Uudistuotanto suunnitellaan vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin

Asukkaiden erilaiset elämäntilanteet johtavat erilaisiin asumistarpeisiin, mutta myös yhteiskunnassa tapahtuvat pitkän aikavälin muutokset ohjaavat uudistuotantomme suunnittelua. Pidämme huolta siitä, että rakennutamme monipuolista ja monikäyttöistä asuntokantaa, joka on kestävää myös tulevaisuuden mittareilla.

Olemme ylpeitä siitä, että olemme jo pitkään pystyneet tarjoamaan laadukasta asumista asiakkaillemme heidän tulotasostaan riippumatta. Emme tingi laadusta kohtuuhintaisuuden nimissä, vaan kohteemme suunnitellaan sovittaen yhteen asumisviihtyvyyden, edullisten asuinkustannusten ja ympäristötehokkuuden tavoitteet.

Asuntokohteen sijainnin ja asuinympäristön on oltava toimivia koko kohteen elinkaaren ajan. Asunnot ovat pitkäikäisiä tuotteita, joiden suunnittelussa on otettava huomioon myös se, miltä maailma näyttää huomenna ja mitkä asiat ovat eri sidosryhmiemme tärkeysjärjestyksen kärjessä.

Olennaisin tekijä toimintamme hiilijalanjäljen ja päästöjen kannalta on kiinteistöjemme energiankulutus. Energiatehokkuus kulkee käsi kädessä kohtuuhintaisuuden ja kustannustehokkuuden kanssa, sillä kaikki nämä edistävät toisiaan. Kun teemme kiinteistöistämme yhä energiatehokkaampia, varmistamme, että pystymme tätäkin kautta hidastamaan asumiskustannusten kasvua ja elämään todeksi kohtuuhintaisuuden kantavaa periaatetta.

Uudistuotantoa kasvukeskuksiin

Vuonna 2022 investoimme uusiin asuntoihin noin 186 miljoonaa euroa (207 miljoonaa euroa vuonna 2021), ja vuoden aikana konsernillemme valmistui 642 uutta asuntoa (1097 vuonna 2021). Uudiskohteissa oli asumisoikeusasuntoja 516 ja vuokra-asuntoja 126 (897 ja 200 vuonna 2021).

Vuonna 2023 arvioimme valmistuvan 650 uutta asuntoa. Uudistuotantomme painottuu edelleen kasvaviin ja kehittyviin kaupunkikeskuksiin, joissa on tarve kohtuuhintaisille asunnoille myös pitkällä aikavälillä. Meille on tärkeää, että asunnot, joihin investoimme, säilyttävät arvonsa ja niille riittää kysyntää, jotta käyttöasteet onnistuttaisiin pitämään mahdollisimman korkeina.

Uudet asuntomme sijoittuvat palvelujen ja hyvien kulkuyhteyksien äärelle. Näin vähennetään henkilöautoilun tarvetta, ja asukkaamme voivat taittaa asiointimatkojaan myös pyörällä tai jalan. Asuntojemme suunnittelussa yhtenä keskeisenä ohjaavana periaatteena on esteettömyys, mikä osaltaan tukee ikääntyvän väestön asumista ja selviytymistä kotonaan.

palopellonkatu-teleskooppikuva

Koti elämäntilanteen mukaan

Asuntokannassamme oli vuoden 2022 lopussa 19 860 asuntoa (19 289 vuonna 2021), joten se kasvoi edellisvuoteen nähden 3 prosenttia. Asunnoistamme 79 prosenttia on asumisoikeusasuntoja ja 21 prosenttia vuokra-asuntoja. Tarjoamme monipuolisesti koteja erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Kolmioita ja neliöitä on lähes puolet asuntokannastamme, kaksioita puolestaan noin 43 prosenttia ja yksiöitä noin 8 prosenttia.