Yleishyödyllinen toiminta on kestävää

Olemme kotimainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämänä yleishyödyllinen yhteisö. Päätehtävämme on tarjota hyvää ja turvallista asumista kohtuullisin kustannuksin. Tämä tavoite ohjaa kaikkea toimintaamme, ja vastaamme näin yleishyödylliselle toiminnalle asetettuihin yhteiskunnallisiin odotuksiin.

Perustehtäväämme toteuttaessamme olemme osaltamme ratkaisemassa aikamme keskeisiä asumisen yhteiskunnallisia haasteita, kuten kasvukeskusten korkeita asumiskustannuksia, alueellista eriarvoistumista ja väestön ikääntymisen mukanaan tuomia asumisen muutostarpeita. Lisäksi sopeutamme toimintaamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Kustannustehokkaalla toiminnalla pyrimme varmistamaan asukkaillemme edulliset ja tasaiset asumiskustannukset yleisestä talouden vaihtelusta riippumatta. Edulliset asumiskustannukset auttavat pitämään vaihtuvuuden alhaisena ja käyttöasteen hyvänä, mikä osaltaan hillitsee asumiskustannusten nousua tulevina vuosina.

Turvallinen asuminen syntyy asumiskulujen ennakoitavuudesta, ammattimaisesta kiinteistöjen rakennuttamisesta ja ylläpidosta sekä hyvästä asiakaspalvelusta. Kodin toimivuus ja viihtyisyys ovat laadukkaan asumisen keskeisiä tekijöitä. Siksi pyrimmekin asuntojen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimaan asukkaiden vaihtelevia tarpeita ja odotuksia.

Vastuullinen liiketoiminta kuuluu yleishyödyllisen tehtävämme ytimeen. Kestävän toimintamme perusta muodostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellisesta vastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja ympäristövastuusta.

Taloudellinen vastuu

Tuotamme taloudellista arvoa monimuotoisesti

lue lisää

Sosiaalinen vastuu
Hyvällä työntekijäkokemuksella hyvään asiakaskokemukseen

lue lisää

Ympäristö­vastuu

Pienennämme hiilijalanjälkeä monin keinoin

lue lisää