1. Mitä tarkoittaa yleishyödyllinen ja mikä on yleishyödyllinen yhteisö?

Arava- ja korkotuetun asumisen asukasvalinnan perusteina ovat tietyt yleishyödylliset kriteerit: hakijakunnan asunnontarve, varallisuus ja tulot.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARA:n nimeämät yleishyödylliset yhteisöt toimivat voittoa tavoittelemattomasti ja rakennuttavat sekä hankkivat ja vuokraavat vuokra- ja asumisoikeusasuntoja sosiaalisin perustein. Yleishyödylliseksi nimetyn asuntoyhteisön ja konsernin kuten TA-Yhtymä Oy:n on sitouduttava noudattamaan laissa määrättyjä yleishyödyllisyyden edellytyksiä ja toimittava niiden mukaisesti. Voit lukea aiheesta lisää ARA:n verkkosivuilta.

2. Mitä eroa on vapaarahoitteisella ja yleishyödyllisellä vuokra-asumisella?

Vapaarahoitteiseen vuokra-asuntoon ei ole edellä mainittuja kriteereitä varallisuuteen, asunnontarpeeseen tai tuloihin perustuen

3. Miten haen TA:n yleishyödyllisiä vuokra-asuntoja ja mistä löydän ilmoitukset?

Voit hakea yleishyödyllisiä vuokra-asuntojamme täyttämällä vuokra-asuntohakemuksen. Ilmoitamme vapautuvia asuntojamme TA.fi-verkkosivuillamme, Vuokraovi.comissa, Oikotie.fissä ja satunnaisesti paikallislehdissä. Uudiskohteissa ensimmäinen hakuaika ilmoitetaan useimmiten paikallislehdessä, ja asukkaat valitaan hakuajan aikana tulleiden hakijoiden joukosta. Ensimmäisen hakuajan jälkeen kohteeseen on jatkuva haku eli asuntoihin voi jäädä jonoon, vaikka ne olisivatkin jo vuokrattuja.

4. Mitä tarkoittavat varallisuusrajat?

Varallisuusraja tarkoittaa sitä, että hakijalla ei saa olla varallisuutta niin paljon, että hän pystyisi hankkimaan tarpeitaan vastaavan omistusasunnon paikkakunnalta. Varallisuusrajat ovat voimassa kaikissa kunnissa, mutta ne saattavat vaihdella kunnittain. Varallisuusrajat tarkistetaan määräajoin. Paikkakunnan voimassa olevat varallisuusrajat voit tarkistaa kohteen myyntineuvottelijalta.

5.Mitä liitteitä tarvitsee toimittaa yleishyödylliseen asuntoon hakiessa?

Liitteeksi tarvitaan verotuspäätös ja erittelyosa viimeksi vahvistetusta verotuksesta kaikilta asuntoon muuttavilta 18 vuotta täyttäneiltä, tuloselvitys kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä (esim. palkkakuitit viimeiseltä 12 kuukaudelta, päätös kotihoidon tuesta, eläkepäätös tms.), selvitys mahdollisesta varallisuudesta (esim. jäljennös omistusasunnon / kiinteistön kauppakirjasta, luotettava arvio myyntiarvosta, osakkeiden käypä arvo), mahdollinen kirjallinen selvitys asunnon tarpeesta (esim. kirjallinen irtisanominen, häätö, terveysviranomaisen selvitys) sekä luotonantajan todistus mahdollisista veloista. Tarvittavat liitteet voivat vaihdella hakijan elämäntilanteen mukaan, annamme tarvittaessa lisätietoja hakemuksen ja veropapereiden toimittamisen jälkeen.

6. Kauanko hakemukseni on voimassa?

Hakemus on voimassa 3 kuukautta sen jättöpäivästä lukien. Jos asunnon tarpeesi muuttuu tai poistuu, voit olla yhteydessä asiakaspalveluumme. Uusi hakemus korvaa vanhan hakemuksen.

7. Milloin pääsen näytölle?

Asunnon näytöistä sovitaan sen jälkeen, kun hakemus tarvittavine liitteineen on toimitettu toimistollemme ja olemme varmistaneet hakijan kelpoisuuden asuntoon. Jos asunto on jo tyhjänä, näytöistä voidaan sopia vapaammin ja vaikka pyytää toimittamaan hakulomake näytölle mukaan. Järjestämme myös avoimia näyttöjä, joihin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Lisätietoja saat aina kohteen myyntineuvottelijalta.

8. Milloin saan avaimet?

Luovutamme asunnon avaimet sopimuksen tai hallintaoikeuden alkamispäivänä, kun vakuusmaksu on maksettu ja näkyy tilillämme. Avaimia hakiessa on aina todistettava henkilöllisyytensä.

9. Vuokraatteko te asuntoja luottohäiriöiselle?

Tarkastamme vuokra-asuntoa hakevien hakijoiden luottotiedot. Luottohäiriömerkintä ei ole ehdoton este asunnon saamiselle. Mikäli luottohäiriöitä on runsaasti tai ne johtuvat maksamattomista vuokrista, voi se olla esteenä asunnon saamiselle.

10. Saako asunnossa tehdä remonttia?

Annamme sopimuksen teon yhteydessä lisä- ja muutostyöohjeen, jossa kerrotaan mitä asunnossa saa tehdä. Remonteista tulee aina sopia isännöitsijän kanssa etukäteen.

11. Hyvitetäänkö tekemiäni muutostöitä?

Asukkaan tekemiä muutostöitä ei harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta hyvitetä. Mikäli olet asentanut astianpesukoneen etkä halua ottaa sitä mukaan pois muuttaessa voit selvittää seuraavan asukkaan ostohalukkuuden.

12. Kenelle ilmoitan asumisaikana perhekoon muutoksista, autopaikoista ja avainten lisätilauksista?

Asumisaikaiset muutokset maksuissa, avaimissa ja autopaikoissa sovitaan aina kohteen kiinteistösihteerin kanssa.

13. Millainen irtisanomisilmoituksen pitää olla?

Voit käyttää valmista irtisanomislomakettamme tai tehdä irtisanomisilmoituksen vapaamuotoisesti. Tärkeää on, että irtisanominen on allekirjoitettu ja päivätty. Myös samassa taloudessa asuvan puolison tulee allekirjoittaa irtisanomisilmoitus, vaikka hän ei olisikaan sopimuksen allekirjoittaja.

14. Mihin lähetän irtisanomisilmoituksen?

Voit lähettää irtisanomisilmoituksen meille postitse, sähköpostilla tai faksilla lähimpään toimipisteeseen.

15. Mistä tiedän että irtisanomiseni on tullut perille?

Lähetämme asunnon irtisanoneelle asukkaalle postitse tai sähköpostilla vahvistuksen, jossa on ohjeet asunnon luovuttamisesta.

16. Pitääkö asuntoa näyttää irtisanomisaikana?

Talon omistajalla on lain mukaan oikeus näyttää asuntoa asumisaikanasi. Asunnon näytöistä sovitaan aina etukäteen ja sinulla on oikeus kieltäytyä asunnon näytöistä painavin syin (esim. lapsen sairastuminen, lemmikkieläimet, vuorotyöt).

17. Kenelle palautan avaimet pois muuttaessa?

Pääsääntöisesti avaimet palautetaan toimistollemme seuraavan kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä klo 12 mennessä.

18. Millä aikataululla vakuusmaksu palautetaan?

Vakuusmaksu palautetaan noin kahden viikon kuluessa hallinnan luovutuksesta. Isännöitsijä käy tarkastamassa asunnon ja tekee tarkastuspöytäkirjan, jonka perusteella kiinteistösihteeri palauttaa vakuusmaksun.

19. Kenelle ilmoitetaan tilinumero vakuusmaksun palautukseen liittyen?

Tilinumeron voit ilmoittaa irtisanomislomakkeessa, josta se menee kiinteistösihteerin tietoon.