Toimitus­johtajan katsaus

Vuonna 2022 toimintaympäristömme muuttui olennaisesti. Pitkään jatkunut löysä rahapolitiikka ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan kiihdyttivät inflaation korkeimmalle tasolle 40 vuoteen. Hintojen nousu kohdistui erityisesti asumiseen korkeampien energia- ja rakennuskustannusten vuoksi. Lisäksi siirryimme vuoden aikana selvästi korkeampaan korkoympäristöön. Hintojen sekä korkojen voimakas ja nopea nousu heikentävät kuluttajien ostovoimaa sekä lisäävät Suomen talouden epävarmuutta.

Vaikka lähdimme vuoteen 2022 hyvistä asetelmista, vuoden aikana tapahtunut ylläpito- ja korkokulujen voimakas kasvu vaikutti merkittävästi kiinteistökantamme kustannuksiin. Nousseiden ja yhä nousevien kustannuserien vuoksi joudumme lähivuosina mukautumaan selvästi korkeampiin kokonaiskustannuksiin, mikä tulee nostamaan asumiskustannuksia. Kustannusten noususta huolimatta olemme varmoja, että laadukkaalle ja kohtuuhintaiselle asumiselle on edelleen tarvetta myös taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Pitkäjänteinen taloudenhoito vahva perusta muuttuneessa toimintaympäristössä

Konsernimme liikevaihto kasvoi vuoden aikana 186 miljoonaan euroon, ja asuntojemme käyttöaste nousi 98,8 prosenttiin tavoitteidemme mukaisesti. Samalla vaihtuvuus pysyi alhaisella 16,9 prosentin tasolla.

Asuntokantamme saavutti kuluvan vuoden alkupuolella 20 000 asunnon rajapyykin. Vuonna 2022 valmistui 642 asuntoa, joka on pitkänajan keskiarvoa vähemmän. Kasvua rajoitti rakentamisen korkeasuhdanteesta ja toimitusketjujen pullonkauloista aiheutunut rakentamiskustannusten voimakas nousu. Asuntostrategiamme pohjautuu pitkän aikavälin kysyntään, jonka mukaan suuntaamme asuntotuotantoa eri alueille. Näillä alueilla tarjoamme hyvän kodin yli 37 000 asukkaalle.

Toimintaympäristömme muuttuessa epävarmemmaksi korostuu entisestään pitkäjänteisen taloudenpidon sekä vastuullisen ja tehokkaan toiminnan merkitys. Olemme varautuneet toimintaympäristön muutoksiin muun muassa kiinteistökantamme säännöllisellä korjaamisella ja keräämällä varoja säästöön tulevia korjauksia ja muita velvoitteita varten. Lisäksi olemme pyrkineet suojautumaan energiahintojen ja korkojen nousulta.

Olohuone
Taidemaalarinkatu

Asuntotuotantoa kasvaviin asuntotarpeisiin

Säilytimme edelleen paikkamme yhtenä edullisimmista asumisoikeusasuntojen tarjoajista Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen asuntomarkkinakatsauksen mukaan. Kasvanut taloudellinen epävarmuus yhdistettynä hintojen ja korkojen nousuun kaventaa mahdollisuuksia omistusasumiseen, mikä lisää entisestään tarvetta edullisemmalle ja vähäriskisemmälle asumiselle.

Uusien asuntojen tuotantomahdollisuutemme ovat edelleen hyvät, kun kuluvalle vuodelle korkotukilainojen hyväksymisvaltuudet säilyivät ennätystasolla 1 950 miljoonassa eurossa. Näiden valtuuksien puitteissa voimme yleishyödyllisenä konsernina vastata kasvaviin asuntotarpeisiin, ja valtioneuvoston päätökset luovat hyvät lähtökohdat tulevien vuosien kohtuuhintaiselle asuntorakentamiselle.

Investoimme energiatehokkaaseen tulevaisuuteen ja asukkaiden viihtyvyyteen

Pidämme kiinteistöjemme energiakustannusten vähentämistä taloudellisesti vastuullisena toimintana sekä ympäristövaikutusten kannalta tärkeänä. Sen vuoksi jatkoimme investoimista älykkääseen lämmönsäätöön ja kaukolämmön kulutusjoustoon, joilla arvioimme säästävämme energiaa 8 000 MWh vuodessa. Lisäksi saimme käyttöömme hiilidioksidivapaan kaukolämpötuotteen kulutusjouston piirissä oleviin kiinteistöihimme. Älykkään lämmönsäädön piirissä on jo yli 80 prosenttia asuntokannastamme.

Investoimme myös jatkuvasti uusiutuvaan energiantuotantoon, ja vuoden 2022 lopussa aurinkosähköjärjestelmiä oli käytössä 46 kiinteistössämme. Olemme vähentäneet sähkön kulutusta säätämällä talotekniikkaa sekä optimoimalla turhaa kuluttamista asumismukavuudesta tinkimättä. Tuemme myös liikenteen sähköistymistä mahdollistamalla lähes 500 sähköajoneuvon lataamisen pysäköintipaikoillamme.

Toimintaa asukkaiden ja yhteiskunnan hyväksi

Tavoitteenamme on huolehtia asuntokantamme laadusta ja siten mahdollistaa asukkaillemme hyvä asuminen. Avasimme vuoden 2022 alussa Espoon toimistomme yhteyteen tilavan Showroomin, jossa esittelemme asukkaillemme erilaisia vaihtoehtoja omatoimiremontointiin. Haluamme antaa asukkaillemme mahdollisuuden vaikuttaa asumismukavuuteensa tarjoamalla veloituksettomia materiaalipaketteja sekä erilaisia remonttivaihtoehtoja. Näin huomioimme asukkaidemme toiveita ja mahdollistamme tasokkaan asumisen, johon voi myös itse vaikuttaa paljon.

Design_portaat
stailattu_olohuone

Olemme panostaneet asuntojemme korjaamiseen ja ylläpitoon merkittävästi. Viimeisen seitsemän vuoden aikana asuntokantaamme on kunnostettu noin 175 miljoonalla eurolla, ja se on hyvässä kunnossa toimintaympäristön muutoksessa. Toimintamme on merkityksellistä myös yhteiskunnan näkökulmasta, sillä verojalanjälkemme oli vuonna 2022 jälleen yli 100 miljoonaa euroa. Kotimaisena toimijana maksamme kaikki veromme Suomeen.

Positiivinen yrityskulttuuri ja hyvä yhteistyö kasvun perustana

Toimintamme kasvaessa henkilöstömme on lisääntynyt keskeisissä toiminnoissamme huomioiden myös riskienhallinnan ja eläköitymiset. Viime vuosina rekrytointimme ovat kuitenkin painottuneet korjausorganisaatiomme kasvattamiseen, jossa näemme paljon potentiaalia kustannustehokkuuden ja asukastyytyväisyyden parantamiseksi.

Yrityskulttuurimme on jalostunut henkilöstömme kasvun mukana. Tuemme työntekijöidemme itseohjautuvuutta ja kouluttautumista, minkä näemme keskeisenä hyvän ja positiivisen tekemisen edellytyksenä. Yrityskulttuuriimme kuuluu myös vastuu nuorten työllistämisestä, ja meillä oli jälleen ilo tarjota noin 100 nuorelle ensimmäiset askeleet työelämään.

Haluan kiittää henkilökuntaamme sitoutuneisuudesta, luotettavuudesta ja sopeutumisesta nopeasti muuttuneeseen toimintaympäristöön. Haluan kiittää myös asukkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme positiivisesta yhteistyöstä sekä mukautumisesta nykytilanteeseen. Kuluvaan vuoteen liittyy tavanomaista enemmän epävarmuutta, mihin olemme varautuneet pitkäjänteisellä suunnittelulla. Toimintamallimme kestää myös epävarmemmat ajat. Roolimme yleishyödyllisenä toimijana on muuttumaton ja yhteiskunnallinen tavoitteemme kirkas. Suuntaamme tulevaisuuteen luottavaisin mielin niin hyvinä kuin haastavinakin aikoina.

Jouni Linnavuori
toimitusjohtaja