Kesäkuun uutiskirjeessä asumisoikeusasukkaille lähettämässämme asukastyytyväisyyskyselyssä selvitimme, miten asumisoikeusasukkaat kokevat netti- ja asukassivujemme sekä muun viestinnän toimivuuden. Vastausten perusteella asukkaamme ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä viestinnän tasoon, nettisivumme palvelevat hyvin myös jo asukkaana olevia sekä asukkaamme ovat tutustuneet jo melko hyvin asukassivuihimme.

 

2020 kvartsitie mallikuvaukset 0802

Nettisivuilla tärkeää tietoa myös asukkaillemme

Kyselyyn vastasi lähes 900 asumisoikeusasukastamme eri puolilta Suomea. Vastanneista 90 % on vieraillut nettisivuillamme ainakin kerran viimeisen vuoden aikana, suurin osa kuitenkin käyttää sivuja useammin kuin kerran vuodessa. Ainoastaan 1,6 % ei ole koskaan vieraillut nettisivuillamme. Vastausten perusteella asukkaamme käyttävät sivuja tiedonhakuun ja kokevat saavansa tärkeää tietoa sivuilta.

Asukkaamme vierailevat nettisivuilla eniten etsimässä uusia, rakenteilla olevia asuntoja sekä vapaita ja vapautuvia asuntoja. Tästä voimme päätellä, että asukkaamme haluavat jatkossakin asua yhtiömme asunnoissa ja asunnon vaihdon tullessa ajankohtaiseksi etsivät uutta asuntoa myös meiltä. Toiseksi eniten haettu asia nettisivuillamme ovat yhteystiedot. Osa vastanneista koki yhteystietojen löytymisen helpoksi, osa vastasi, että yhteystietojen löytymisessä oli ollut haasteita. Helppo tapa ottaakin yhteyttä on täyttää nettisivuillamme palvelupyyntölomake. Yhteystiedot löytyvät myös nettisivuiltamme talohaun avulla.

Vastauksista kävi myös ilmi, että asukkaitamme kiinnostaa asumiseen liittyvät artikkelit sekä blogimme. Muita kiinnostavia asioita sivuillamme olivat tieto oman asunnon muutostyömahdollisuuksista, erilaiset lomakkeet sekä asunnon irtisanominen. Suurin osa asukkaistamme piti sivujamme selkeinä sekä kertoivat löytävänsä sivuiltamme hyvin ajankohtaiset asiat. Myös palvelupyynnön jättäminen nettisivujemme kautta koettiin helpoksi.

Saimme asukkailtamme myös nettisivuja koskevia kehitystoiveita, jotka olemme huomioineet ja joita pyrimme ottamaan huomioon sivujen päivityksissä. Kehitettäviä asioita vastausten perusteella olivat sivujen hakutoimintojen parantaminen, tiedon ja yhteystietojen löytyminen vielä nopeammin ja selkeämmin, asumisoikeushakemuksen selkeyttäminen sekä kohdeluetteloiden löytyminen helpommin.

Yli 95 % vastanneista löysi nettisivuiltamme etsimänsä tiedon. Yli puolet kaikista vastanneista antoi nettisivuillemme arvosanaksi 4 (asteikolla 1-5). 

Asukassivuilta löytyy henkilökohtaista ja kohdekohtaista tietoa

Asukassivut on auenneet muutama vuosi sitten ja iloksemme vastaajista yli puolet oli ottanut sivut jo käyttöön. Suurin osa heistä on vieraillut sivuillamme kerran tai useammin. Eniten sivuilta haettiin yhteystietoja (mm.  huoltoyhtiön, kiinteistösihteerin ja kiinteistömanagerin) sekä luettiin omaa taloa koskevia tiedotteita. Tämän lisäksi asukkaamme ovat kiinnostuneita palvelupyynnön tekemisestä asukassivujen kautta sekä omien maksu- ja yhteystietojen muuttamisesta ja tarkastamisesta. Pieni osa vastaajista ei ollut päässyt asukassivuille ollenkaan. Näissä tilanteissa pyydämme ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme, jotta voimme selvittää asian.

Asukassivuille toivottiin enemmän sisältöä, talokohtaisia tiedotteita sekä sivujen toivottiin vastaavan paremmin myös mobiilikäyttäjien tarpeisiin. Asukassivut ovat koko ajan kehitystyön alla ja otamme kyselystä saamamme palautteen huomioon ja pyrimme saamaan sivut palvelemaan asukkaitamme entistäkin paremmin.

Myös asukassivut saivat eniten arvosanoja 4 (asteikolla 1-5).

Sähköiset kanavat haastavat perinteiset paperitiedotteet

Kyselyn perusteella asukkaamme haluaisivat saada tärkeistä asioista tietoa ensisijaisesti sähköpostiin tulevan uutiskirjeen kautta. Kuitenkaan kaikki eivät käytä sähköisiä palveluja, joten myös kotiin tai rappukäytävään jaettavalla tiedotteella on edelleen oma lukijakuntansa.

Kysyimme myös, miten hyvin asukkaamme seuraavat meitä sosiaalisessa mediassa ja mitkä kanavat ovat eniten seurattuja. Vastaukset osoittivat, että seuraajien määrät sosiaalisessa mediassa ovat vielä varsin pieniä. Vastaajien kesken suosituin kanava oli tällä hetkellä Facebook.

Lisätietoja siitä, missä kaikissa sosiaalisen median kanavissa olemme mukana, löydät täältä.

 

Katso myös:

Asumisoikeusasukkaat viihtyvät kodeissaan ja suosittelisivat asumismuotoa muillekin

Remonttimahdollisuudet kiinnostavat asumisoikeusasukkaita

Ajankohtaista