tupakointia koskevia osioita sekä autopaikkojen pelisääntöjä. 

Seuraavan kerran yhteistyöelin kokoontuu viimeistään keväällä 2024 TA-Asumisoikeus Oy:n tilinpäätöksen valmistuttua. 

Mikä yhteistyöelin?

TA-Asumisoikeus Oy:n yhteistyöelin koostuu asumisoikeustalojen asukastoimikuntien puheenjohtajista ja yhteyshenkilöistä. Yhteistyöelimen edustajat tulevat neljältä alueelta: Etelä-Suomesta, Sisä-Suomesta, Varsinais-Suomesta ja Pohjois-Suomesta. Etelä-Suomesta on eniten edustajia, koska TA:lla on myös eniten asumisoikeuskohteita tällä alueella. Yhteistyöelimen edustajien toimikausi on kaksivuotinen. Ensimmäisen kerran yhteistyöelimen vaalit järjestettiin kesällä 2022. Koska paikkoja oli tarjolla 25 ja halukkaita ehdokkaita ilmoittautui mukaan selvästi vähemmän, kaikki halukkaat ilmoittautuneet pääsivät mukaan yhteistyöelimeen. Yhteistyöelimessä on tällä hetkellä 15 edustajaa. Yhteistyöelimeen saat yhteyden lähettämällä sähköpostia osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

 

Ajankohtaista