Parempaa yhteiskuntaa rakentamassa

Yleishyödyllisen yhteisön toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa omistajille voittoa. Sen sijaan toimintamme tarkoituksena on tuottaa taloudellista arvoa kaikille sidosryhmillemme eli asukkaille, henkilöstölle, yhteistyökumppaneille, omistajille ja rahoittajille sekä yhteiskunnalle.

Määritämme valtion tukemilla lainoilla rahoitettujen asuntojemme vuokra- ja käyttövastikkeet sekä käyttökorvaukset omakustannusperiaatteella. Tämä tarkoittaa, että perimme maksuja vain sen verran kuin sitä on tarpeen asuntojemme ylläpidon kannalta. Perittävillä maksuilla varaudumme esimerkiksi tulevia peruskorjauksia varten, jotta asumiskustannukset pysyvät kohtuullisina myös talojen ikääntyessä.

Asumiskustannukset edullisimmasta päästä

Keskeisimpänä yleishyödyllisen tehtävämme onnistumisen mittarina pidämme toteutuneita asumiskustannuksia. Vertaamme asuntojemme asumiskustannuksia valtion tukemien vuokra-asuntojen ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokratasoihin sekä muiden asumisoikeustoimijoiden hintatasoon. Tässä vertailussa asuntomme pärjäsivät erinomaisesti myös toimintavuonna.

ARAn asuntomarkkinakatsauksen (2/2021) mukaan asumisoikeusasuntojemme käyttövastikkeet olivat edullisimmat Espoossa, Vantaalla, Turussa ja Lahdessa. Ne olivat myös edullisimpien joukossa Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Toimintavuonna asumisoikeusasuntojemme keskimääräinen käyttövastike oli 11,91 €/m2/kk.

Kustannustehokkuus pitää hintatason kohtuullisena

Edulliset asuinkustannukset edellyttävät meiltä pitkäjänteistä suunnittelua ja kustannustehokasta toimintaa.

Huolehdimme toimintamme kustannustehokkuudesta seuraamalla tarkkaan kustannuseriemme vuosittaista hinta- ja laatukehitystä. Pyrimme tuottamaan toimintamme kannalta keskeiset palvelut omalla henkilöstöllämme, silloin kun se on edullinen ja asukastyytyväisyyttä lisäävä ratkaisu.

Kilpailutamme ostopalvelut säännöllisesti ARAn ohjeistusta noudattaen.

Laadukas ylläpito takaa arvon säilymisen ja laadukkaan asumisen

Varmistamme asukkaidemme asumisviihtyvyyden sekä asuntojen kunnon ja arvon säilymisen laadukkaalla ylläpitotoiminnalla, joka perustuu kiinteistökannalle laatimaamme pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaan.

Kertomusvuoden aikana olemme panostaneet oman korjausorganisaation perustamiseen, koska uskomme sen olevan tehokas, laadukas ja kokonaistaloudellisesti edullisin tapa toimia. Jatkoimme vuonna 2021 asuntokantamme pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kunnossapitoa noin 25 miljoonalla eurolla.

Nollatoleranssi harmaalle taloudelle

Pääasiassa suurten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ja urakoitsijoiden kanssa tehdyllä yhteistyöllä voimme varmistaa, että tilaajavastuuvelvoite on kunnossa. Samalla tuemme rakennusteollisuuden tavoitetta edistää tervettä kilpailua ja torjua harmaata taloutta.

Asumisoikeusasuntoja vihreällä rahoituksella

Olemme jo vuosien ajan määrätietoisesti ja järjestelmällisesti kehittäneet kohtuuhintaista asuntotuotantoa ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti huomioivaan suuntaan.

Lohjan Asuntomessuille valmistui toimintavuonna asumisoikeuskerrostalo Kuntarahoitus Oyj:n vihreällä rahoituksella. Sitä myönnetään investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia. Vihreä rahoitus on myös tavallista lainaa edullisempaa. TA-Asumisoikeus Oy voitti Lohjan kaupungin ja Suomen asuntomessujen Vihreä teko -palkinnon kohteellamme. Palkinto on hieno kunnianosoitus siitä pitkäjänteisestä työstä, joka jatkuu messujen jälkeenkin.

Vastuullinen hankintatoimi

Hankintojemme vastuullisuutta ohjaavat yhtiömme sisäiset toimintatavat ja vastuullinen työkulttuuri. Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia, ja teemme yhteistyötä vain luotettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Hankinnoissa käytössämme on automatisoitu seurantapalvelu, jonka avulla varmistamme tilaajavastuuvelvoitteiden toteutumisen ja autamme edistämään tervettä kilpailua.

Maksamme verot Suomeen

Yhteiskunnalle tuottamamme välitön taloudellinen arvo muodostuu välittömistä ja välillisistä veroistamme sekä henkilöstömme palkoista tehdyistä ennakonpidätyksistä eli verojalanjäljestämme. Vuonna 2021 verojalanjälkemme oli noin 103 miljoonaa euroa. Kotimaisena toimijana maksoimme kaikki veromme ja voitonjakomme Suomeen.

Edunvalvontaa kohtuuhintaisen asumisen puolesta

Kertomusvuonna liityimme jäseneksi Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:hyn. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille aktiivista edunvalvontaa.

Lisäksi olemme jatkaneet jäsenenä Suomen Asumisoikeusyhteisöt (SAY) ry:ssä, jonka tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Sen jäsenyhteisöt omistavat noin 99 prosenttia Suomen yli 50 000 asumisoikeusasunnosta.

Olemme jäsenenä myös RAKLI ry:ssä, joka on kiinteistöjen ammattimaisten omistajien, kiinteistösijoittajien, toimitilajohdon ja rakennuttajien järjestö. RAKLI pyrkii toiminnallaan edistämään jäsentensä etua, kun Suomessa tehdään päätöksiä esimerkiksi kiinteistö- ja rakentamisalalle tärkeistä verotus- ja kaavoituskysymyksistä.