Hyvällä työntekijäkokemuksella hyvään asiakaskokemukseen

Osaavan ja motivoituneen henkilöstömme avulla mahdollistamme hyvän asiakaskokemuksen. Toimimme aktiivisesti työntekijäkokemuksen edistämiseksi ja kannustamme avoimeen keskusteluun ja ideointiin yli tiimirajojen.

Asiantunteva ja hyvinvoiva henkilöstömme on kaiken toimintamme perusta. Henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2021 aikana 28 henkilöllä ja oli vuoden lopussa 209 henkilöä.

Kasvulla uusia rekrytointeja

Liiketoiminnan tasainen kasvu on mahdollistanut uudet rekrytoinnit, ja olimme iloisia saadessamme joukkoomme uusia TA:laisia myös vuonna 2021. Toiminnan laajentuessa perustimme uuden kiinteistöjemme korjaustehtäviin keskittyvän tiimin, johon rekrytoimme vuoden aikana 15 korjaustyöntekijää. Rekrytoimme myös uusia sähköasentajia tukemaan remonttitiimiä ja toteuttamaan sähköautojen latausinfraa asuinkiinteistöihimme. Rekrytointien tueksi teimme esittelyvideoita eri ammattiryhmissä toimivista työntekijöistämme. Videot ovat saaneet hyvää palautetta työnhakijoilta ja henkilöstöltämme.

Investoimme henkilöstömme kehittämiseen

Jatkamme systemaattista henkilöstömme osaamisen kehittämistä, ja pyrimme tarjoamaan henkilöstölle mahdollisimman monipuolisia urapolkuja. Kun teemme asiat itse toimintoja ulkoistamatta, voimme tarjota henkilöstölle jatkuvasti tilaisuuksia oppia ja oivaltaa uusia asioita.

Olemme myös aktiivisesti kouluttaneet henkilöstöämme ajankohtaisista asioista, kuten asumisoikeuslain uudistuksesta ja tietosuojakysymyksistä. Sisäisillä koulutuksilla olemme paitsi jakaneet tietoa ja osaamista talon sisällä, myös vahvistaneet yhteishenkeä. Lisäksi jaoimme ensimmäistä kertaa omaehtoisen opiskelun tukia. Jatkoimme hyvän johtamisen ja työskentelykulttuurin edistämistä työntekijöiden ja esimiesten välisten SMARTTI-tavoitekeskustelujen avulla. Esimiestyömme perustana on valmentava ja kannustava johtamismalli. Lisäksi järjestimme esimiehille virtuaalisia aamukahvitilaisuuksia, joissa käsittelimme ajankohtaisia aiheita ja vaihdoimme kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Tavoitteena erinomainen työntekijäkokemus

Henkilöstön hyvinvointi ja työssä viihtyminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Uskomme vahvasti, että vain hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö voi tuottaa parhaan mahdollisen asiakaskokemuksen. Kaikessa henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvässä työssä tavoitteenamme onkin erinomainen työntekijäkokemus.

Hyvä työilmapiiri on työssämme viihtymisen ja onnistumisen kulmakivi. Näemme henkilöstön monimuotoisuuden vahvuutena ja kannustamme avoimeen keskusteluun ja ideointiin yli tiimirajojen. Arvostamme toinen toisiamme ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti.

Pidämme huolta työssä jaksamisesta muun muassa erilaisin työaikajärjestelyin sekä tarjoamalla henkilöstöllemme lakisääteistä työterveyshuoltoa kattavammat terveyspalvelut. Olemme myös jatkaneet työsuojelutoiminnan suunnitelmallista kehittämistä yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa.

Koronapandemian edelleen jatkuessa olemme työskennelleet joustavasti ja tarpeen mukaan sekä etä- että lähitöissä. Järjestimme esimiehille työkykyjohtamisen webinaarisarjan tukemaan johtamista poikkeusolosuhteissa. Olemme tukeneet yhteisöllisyyttä jatkamalla osittaista lähityötä aina, kun se on ollut mahdollista.

Kesätyöpaikkoja nuorille

Tuemme nuorten työllistymistä tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja asumisen ja kiinteistöjen parissa. Työllistimme toimintavuoden kesällä yli 110 ahkeraa kesätyöntekijää. Nuoret työskentelivät monipuolisissa tehtävissä muun muassa vihertöiden, myynnin ja remontoinnin parissa. Lohjan Asuntomessuille osallistuminen työllisti myös useita reippaita kesätyöntekijöitämme.

Olemme ylpeitä voidessamme tarjota nuorille työtä ja tukea heidän ensiaskeleissaan kohti työelämää. Kesätyöpaikka tutustuttaa nuoret työelämään, ja nuorten työpanos on meille arvokasta esimerkiksi pihojen kunnossapidon ja kesälomatuurausten osalta.

Olemme mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja sitoutuneet tarjoamaan hyvän hakijakokemuksen, mielekkään työn sekä huolehtimaan perehdytyksestä ja ohjaamisesta. Esimerkiksi kesätyöntekijät tekevät pihatöitä tiimeissä kokeneemman tiiminvetäjän ohjauksessa.

Kesätyöntekijät viihtyvät meillä yleensä hyvin, ja osa kesätyöntekijöistä on jatkanut meillä työskentelyä opintojen ohessa. Useat aiemmat kesätyöntekijät ovat myös jääneet meille töihin valmistumisen jälkeen.