Toimitus­johtajan katsaus

Koronapandemian jatkumisesta huolimatta toimintavuonna oli nähtävissä positiivista ja rohkaisevaa kehitystä. Koronarokotukset etenivät, ja maailmantalous kehittyi suotuisasti keskuspankkien elvytyksen ja alhaisen korkotason tukemana. Pitkään jatkuvalla löysällä rahapolitiikalla on kuitenkin kääntöpuolensa, jonka vuoksi inflaatio on korkein vuosikymmeniin. Ukrainan sodan ja pakotteiden odotetaan entisestään kiihdyttävän inflaatiota ainakin väliaikaisesti sekä lisäävän Suomen talouden epävarmuutta.

Toimintavuonna yleisen hintatason kohoaminen vaikutti toimintaamme vain vähän, ja lähdimme vuoteen 2022 hyvistä asetelmista. Tiedostamme kuitenkin entistä suuremman epävarmuuden lähivuosien kustannuskehityksessä ja taloudessa. Siitä huolimatta olemme varmoja, että laadukkaalle ja kohtuuhintaiselle asumiselle on tarvetta myös tulevaisuudessa.

Vastuullinen taloudenhoito kohtuuhintaisen asumisen perusta

Etenimme tavoitteidemme mukaisesti vuoden 2021 aikana ja konsernimme liikevaihto kasvoi 175 miljoonaan euroon. Asuntojemme käyttöaste pysyi edelleen korkealla 98,6 prosentin tasolla ja vaihtuvuus laski 16,8 prosenttiin.

Asuntokantamme ylitti 19 000 asunnon rajapyykin, ja tarjosimme kodin jo noin 37 000 asukkaalle. Toimintavuonna valmistui 1 097 asuntoa, mikä oli enemmän kuin edellisenä vuonna. Asuntostrategiamme pohjautuu pitkän aikavälin kysyntään, jonka mukaan suuntaamme asuntotuotantoa eri alueille.

Säilytimme edelleen paikkamme yhtenä edullisimmista asumisoikeusasuntojen tarjoajista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn asuntomarkkinakatsauksessa ja jatkoimme vastuullista ja tehokasta toimintaamme. Vaikka toimintaympäristömme on muuttunut epävarmemmaksi, toimintamme on edelleen vakaata ja tarjoamme jatkossakin asukkaillemme turvallisen ja laadukkaan asumisympäristön.

Laadukasta asumista yhteiskunnan hyväksi

Toimintamme on tuottanut yhteiskunnalle verotuloja yli miljardi euroa viimeisen 12 vuoden aikana. Näinä vuosina olemme rakennuttaneet yli 10 000 asuntoa sekä huolehtineet ja kunnostaneet asuntokantaamme suunnitelmallisella kiinteistöjen ylläpidolla. Tavoitteenamme on huolehtia asuntokantamme laadusta ja mahdollistaa hyvä asuminen sekä viihtyisä koti asukkaillemme.

Koronaviruspandemia ja talouden epävarmuuden kasvaminen ovat vaikuttaneet moniin keskeisiin osa-alueisiin, jotka kasvattavat kohtuuhintaisen ja vähäriskisen asumisen tarvetta. Esimerkiksi heikennykset yksityisessä kulutuksessa ja ostovoimassa sekä työnsaantimahdollisuuksissa heijastuvat kielteisesti kotitalouksien maksukykyyn, velkaantumiseen sekä lainansaantimahdollisuuksiin.

Toimintamahdollisuutemme paranivat edelleen vuoden 2021 aikana, kun korkotukilainojen hyväksymisvaltuuksia kasvatettiin 1 795 miljoonaan euroon. Kuluvalle vuodelle valtuuksia kasvatettiin entisestään 1 950 miljoonaan euroon. Näiden valtuuksien puitteissa voimme yleishyödyllisenä konsernina vastata kasvaviin asuntotarpeisiin, ja valtioneuvoston päätökset luovat hyvät lähtökohdat tulevien vuosien kohtuuhintaiselle asuntorakentamiselle.

Henkilöstö on toimintamme voimavara

Rekrytoimme vuoden aikana useita kymmeniä henkilöitä toimintamme kasvun, laadun ja kehityksen edistämiseksi. Uusia työntekijöitä aloitti muun muassa uudessa korjausorganisaatiossa, jonka toiminta keskittyy asuntojemme laadun parantamiseen kustannustehokkaasti ja asukasystävällisesti. Näin varaudumme korjauskustannusten nousuun ja vastaamme myös asukkaidemme toiveisiin remonttiaikojen sopimisesta, nopeudesta, joustavuudesta sekä laadusta.

Olemme entistäkin merkittävämpi työllistäjä ja haluamme edistää positiivista yrityskulttuuria tukemalla työntekijöidemme itseohjautuvuutta ja kouluttautumista. Yrityskulttuuriimme kuuluu myös vastuu nuorten työllistämisestä. Tarjosimme toimintavuonna kesätyöpaikan yli 110 nuorelle.

Investoimme vihreämpään tulevaisuuteen

Vähennämme kiinteistöjemme energiakustannuksia ja ympäristövaikutuksia investoimalla energiatehokkuuteen ja osallistumalla uusien energiaratkaisujen kehittämiseen. Vuonna 2021 onnistuimme pienentämään kiinteistöjemme päästöjä 796 keskivertosuomalaisen hiilijalanjäljen verran.

Tuimme liikenteen sähköistymistä asentamalla yli 100 sähköauton latauspistettä. Jatkamme latausinfrastruktuurin kasvattamista asukkaidemme kysynnän ja tiekarttamme mukaisesti. Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on asentaa latauspiste joka kymmenenteen autopaikkaamme.

Jatkoimme ja laajensimme aikaisempia energiansäästöhankkeitamme älykkään lämmönsäädön ja kaukolämmön kulutusjouston osalta. Älykäs lämmönsäätö ja lämmityksensäätöjärjestelmä on nyt käytössä yli 80 prosentissa kiinteistöissämme, minkä avulla vähennämme kaukolämpöenergian kulutusta keskimäärin 6 prosenttia vuodessa.

Tunnustuksena ympäristöä huomioivasta rakentamisesta saimme Vihreä teko -palkinnon Lohjan Asuntomessuilla 2021 valmistuneeseen A-energialuokan asumisoikeustaloon. Palkinnon perusteina oli kohtuuhintaisen asuntotuotannon määrätietoinen ja järjestelmällinen kehittäminen ympäristövaikutukset huomioiden.

Menestyksekäs toiminta muodostuu hyvästä yhteistyöstä

Emme olisi voineet saavuttaa näin hyviä tuloksia ilman asukkaitamme sekä sitoutunutta ja motivoitunutta henkilökuntaamme. Haluan kiittää asukkaitamme rakentavasta yhteistyöstä poikkeuksellisina aikoina sekä yhteistyökumppaneitamme hyvästä yhteispelistä. Haluan kiittää koko henkilöstöämme hyvin sujuneesta ja tuloksellisesta vuodesta sekä mukautumisesta ja venymisestä muuttuneessa toimintaympäristössä. Katsomme tulevaisuuteen luottavaisin mielin epävarmuuksista huolimatta.

Jouni Linnavuori
toimitusjohtaja