Vastuullista asumista ja turvaa tulevaisuuteen

Asuntojemme kysyntä on säilynyt toimintaympäristön muutoksissa erittäin hyvänä ja käyttöasteet ovat olleet korkealla tasolla koko toimintavuoden. Vastuullisesti ja ammattitaitoisesti hoidetut asuntomme tarjoavat turvallisen kodin myös talouden epävarmoina aikoina.

Järkevillä energiaratkaisuilla ja pitkäjänteisesti suunnitelluilla ja toteutetuilla huolto- ja korjaustoimenpiteillä hillitsemme asuntojemme ylläpidon kustannusten nousua.

Vastuullisena toimijana pidämme kiinteistöt ja asunnot kunnossa myös vaikeina aikoina ja siten turvaamme asukkaillemme laadukkaan ja turvallisen asumisen myös jatkossa.

Omistusasuntojen kauppa heijastuu asumisoikeusasuntoihin

Koronapandemian aikana omistusasuntokauppa oli vilkasta ja myytävistä asunnoista oli jopa pulaa. Nyt nousevat korot ja talouden suuri epävarmuus ja markkinatilanteen vaikea ennustettavuus ovat hiljentäneet omistusasuntokauppaa.

Omistusasuntokaupan vaikeudet ja nousevat korot voivat hidastaa myös asumisoikeusasuntojen kysyntää. Omistusasunnossa asuva ei välttämättä saa kaupaksi asuntoaan, joten hän ei pääse vaihtamaan asumismuotoaan asumisoikeusasuntoon. Tämä vaikutus heijastuu muun muassa uudiskohteisiimme.

Asumisoikeusasunnot pitävät pintansa, vuokrakin on vaihtoehto

Asuntojemme kysyntä on pysynyt hyvänä. Lisäksi asumisoikeus- ja vuokra-asuntojemme käyttöasteet ovat erittäin korkealla tasolla.

Asumisoikeusasunnossa asukas saa sijoittamansa asumisoikeusmaksun aina takaisin rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Indeksin kohoamisen myötä asumisoikeusasuntoa voi turvallisuutensa ja pysyvyytensä lisäksi pitää myös hyvänä sijoituksena. Asumisoikeusasunnossa voi asua ilman huolta jälleenmyyntiriskistä.

Talouden epävarmoina aikoina vuokra-asunto on monelle myös erinomainen vaihtoehto. Vuokra-asuminen nähdään helppona, joustavana ja vaivattomana asumisen muotona. Vuokranantajaa valittaessa asiakkaat arvostavat luotettavuutta, turvallisuutta, asuntojen hintatasoa sekä vuokraamisen helppoutta.

Isoja muutoksia tulossa

Tulevana kesänä otamme kiinteistöliiketoiminnassamme käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän. Lisäksi uuden asumisoikeuslain siirtymäajat päättyvät kuluvan vuoden aikana, ja uutta lakia aletaan soveltaa täysimääräisesti vuoden 2024 alusta lähtien.

Muutokset toiminnassa ovat isoja. Varaudumme niihin huolellisesti kouluttamalla henkilökuntaa ja hiomalla toimintamalleja. Tavoitteena on, että muutokset näkyvät asiakkaillemme ainoastaan entistä parempana ja sujuvampana palveluna.

Palvelemme asunnon vaihtotilanteessa täysin sähköisesti

Kodinvaihtotilanteessa palvelemme asiakkaitamme digitaalisesti, jotta asiointi kanssamme olisi mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Sähköiset palvelumme säästävät asiakkaidemme aikaa.

Loppusyksystä otimme käyttöön sähköisen irtisanomisen, joten koko vuokra- ja asumisoikeusasuntojen palveluprosessi toimii asiakkaan niin halutessa sähköisesti.

Erinomaista asiakaspalvelua

Toteutimme vuoden aikana useita asumisen viihtyisyyttä kartoittavia asiakaskyselyjä. Saimme niistä arvokasta palautetta, jonka perusteella kehitämme toimintaamme entistäkin asiakaslähtöisemmäksi.

Vuoden lopulla toteutimme myös kiinteistöliiketoiminnan henkilöstön asiakaspalveluvalmennuksen, jossa pohdimme palveluamme asiakkaidemme ja eri toimintojemme kannalta.

Remontti-ideoita Showroomista

Espoon toimistomme yhteydessä on tilava Showroom, jossa esittelemme asumisoikeusasukkaillemme erilaisia mahdollisuuksia omatoimiremontointiin.

Tarjoamme veloituksettomia materiaalipaketteja sekä remonttivaihtoehtoja paitsi asunnon pintaremontointiin myös isompiin kunnostustöihin kuten keittiöihin, kylpyhuoneisiin, saunoihin ja piha-alueisiin. Lisäämällä mahdollisuuksia omatoimiseen remontointiin haluamme parantaa asukkaidemme asumisviihtyvyyttä.

Showroom on avoinna sopimuksen mukaan. Lisäksi järjestämme siellä kuukausittain teemoitettuja asukastilaisuuksia. Vuoden 2022 aikana Showroomissa vieraili yli 300 asukastamme. Showroomin innoittamana asukkaamme toteuttivat noin 60 isompaa omatoimiremonttia. Tarjoamamme maalarinpaketit ovat myös olleet suosittuja – yli 100 asukastamme maalasi asuntonsa mieltymyksensä mukaiseksi.

remontti-kuva

Korjausyksiköllä kasvun ja kehityksen vuosi

Pääkaupunkiseudulla toista vuotta toimiva korjausorganisaatiomme vastaa kasvavan kiinteistökantamme korjaustarpeisiin. Oman korjausyksikön avulla pystymme toteuttamaan omistamiemme kiinteistöjen remontit kustannustehokkaasti ja joustavasti laadusta tinkimättä.

Palkkasimme korjausyksikköömme vuoden aikana työnjohtajan lisäksi kymmenen uutta korjaustyöntekijää. Vuoden lopussa meillä työskenteli kahden työnjohtajan lisäksi 25 korjaustyöntekijää. Tiivistimme myös yhteistyötämme oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelumahdollisuuksia rakennusalan opiskelijoille.

Remontointia kahdella miljoonalla eurolla

Yksikön toisen toimintavuoden suurin työkanta painottui edelleen asunto- ja muuttoremontteihin, joita teimme yli 200. Lisäksi laajensimme toimintaamme tavoitteiden mukaisesti asuntojen keittiö- ja märkätilaremontteihin, joita peruskorjasimme noin miljoonalla eurolla. Tulevaisuudessa tavoitteena on kasvattaa edelleen märkätila- ja keittiöremonttien osuutta, jotka ovat merkittävin osa kiinteistöjemme vuosittaista korjausbudjettia.

Konkreettisia toimia asukaskokemuksen parantamiseksi

Asukaskyselyt ovat osa viime vuonna aloittamaamme asukastyytyväisyyden kehitysprojektiamme. Saimme vuoden aikana yhteensä yli 23 000 vastausta. Käytämme vastausdataa apuna asiakaspalveluprosessien ja digitaalisten palveluiden kehittämisessä sekä asukasviihtyvyyden parantamisessa.

Saamiemme vastausten perusteella asukkaamme ovat tyytyväisiä asuntoonsa ja saamaansa asiakaspalveluun. Kyselyiden kaikkiin kysymyksiin vastattiin eniten arvosanalla hyvä (4), kun asteikko oli 1–5.

Eniten parannusta kaivattiin palvelupyyntöprosessiin ja asioista tiedottamiseen. Kummankin osalta olemme aloittaneet konkreettiset toimenpiteet: uusien asukassivujen ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän myötä vastaamme paremmin asukkaidemme tarpeisiin.

Asukasneuvonnasta apua haastaviin tilanteisiin

Meille on tärkeää, että asukkaat viihtyvät kodeissaan. Asukashallintovastaavamme auttaa, kun jokin asumiseen liittyvä asia mietityttää tai asumisessa ilmenee ongelmia. Kyseessä voi olla esimerkiksi asumisviihtyvyyteen, maksuvaikeuksiin tai asunnon kunnosta huolehtimiseen liittyvä tilanne. Ratkaisua mietitään yhdessä asukkaan kanssa.

Asukasneuvonnan tavoitteena on puuttua asumisen ongelmallisiin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta naapurisopu säilyisi ja kaikilla asukkaillamme olisi mahdollisimman mukava asua.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) tukee asukasneuvonnan kehittämistyötä hankerahalla, joka on tarkoitettu lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi.

seniori