TA-YHTIÖT | TA-LEHTI / TURUN SEUTU -ALUELIITE | KEVÄT/KESÄ 2018

4  | ALUELIITE TURUN SEUTU KEVÄT/KESÄ 2018 S kanssin kasvava ja tulevai- suudessa jatkuvasti moni­ puolistuva alue sijaitsee erinomaisten liikenneyhte- yksien varrella Turun ja Kaarinan rajalla. Alueelta on noin neljän kilometrin matka sekä Turun että Kaarinan keskustoihin. Skanssin uuden kaupunginosan suunnit- telu on parhaillaan käynnissä. Sen myötä alueesta kehitetään tulevaisuudessa noin 8 000 asukkaan älykästä kaupunginosaa, jossa kantavina teemoina ovat ympäristö­ ystävällisyys, palvelujen monipuolisuus ja liikkumisen helppous. Alueelle suunni- tellaan omaa koulua ja päivähoitopalveluja alueen rakentamisen edetessä. Skanssin alueen tavoitteena on luoda monipuolisia edellytyksiä yhteisöllisille ja ympäristötietoisille ratkaisuille. Erillinen selvitys on teetetty esimerkiksi yhteiskäyt­tö­ autojen käyttöönottomahdollisuuksista, joiden lisäksi selvitetään mahdollisuuksia mm. kotitoimistojen, talosaunojen, vuokrat­ tavien työhuoneiden sekä viljelypalstojen käyttöön. Puistoalue mahdollistaa monen­ laiset aktiviteetit iästä riippumatta. Skanssin alueen erilaiset asumismuodot tarjoavat sopivia ratkaisuja vaihtelevan kokoisille perheille ja eri-ikäisille asujille. Alueelle suunnitellaan liikennereittien ja bussipysäkkien ympärille muodostuvia aukioita, puolijulkisia korttelipihoja, puistoja sekä yksityisiä puutarhoja. Skanssin keskusta tulee muodostumaan kaupunkimaiseksi. Alueen reunoille men- täessä ympäristö muuttuu vaiheittain luon- nonläheisemmäksi. Alueen liikenneverkon suunnittelussa on hyvin otettu huomioon myös kävely- ja pyöräilyreitit. Kestäviä lii- kenneratkaisuja luodaan tuomalla julkinen liikenne ja palvelut alueen sisälle. Viher­ alueet toimivat hulevesien imeytysalueina sekä tarjoavat elinympäristön erilaisille luonnonvaraisille lajeille. Toistaiseksi Skanssin alue on väljään rakennettua; se koostuu lähinnä kauppakes- kuksesta ja sen edustalle Skanssintorille rakennetusta kerrostalokohteesta. Alueella on myös paljon ulkoilureittejä. Kaupungin­ osaa reunustavat suuret peltoaukiot, joille Skanssia aletaan laajentaa. Turun Skanssiin kehitetään älykästä kaupunginosaa Viimeisen kymmenen vuoden aikana Turun väkiluku on kasvanut noin 10 000 asukkaalla. Tällä hetkellä Turussa asuu noin 189 000 ihmistä. Väkiluvun kasvun ja elinkeinoelämän myönteisen kehityksen takia myös rakentaminen on Turussa ennätysvauhdissa. TA:lla on rakenteilla tai suunnitteilla Turkuun kaikkiaan 144 uutta asuntoa. Turku kasvaa kovaa vauhtia BASTIONINKATU 1 A SKANSSI, TURKU Skanssintorille, aivan Skanssin kauppakeskuk­ sen edustalle Bastioninkatu 1 A:han rakenne- taan 8-kerroksinen asumisoikeustalo. Asuntoihin tulee laminaattilattiat, laatoi­ tetut kylpyhuoneet sekä omat huoneistokoh- taiset saunat pienimpiä huoneistoja lukuun ottamatta. Asumismukavuutta lisäävät lasite- tut parvekkeet kaikissa asunnoissa. Kohtee- seen tulee myös asukkaiden käyttöön mm. kerhotila ja talosauna sekä naapuriyhtiön kanssa yhteinen pelikenttä ja leikkialue. Auto- katoksen erikoisuutena tulee olemaan viher- katto. MILLOIN?  Asuntojen arvioitu valmis- tumisaika on elokuussa 2018. MITÄ?  54 asumisoikeusasuntoa, joi- den koot vaihtelevat 34 m² yksiöistä 79,5 m² neljän huoneen asuntoihin. KENELLE?  Helppoa kerrostaloasu- mista kehittyvällä alueella arvosta- valle. ASUNNOT 1h+kt+alk 34,0 – 42,5 m 2 2h+kt 49,5 – 55,0 m2 3h+kt+s 64,0 – 68,0 m2 4h+kt+s 79,5 m2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzU2NTM=