Myöntämänsä korkotuen vuoksi valtio on asettanut huoneistoihin valittaville ruokakunnille asukasvalintaperusteet, jotka tarkastamme hakiessasi asuntoa. Arava- ja korkotuetun asumisen asukasvalinnan perusteina valtioneuvoston asetusten mukaisesti ovat hakijaruokakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot. Hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä arvioidaan kokonaisuutena. Valtioneuvoston asetuksia sovelletaan valittaessa asukkaita yleishyödyllisiin vuokra- ja osaomistusasuntoihimme.

Asunnontarve

Asunnontarvetta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hakijaruokakunnan nykyiset asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne.

Varallisuus

Valtion tukemiin asuntoihin vuokralaiseksi valittavan hakijaruokakunnan varallisuus ei saa ylittää valtion asettamia rajoja. Varallisuudeksi huomioidaan hakuhetken varallisuus (käypä arvo) sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana.  Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto, muut osakkeet ja rahastot.  Varallisuudesta vähennetään ruokakunnan mahdolliset jäljellä olevat velat sekä opintolainat.

Varallisuusrajat vaihtelevat kunnittain. Voit katsoa varallisuusrajat täältä.

Loppulunastuksen jälkeen asuntoa koskevat varallisuusrajat poistuvat ja voit myydä asunnon täysin vapaasti.

Tulot

Tulorajoja ei ole, mutta tulot otetaan huomioon hakijoiden etusijajärjestystä tarkasteltaessa.

Lisätietoja

Lisätietoja ja asukasvalintaopas löytyvät Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) verkkosivuilta.