Vihreistä vihrein | Länsisatamankatu 36 / Hyväntoivonkatu 4, Helsinki

Valtakunnallinen asumisen kehittäjä TA-Yhtiöt on valtakunnallinen asuntojen omistaja ja rakennuttaja, joka tarjoaa asukkailleen turvallista asumista elämän eri vaiheisiin. Yhtiöillämme on omistuksessaan tällä hetkellä yli 15 000 asuntoa, joista valtaosa on asumisoikeus- ja vuokra-asuntoja. Asuntoja on kompakteista yksiöistä tilaviin perheasuntoihin, 47:llä paikkakun­ nalla. Olemme toteuttaneet viime vuosina vuosittain noin 1000 – 1400 uutta asuntoa pääkaupunkiseudulle ja muihin Suomen kasvukeskuk- siin. Espoon päätoimipisteen lisäksi meillä on toimipisteet Helsingissä, Vantaalla, Turussa, Lahdessa, Hämeenlinnassa, Tampereella, Jyväs­ kylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Kittilässä. Toimimme vastuullisesti ja pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristö­ vaikutukset. Etsimme uudisrakentamisen pilottikohteissa uusia toteutus- vaihtoehtoja, joiden avulla voimme parantaa energiatehokkuutta ja hillitä asumiskustannusten nousua. Koska energiankulutuksella on suora vaikutus asumiskustannuksiin, energiatehokkuuden parantaminen koituu ympäristön lisäksi myös asukkaidemme hyväksi. Vihreistä vihrein toimii viherrakentamisen pilottikohteena Vihreistä vihrein -hankkeessa tavoitteenamme on selvittää viherrakentamisen toimivuutta kerrostalon katoissa sekä saada arvokasta tietoa viherkattojen vaikutuksesta asumiseen ja yhteisöllisyyteen. Hankkeessa tutkitaan poikkeuksel- lisen laajaa viherrakentamista asuinkerrostalossa kaupunkiympäristön vaihtele- vissa olosuhteissa sekä viherrakentamisen vaikutuksia mm. hulevesiin, energia- tehokkuuteen ja asukkaiden viihtyvyyteen. Hienot arkkitehtoniset oivallukset ja tuotantoystävällinen toteutus mahdollista- vat kustannustehokkaat ratkaisut. Vihreistä vihrein toimii pilottikohteena, kun tarkastelemme viherrakentamisen tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Vihreistä vihrein -hanke on toteutettu hyvässä yhteistyössä usean tahon kanssa. Mukana Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmassa Vihreistä vihrein -hanke on osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjel- maa. Ohjelmassa ovat mukana myös TA-Yhtiöiden Helsingin Kivikon eteläosaan valmistuneet neljä kerrostaloa sekä suunnitteilla oleva viides kerrostalo. Hank- keissa on tavoit­teena säästää sähköenergiaa. Kolmen ensimmäisen kerrostalon asunnoissa on pellettitakat ja pellettiyhteissaunat. Kaksi viimeisimmäksi valmis- tunutta kerrostaloa toimivat vertailukohteina kolmelle ensimmäiselle. Kivikon hankkeissa ovat Helsingin kaupungin lisäksi olleet mukana myös Vapo Oy ja Helen. Myllypuroon valmistunut moduulikerrostalomme kuuluu myös Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Passiivienergiahanke Oulussa ja messutalot Tampereella sekä Vantaalla Olemme toteuttaneet erilaisia energiatehokkuushankkeita eri puolilla Suomea. Ouluun valmistui vuonna 2010 kaksi kerrostaloa, joista toinen toteutettiin pas- siivitalona toisen ollessa nykyisten rakennusmääräysten mukainen. Hankkeessa verrattiin talojen energiankulutusta ja rakentamisen kustannuksia. Asiantuntijana hankkeessa oli Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Tampereen asuntomessuille vuonna 2012 toteutimme asuinpientalon, jonka E-luku on nykyisten rakentamismääräysten kokonaisenergiatarkastelun mukai- sesti nolla. Energiansäästö, oma energiatuotanto ja uusiutuvien energiamuo- tojen käyttö sekä rakentamisen huolellinen toteutus olivat keskeisenä tekijänä suunnittelussa ja rakentamisessa. Toteutimme Lantti-talo -hankkeen yhteistyössä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran, Asumisen rahoitus- ja kehittämis- keskus ARA:n sekä Aalto-yliopiston kanssa. Espooseen valmistui vuonna 2013 kolme erillistaloa, jotka täyttävät kansainväli­ set passiivitalokriteerit. Lisäksi olemme rakennuttaneet kaksi puukerrostalo­ kohdetta. Helsingin Honkasuolle valmistui vuonna 2016 kaksi puurakenteista kerrostaloa ja yksi rivitalo. Vantaan Kivistön asuntomessualueelle valmistui vuonna 2015 Euroopan suurin puukerrostalo, joka rakennutettiin yhteistyössä Suomen Vuokrakodit Oy:n kanssa. Ouluun valmistui lisäksi vuonna 2015 rivitaloyhtiö, jossa tuotetaan sähköä sekä kiinteistön omaan että muiden käyttöön omassa CHP-laitoksessa. Ylimääräinen sähkö myydään sähköyhtiölle. 3

RkJQdWJsaXNoZXIy NzU2NTM=