Suomen asumisoikeusyhteisöt ry teetti helmikuussa asumisoikeusasukkaille kyselyn, jonka tavoitteena oli selvittää asukkaiden kiinnostusta vaikuttaa omaa asuintaloaan sekä koko asumisoikeusyhtiötä koskevaan päätöksentekoon.

2020 kvartsitie mallikuvaukset 080

Teetetyn kyselyn perusteella asukkaat ovat selvästi kiinnostuneempia omaa asumisoikeustaloa kuin koko asumisoikeusyhtiötä koskevasta päätöksentekosta. Joka neljäs vastaaja on hyvin kiinnostunut oman asumisoikeuskohteen asioista, kun taas koko asumisoikeusyhtiön asioista on hyvin kiinnostunut joka kuudes vastaaja.

Asukkaita kiinnostaa eniten vaikutusmahdollisuudet liittyen oman asuintalonsa korjaustoimenpiteisiin, huoltoon ja kunnossapitoon sekä niiden vaikutus käyttövastikkeisiin. Myös vaikutusmahdollisuudet päivittäiseen elämään liittyviin asioihin, kuten järjestyssääntöihin, autopaikkoihin ja pesutupiin, koetaan hyvin kiinnostaviksi. Vähiten kiinnostaa osallistuminen uudiskohteiden suunnittelun ja toteuttamisen seurantaan sekä asumisoikeustalojen luovutusta, purkamista tai rajoituksista vapauttamista koskevien asioiden valmisteluun.

Erilaisten osallistumismuotojen osalta asukkaat ovat kiinnostuneimpia osallistumaan jäsenenä oman asuintalon yhteisölliseen toimintaan ja oman talon asukastoimikuntaan. Vähiten kiinnostusta herättää osallistuminen jäsenenä asumisoikeusyhteisön hallitukseen ja yhteistyöelimen toimintaan.

Valtaosa vastaajista on sitä mieltä, että asukkaiden osallistumismuotoja tulisi kehittää. Asukkaat haluaisivat kehittää mm. kokouskäytäntöjä sekä ottaa käyttöön uusia, digitaalisia työkaluja viestintään ja vuorovaikutukseen yhtiöiden ja asukkaiden kesken.

Kysely toteutettiin sähköpostitse. Myös TA-Asumisoikeus Oy:n asukkailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn. Vastausten perusteella asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia pyritään jatkossa kehittämään entisestään.

Lue lisää:

Asumisoikeus.fi - Asumisoikeusasukkaat ovat kiinnostuneita omaan asuintaloon liittyvistä vaikutusmahdollisuuksista

 

Ajankohtaista