Turvallista, kohtuuhintaista ja viihtyisää asumista

Korona muutti arjen, jolloin kodin merkitys turvasatamana on jopa korostunut. Kodin toimivuus ja viihtyisyys heijastuvat asumisen helppouteen ja arkeen etenkin poikkeusoloissa.

Korona on opettanut varmasti meitä kaikkia arvostamaan omaa tilaa ja luonnonläheisyyttä. Toisaalta asunnon sijainti, sujuva liikkuminen ja päivittäispalvelujen läheisyys ovat edelleen tärkeitä asioita kodin valinnassa. Ihmiset pohtivat entistä tarkemmin missä haluavat asua ja mitä kodin ominaisuuksilta odottavat ja vaativat.

Koti elää elämäntilanteen mukaan

Monipuolinen asuntokantamme ja runsas vuosittainen uudistuotanto tarjoavat asiakkaillemme monia asumisen vaihtoehtoja erilaisiin tarpeisiin ja kaikkiin elämänvaiheisiin.

Asuntovalikoimastamme löytyy vastuullisesti hoidettu koti lähellä palveluita, kohtuullisin kustannuksin ja turvallisesti. TA-koti on koti myös monelle lemmikkieläimelle – lemmikit ovat tervetulleita kaikkiin asuntoihimme.

Hyvä kysyntä jatkuu

Asuntojemme kysyntä on pysynyt hyvänä. Lisäksi asumisoikeus- ja vuokra-asuntojemme käyttöasteet ovat erittäin korkealla tasolla.

Tyytyväisyys asuntoihimme näkyy myös vähäisenä asukasvaihtuvuutena. Kun asunnon vaihto on ajankohtaista elämäntilanteiden muuttuessa, asukas löytää uuden kodin usein meiltä. Asukkaamme ovat myös valmiita suosittelemaan asuntojamme tuttavilleen.

Asuntomme ovat haluttuja, sillä pidämme kiinteistöistämme hyvää huolta sekä teemme remontit ja huoltotoimenpiteet ajallaan. Myös asunnon vaihtotilanteissa hoidamme tarvittavat kunnostustoimet ilman tarpeetonta viivytystä, asukkaiden aikaa ja rahaa säästäen.

Asumisoikeus- ja vuokra-asunnot ovat todellisia vaihtoehtoja

Koronan aiheuttama epävarmuus, omistusasuntojen kohonnut hintataso ja jopa pula omistusasuntotarjonnasta ovat siirtäneet monen omistusasunnon ostosuunnitelmia. Asumisoikeus- ja vuokra-asunnot tarjoavatkin kohtuuhintaisen ja turvallisen vaihtoehdon myös omistusasumiselle.

Asumisoikeusasunnossa asukas saa sijoittamansa asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Indeksin kohoamisen myötä asumisoikeusasunto on siten myös hyvä sijoitus.

Vuokra-asuminen nähdään helppona, joustavana ja vaivattomana asumisen muotona. Yleinen mielikuva vuokra-asumista kohtaan on muuttunut positiivisemmaksi. Vuokranantajaa valittaessa tärkeitä kriteereitä ovat luotettavuus, turvallisuus, asuntojen hintataso sekä vuokraamisen helppous.

Sujuva asunnon sopimuksentekoprosessi, asuntojen suunnitelmallinen ylläpito ja huolto tuovat asumisoikeus- ja vuokra-asukkaillemme turvaa ja huolettomuutta asumiseen. Meitä arvostetaan myös luotettavana ja vastuullisena toimijana.

Asunnoista omannäköisiä

Tuomme uudiskohteet nopeasti asuntoa etsivien tietoisuuteen, jotta tulevat asukkaat ehtivät teettää toivomiaan muutostöitä jo rakennusaikana.

Asukkaillamme on mahdollisuus tehdä kodeistaan omannäköisiä lisä- ja muutostyöohjeet huomioiden. Toimintavuoden syksyllä avasimme Espooseen Showroom-tilan, jossa esittelemme kattavasti erilaisia remontointimahdollisuuksia sekä tarjoamme asukkaillemme materiaalipaketteja omatoimiseen kunnostamiseen.

Asunnon vaihdon palveluprosessi sähköisenä

Kodinvaihtotilanteessa haluamme palvella asiakkaitamme digitaalisesti, jotta asiointi olisi helpompaa ja nopeampaa. Aiemmin asukkaat ovat voineet hoitaa sähköisesti asuntojen haun sekä tarjousten, sopimusten ja panttausten teon. Uutena palveluna otamme käyttöön sähköisen irtisanomisen, joten koko vuokra- ja asumisoikeusasuntojen palveluprosessi on mahdollista tehdä sähköisesti.

Ideoita ja tukea omatoimiremonttiin Showroomista

Avasimme syksyllä 2021 Espoon toimistomme yhteyteen tilavan Showroomin, jossa esittelemme laajasti erilaisia remonttiratkaisuja ja vaihtoehtoja. Showroomissa saa paitsi inspiraatiota omatoimiremontin toteuttamiseen myös tietoa erilaisten remonttien kustannuksista sekä mahdollisuuksista.

Showroomissa on esillä materiaaleja, joita tarjoamme asumisoikeusasukkaillemme asunnon omatoimiseen kunnostamiseen. Materiaaleja voi saada muun muassa maalaukseen ja lattioiden uusimiseen sekä myös isompiin kunnostustöihin kuten keittiöihin, kylpyhuoneisiin, saunoihin ja piha-alueisiin.

Showroom on avoinna sopimuksen mukaan. Järjestämme Showroomissa myös erilaisia asukasiltoja ja tapahtumia.

Nopeammat laajakaistayhteydet asukkaillemme

Laajakaistayhteyksien merkitys on kasvanut entisestään etätyön ja -opiskelun myötä. Vastaamme muuttuneisiin tarpeisiin tarjoamalla asukkaidemme käyttöön entistä nopeammat nettiyhteydet.

Lähes kaikissa kiinteistöissämme asukkaiden vuokraan tai käyttövastikkeeseen sisältyy kiinteistölaajakaistaliittymä. Loppuvuodesta teimme Telian, Elisan ja DNA:n kanssa sopimukset liittymien perusnopeuksien nostamisesta. Perusnopeus on jatkossa 50 Mbit/s aiemman 10 Mbit/s sijaan. Asukkailla on myös mahdollisuus hankkia operaattoreilta lisänopeuksia tai palveluita edullisilla sopimushinnoillamme.

Omalla korjaustoiminnalla sujuvuutta ja kustannustehokkuutta remontteihin

Olemme perustaneet pääkaupunkiseudulle korjausorganisaation vastaamaan kasvavan kiinteistökantamme korjaustarpeisiin. Korjausyksikön toiminta keskittyi alkuvaiheessa asunto- ja muuttoremontteihin sekä pienempiin kiinteistön kunnossapito- ja korjaustöihin.

Vuoden lopussa korjausyksikössä työskenteli kahden työnjohtajan lisäksi 15 korjaustyöntekijää. Tulevaisuudessa korjaustoimintaa on tarkoitus laajentaa myös asuntojen keittiö- ja märkätilakorjauksiin. Kiinteistöjen ulkopuolisten korjaustöiden huoltokunnostustyöt tulevat olemaan myös olennainen osa tulevaisuuden korjausyksikön toimintaa.

Oman korjausyksikön avulla pystymme toteuttamaan omistamiemme kiinteistöjen remontit kustannustehokkaasti ja joustavasti laadusta tinkimättä. Toiminta onkin saanut positiivisen vastaanoton, joka kannustaa meitä kehittämään korjaustoimintaa myös jatkossa.

Asukasneuvonta auttaa vaikeissa tilanteissa

Kodeissaan viihtyvät asukkaat ovat meille sydämen asia. Asukashallintovastaavamme auttaa, kun jokin asumisen asia mietityttää tai asumisessa ilmenee jokin ongelma. Haasteet voivat liittyä asumisviihtyvyyteen, maksuvaikeuksiin tai asunnon kunnosta huolehtimiseen. Ratkaisua tilanteeseen mietitään yhdessä asukkaan kanssa.

Asukasneuvonnan tavoitteena on puuttua asumisen ongelmallisiin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kaikilla asukkaillamme olisi mahdollisimman mukava asua ja naapurisopu säilyisi.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tukee asukasneuvonnan kehittämistyötä hankerahalla, joka on tarkoitettu lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi.

Vaikutusmahdollisuuksia asukkaille

Asumisoikeus- ja vuokrataloissamme järjestetään vuosittain asukaskokous, jossa asukkaat valitsevat keskuudestaan asukastoimikunnan. Asukastoiminta on väylä vaikuttaa oman asuintalonsa asioihin ja antaa kehitysehdotuksia kiinteistöön ja asumiseen liittyen. Asukastoimikunta voi järjestää asukkaille yhteisiä tapahtumia, kuten pihatalkoita ja asukasiltoja.