Kohti asuntomessuja

Kohti asuntomessuja

-blogissa kerromme Naantalin vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluistamme.

Löydät blogista juttua myös Lohjan vuoden 2021 asuntomessuilta.


Vieraskynä: Yhteistyön arkkitehtuuria

Lohjan Hiidensalmen asuntomessuille rakentuvan kumppanuuskorttelin suunnittelu on ollut tiivis prosessi ja me UKI Arkkitehdit olemme olleet mukana suunnittelussa korttelin konseptin ja asemakaavan kehittämisestä aina toteutussuunnitteluun asti. TA-Asumisoikeuskohteen lisäksi toimistomme suunnittelee myös viereiset Lohjan vuokra-asuntojen talon sekä Hoivatilojen hoiva- ja päiväkodin. Suunnittelua on viety eteenpäin poikkeuksellisen tiiviissä yhteistyössä eri osapuolten kanssa ja hankkeessa hyödynnettiin mm. työpajamuotoista osallistamista. Suunnittelijan näkökulmasta prosessi on ollut mieluinen ja palkitseva; tiivis yhteistyö on antanut meille erinomaiset edellytykset konkretisoida suunnitelmiksi yhteisesti asetetut tavoitteet yhteisöllisestä ja viihtyisästä, eri ikäiset asukkaat yhdistävästä korttelista Lohjanjärven upeissa maisemissa.

Rakennusten sijoittelussa ja muotoilussa haluttiin järvimaisemien hyödyntämisen lisäksi luoda suojaisa, koko korttelin kokoava yhteispiha ja sijoittaa pihan yhteyteen, luonteviin kohtaamispaikkoihin yhteisöllisiä tiloja. Suunnittelemalla yhteistilat myös naapuritalojen asukkaille avoimiksi, pystyimme mahdollistamaan toiminnallisesti monipuolisemmat yhteistilat. Yhden talon tarjotessa korttelin käyttöön kuntosalin, voi toinen talo tarjota yhteisen olohuoneen ja juhlatilan. Kohtuuhintaisiksi suunnitelluissa kohteissa priorisoimme tiloja ja varustelua; Esimerkiksi asuntoihin ei suunniteltu omia saunoja, mutta ylimpään kerrokseen sijoitettiin asukkaille yhteiset saunatilat kattoterasseineen upean järvimaiseman ääreen. 

103 001 Pohjapiirustus 1. kerros

Korttelin eri ikäiset, erilaisissa elämäntilanteissa olevat asukkaat ovat olleet suunnittelun keskiössä alusta asti. Rakennetusta ympäristöstä suunniteltiin kaikille esteetön, viihtyisä ja monipuolinen. Autottomat yhteiset piha-alueet ovat turvallisia ja viihtyisiä niin lapsille, kuin toimintakyvyltään heikentyneille ikääntyneillekin. Tilat ja toiminnot sijoitettiin korttelissa niin, että ympäristö kannustaisi ja mahdollistaisi luontevia kohtaamisia asukkaiden välille. 

Lohjan asuntomessuhankkeiden suunnittelussa on myös taiteella ollut tärkeä rooli. Kumppanuuskortteliin tulevat taideteokset integroitiin osaksi julkisivuarkkitehtuuria yhteistyössä taiteilijoiden ja taidekoordinaattorin kanssa. Taide saatiin kiinteäksi osaksi arkkitehtuuria ja julkisivusuunnittelua. Julkisivut suunniteltiin ympäröivään luontoon soveltuvaksi ja taide kertoo omia tarinoitaan alueen luonnosta ja historiasta. 

Suunnittelijoina pyrimme luomaan asukkaille mahdollisimman hyvät puitteet ja edellytykset sujuvaan arkeen ja viihtyisään asumiseen. Hiidensalmen asuntomessukortteli tarjoaa tähän ratkaisuja erityisesti yhteisöllisten tilojen ja toimintojen muodossa. Vasta tulevat asukkaat kuitenkin määrittelevät sen, millaiseksi elämä ja yhteisöllisyys korttelissa lopulta muodostuu. Tavoitteenamme on ollut, että Hiidensalmeen kehittyy asukkaidensa näköinen, luonnonläheinen kotikortteli, jonka jokainen asukas voi tuntea omakseen.

Sasu Alasentie

arkkitehti SAFA, pääsuunnittelija

UKI Arkkitehdit Oy