Kuopion kasvu ja kehitys on ollut vilkasta viime vuosina ja jatkuu edelleen. Esimerkiksi viime vuonna  valmistui noin kaksinkertainen määrä uusia asuntoja edellisiin vuosiin verrattuna.

kaartok46 molymaki alue2 alustava luonnos

TA:lle valmistui Kuopioon vuonna 2018 neljä uutta asumisoikeuskohdetta, joissa on yhteensä 109 asuntoa. Kuluvasta rakennusvuodesta odotetaan myös vilkasta, vaikkakin asuntoja valmistuu hieman vähemmän kuin edellisenä huippuvuotena. Vuonna 2019 Kuopioon on arvioitu valmistuvan yhteensä noin 1200 uutta asuntoa, joista 84 TA:lle.

Monissa kaupungeissa asuntorakentaminen painottuu kaupungin laitamille uusille asuinalueille. Kuopiossa rakennetaan vahvasti myös keskustaan, jonne on suunnitteilla useampia asuntorakentamisen kortteleita. Myös radan toiselle puolelle, nykyisen Tekun alueelle, on suunnitteilla uusi kortteli.

Yksi tärkeä rakentamisen kohde Kuopiossa on edelleen Saaristokaupunki. Varsinkin Keilankannan alueelle on valmistumassa uusia asuntoja. Samoin Kaivannonlahden alueelle valmistuu viimeiset kohteet lähivuosina. Myös TA:lle on valmistunut lähivuosien aikana useampia asuintaloja Matkusniemeen, Lehtoniemeen ja Kaivannonlahteen.

Pyörössä on vihdoin käynnistynyt rakentaminen ja sinne valmistuu vuonna 2019 myös kaksi TA-Asumisoikeuden taloa osoitteeseen Blominkatu 5. Talot on suunnattu senioreille ja vanhemmalle väestölle. Myös Mölymäen rakentaminen Haapaniemen alueen pohjoisella reunalla on käynnistymässä. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan keskuskentän viereistä aluetta, johon valmistuu vuonna 2020 myös TA:n asumisoikeusasuntoja osoitteeseen Kaartokatu 46. Tästä rakentaminen jatkuu alueen pohjoisempiin osiin.

Katso kaikki Kuopiossa olevat asumisoikeusasuntomme täältä ja kaikki vuokra-asuntomme täältä.

Ajankohtaista