Vastuullisuutta yhteistyöllä

SUOMEN ASUNTOMESSUT JA LOHJAN KAUPUNKI

Vihreä teko -tunnustuksen voittaja

Lohjan Asuntomessuilla 2021 esittelyssä ollut Sahapiha 6 -asumisoikeustalomme palkittiin Vihreä teko -tunnustuksella. Vihreä teko on Suomen Asuntomessujen ja Lohjan kaupungin lanseeraama kilpailu, jolla haluttiin kannustaa messurakentajia kestävän kehityksen mukaiseen ympäristöä huomioivaan rakentamiseen.

Asiantuntijaraati perusteli voittajan valintaa seuraavasti:

”Yhtiö on jo vuosien ajan määrätietoisesti ja järjestelmällisesti kehittänyt kohtuuhintaista asuntotuotantoaan ympäristövaikutukset kokonaisvaltaisesti huomioivaan suuntaan. On tärkeää, että myös pieni- ja keskituloisille tarjotaan mahdollisuuksia asua ilmasto- ja ympäristöystävällisesti ja viihtyisästi. Kaikelta asuntotuotannolta, kohtuuhintaiseltakin, on edellytettävä laatua ja osallistumista rakentamisen päästöjen vähentämiseen. TA-Asumisoikeus Oy osoittaa Lohjalla tason, johon jokaisen kerrostalohankkeen Suomessa tulisi vähintään yltää.”

Valitsijaraadin muodostivat professori ja Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallituksen jäsen Pekka Heikkinen (Aaltoyliopisto), Suomen ilmastopaneelin jäsen ja kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja professori Jyri Seppälä (Suomen ympäristökeskus), johtava rakennustarkastaja Paula Mäenpää (Lohjan kaupunki), toimitusjohtaja Mikko Nousiainen (Green Building Council Finland) sekä ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen (Rakennusteollisuus RT Ry).


KUNTARAHOITUS OYJ

Rakentuva ympäristö on ilmastotoimien merkittävä mahdollistaja

”Kuntarahoituksen vihreä rahoitus on jo kuuden vuoden ajan tarjonnut näyteikkunan uusille ja usein innovatiivisille hankkeille, jotka saavat aikaan mitattavia positiivisia ympäristövaikutuksia.

TA Asumisoikeus Oy:n viime vuoden Lohjan Asuntomessujen kohde asumisoikeuskerrostalo Sahapiha 6 on erinomainen esimerkki hankkeesta, jossa yhdistyy suurin osa kestävän rakentamisen teemoista; kiinteistön energiatehokkuus ja eri energianlähteiden hyväksikäyttö, terveelliset ja vähähiiliset materiaalit, älykkäät talotekniset ohjausjärjestelmät, viherrakentaminen ja asukkaiden yhteisöllisyys, sijainnin ja liikenneyhteyksien merkitystä unohtamatta.

Hankkeen näkyvyyttä ja referenssiarvoa vahvisti entisestään sille myönnetty Vihreä teko -palkinto. Hankkeen poikkeuksellisuutta lisää myös se, että se on suunniteltu ja toteutettu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) edellyttämien kustannusraamien puitteissa. Kaiken kaikkiaan messukohde ja useat muut TA-Yhtymän vihreän rahoituksen viitekehykseen hyväksytyt kohteet kertovat tekijöiden halusta, ja ennen kaikkea kyvystä, tehdä asioita uudella tavalla.

Vihreä rahoituksemme pyrkii jatkossakin toimimaan innovatiivisten ja korkean vaatimustason hankkeiden näyteikkunana. Asiakkaillamme on ehdottoman tärkeä rooli kestävän kehityksen vauhdittamisessa sekä toimialojen parhaiden käytäntöjen yhteen kokoamisessa. Haluan kiittää TA-Yhtymää luottamuksesta ja mahdollisuudesta olla mukana omalta osaltamme. Muutos tapahtuu konkreettisten hankkeiden avulla.”

Senior asiantuntija, vastuullinen rahoitus Rami Erkkilä, Kuntarahoitus Oyj


KONE HISSIT OY

Hissien kunnossapidolla turvallisuutta ja ekotehokkuutta

”Meille KONEella vastuullisuus on keskeinen arvo, ja otamme tuotteidemme ja palveluidemme ympäristövaikutukset huomioon koko niiden elinkaaren ajalta. Tästä esimerkkinä on kehittämämme KONE 24/7 Connected Services -palvelun älykäs kunnossapito, joka parantaa hissien vaivatonta käyttöä ja turvallisuutta ekotehokkaasti.

TA-Yhtymän asuinkiinteistöjen 466 hississä, sekä jatkossa kaikissa uusissa hisseissä, on älykäs ja kustannustehokas kunnostuspalvelu. Sen myötä mahdollistetaan asukkaille turvallinen ja esteetön liikkuminen sekä asumisviihtyisyys. Tekoälyn keräämän tiedon ansioista hisseissä ennakoidaan korjaustarpeet, mikä pidentää niiden elinikää.

Ennakoivalla huoltopalvelulla voidaan hallinnoida TA-Yhtymän kiinteistöjen elinkaarikustannuksia, jotta asumisen kustannukset ovat myös tulevaisuudessa edulliset. Ympäristöystävällisyyttä edistetään minimoimalla turhia kohdekäyntejä.”

Asiakkuusjohtaja Simo Latvala, Kone Hissit Oy


FORTUM OYJ

Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa älykästä ja ekologista kaukolämpöä

”Fortum kaukolämpö on tehnyt pitkäjänteistä työtä puhtaamman lämmityksen eteen jo vuodesta 2014. Espoo Clean Heat -projektin myötä Fortumin verkon kaukolämpö on hiilineutraalia jo tällä vuosikymmenellä.

TA-Yhtymä on osallistunut ilmastotalkoisiin uusiutuvalla energialla tuotetun EkoPlus-kaukolämmön ja energiantarvetta vähentävän kulutusjouston avulla. TA-Yhtymän Espoossa, Kirkkonummella ja Kauniaisissa sijaitsevaa 85 asuintaloa lämpenee Fortumin päästöttömällä kaukolämmöllä. Näiden kiinteistöjen lämmityksessä hyödynnetään myös kulutusjoustoa energian kysyntäpiikkien tasaamiseksi. Kulutusjousto perustuu kiinteistökohtaiseen lämmityksen ohjaukseen ja kiinteistön lämpömassan hyödyntämiseen. Älykäs lämmönsäätö huolehtii, ettei lämpöä kulu tarpeettomasti, vaan sopivasti asuinmukavuudesta tinkimättä. Kulutusjoustolla optimoidaan kaukolämmön tuotantoa ja kulutusta, tasoitetaan lämmön kulutuspiikkejä ja vähennetään siten fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Ilmastohaasteet ovat suuria, mutta lämmityksen ympäristövaikutusten eteen voidaan tehdä yhdessä pitkäjänteisesti töitä.”

Kehityspäällikkö Riitta Ståhl, Fortum Oyj