Rakennamme parempaa yhteiskuntaa

Olemme jo puolen vuosisadan ajan pyrkineet tekemään yhteiskunnastamme paremman paikan tarjoamalla laadukasta asumista tulotasosta riippumatta. Kasvumme ansiosta tämä työ jatkuu tulevina vuosinakin yksi asuintalo ja naapurusto kerrallaan.

Olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa yhteiskuntaa tekemällä intohimoista työtä hyvän ja kohtuuhintaisen asumisen hyväksi. Uudistuotannolla rakennamme pohjan laadukkaalle asumiselle niin asumisviihtyvyyden, edullisten asumiskustannusten kuin ympäristönkin kannalta.

Laatuajattelumme alkaa aina asunnon sijainnista ja asuinympäristöstä. Niiden on vastattava asumistarpeisiin yhtä hyvin asunnon valmistuessa kuin tulevaisuudessa.

Asukkaidemme tarpeet vaihtelevat elämäntilanteen mukaan, mutta myös yhteiskunnassa tapahtuvat pitkän aikavälin muutokset vaikuttavat asumistarpeisiin. Sen vuoksi rakentamiemme asuntojen on oltava monipuolisia ja sopeuduttava muuttuviin tarpeisiin niiden koko elinkaaren ajan.

Suurin osa toiminnastamme aiheutuvista päästöistä syntyy kiinteistöjemme energiankulutuksesta. Siksi pyrimme tekemään kiinteistöistämme yhä energiatehokkaampia ja hyödyntämään aktiivisesti uusiutuvia energialähteitä. Energiatehokkuusratkaisut myös auttavat säilyttämään asuntojemme kustannukset maltillisina.

Uudistuotantoa kasvukeskuksiin

Vuonna 2021 investoimme uusiin asuntoihin noin 207 miljoonaa euroa, ja vuoden aikana konsernillemme valmistui 1 097 uutta asuntoa. Niistä 897 oli asumisoikeusasuntoja ja 200 vuokra-asuntoja. Valmistuneista asunnoista 29 prosenttia sijaitsee Helsingin seudulla ja 71 prosenttia muissa kasvukeskuksissa.

Vuonna 2022 arvioimme valmistuvan 642 asuntoa. Uudistuotantomme painottuu edelleen kasvaviin ja kehittyviin kaupunkikeskuksiin, joissa on tarve kohtuuhintaisille asunnoille myös tulevina vuosina.

Asuntoja muuttuviin tarpeisiin

Omistimme vuoden 2021 lopussa 19 289 asuntoa. Asunnoistamme 78 prosenttia on asumisoikeusasuntoja ja 22 prosenttia vuokra-asuntoja. Olemme keskittäneet asuntokantaamme suurimpiin kasvukeskuksiin.

Asuntomme ovat kohtuullisen uusia, niiden keski-iän ollessa 11,7 vuotta. Omistuksessamme on myös yli 20 vuotta vanhoja asuntoja, joissa on kasvava korjaustarve. Hallitsemme korjaustarpeen kasvua asuntojemme suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä ylläpidolla sekä säännöllisellä ja oikea-aikaisella korjaamisella.

Asuntokannassamme on monipuolisesti erikokoisia asuntoja, minkä takia uskomme sen vastaavan hyvin asumistarpeita myös tulevaisuudessa. Asunnoista lähes puolet on perheasuntoja, vaikka kaksioita on lukumäärältään eniten. Yksiöitä asunnoistamme on noin 8 prosenttia.

Nähdään Naantalissa kesällä 2022

Kesällä 2022 olemme mukana Naantalin Asuntomessuilla. Messujen teemoina ovat muun muassa luonnon kunnioitus ja aurinkoenergia.

Esittelemme messuilla lähes energiaomavaraisen 21 vuokra-asunnon rivitalokokonaisuuden, johon kuuluu myös puilla lämmitettävä pihasauna. Lisäksi messujen aikana voi tutustua Naantalin keskustassa sijaitsevaan oheiskohteeseemme. Tähän A-energialuokan puuverhoiltuun asumisoikeuskerrostaloon valmistuu kaikkiaan 22 asuntoa. Oheiskohteen kahteen asuntoon sekä vehreään pihakanteen pääsee tutustumaan messujen ajan myös ilman messulippua.

Upeiden aurinkoenergiaa hyödyntävien kohteidemme lisäksi teemme messuilla tunnetuksi yleishyödyllistä asuntotuotantoa sekä konserniamme valtakunnallisena asuntojen omistajana ja tuottajana.