Kriterier för boendeurval till allmännyttiga hyresbostäder som stöds

En del av våra hyresbostäder är aravabostäder och räntesubventionerade bostäder som stöds av staten (allmännyttiga bostäder). Gällande dessa bostäder tillämpar vi ARA:s (Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) kriterier för boendeurval. Boendeurvalet påverkas i enlighet med statsrådets förordning av den sökandes bostadsbehov samt förmögenhet och inkomster. Vi kontrollerar din förmögenhet när du ansöker om en bostad. Mer information om kriterierna för boendeurval hittar du i ARA:s guide för boendeurval.

I annonserna har vi markerat allmännyttiga bostäder som stöds med texten “valintarajat” (urvalsgränser) eller “V” (U). Om bostadsannonsen inte har markerats med förmögenhetsgränser, tillämpas inte ARA:s kriterier för boendeurval i uthyrningen av bostaden.

Om du ansöker om ett seniorboende, kan det hända att du måste lämna in ytterligare utredningar eller så kan möjligheten att få en bostad ha ytterligare villkor.

Förmögenhetsgränser för allmännyttiga hyresbostäder

Förmögenheten för hushåll som ansöker om bostäder som stöds av staten får inte överskrida av staten fastställda maximala gränser. Som förmögenhet beaktas förmögenheten vid ansökningstidpunkten (gängse värde) samt sådan förmögenhet som den sökande har överlåtit under året som föregått tidpunkten för ansökan. Förmögenhet är till exempel fastighet eller aktielägenhet, andra aktier, fonder, besparingar och bankmedel som den sökande äger. Från förmögenheten minska hushållets eventuella kvarvarande skulder samt studielån.

I tabellen nedan ser du förmögenhetsgränserna för olika områden. Förmögenhetsgränserna varierar för olika hushåll.

Helsingfors
1 pers: 93 000 €
2 pers: 133 000 €
3 pers: 216 000 €
4 pers: 221 000 €
5 pers: 226 000 €
Esbo och Grankulla
1 pers: 75 000 €
2 pers: 94 000 €
3 pers: 125 000 €
4 pers: 135 000 €
5 pers: 145 000 €
Vanda
1 pers: 55 000 €
2 pers: 69 000 €
3 pers: 92 000 €
4 pers: 102 000 €
5 pers: 112 000 €
KUUMA-kommunerna
(Hyvinge, Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis)
1 pers: 60 500 €
2 pers: 77 000 €
3 pers: 99 000 €
4 pers: 121 000 €
5 pers: 126 500 €
Tammerfors
1 pers: 60 000 €
2 pers: 72 000 €
3 pers: 89 000 €
4 pers: 99 000 €
5 pers: 109 000 €
Birkaland
1 pers: 37 000 €
2 pers: 56 000 €
3 pers: 74 000 €
4 pers: 84 000 €
5 pers: 94 000 €
Lembois
1 pers: 36 000 €
2 pers: 53 000 €
3 pers: 71 000 €
4 pers: 81 000 €
5 pers: 91 000 €
Jyväskylä
1 pers: 41 000 €
2 pers: 50 000 €
3 pers: 67 000 €
4 pers: 77 000 €
5 pers: 87 000 €
Kuopio
1 pers: 42 000 €
2 pers: 52 000 €
3 pers: 68 000 €
4 pers: 78 000 €
5 pers: 88 000 €
Uleåborg
1 pers: 30 000 €
2 pers: 45 000 €
3 pers: 60 000 €
4 pers: 70 000 €
5 pers: 80 000 €
Lahtis
1 pers: 30 000 €
2 pers: 45 000 €
3 pers: 60 000 €
4 pers: 70 000 €
5 pers: 80 000 €
Övriga kommuner
1 pers: 34 000 €
2 pers: 43 000 €
3 pers: 48 000 €
4 pers: 59 000 €
5 pers: 71 000 €

I Esbo, Vanda, Jyväskylä och Uleåborg höjs förmögenhetsgränserna med 10 000 euro/person i sökande hushåll på fler än fem personer.

I Helsingfors höjs förmögenhetsgränserna med 5 000 euro/person i sökande hushåll på fler än fem personer.

I Kuopio, Lahtis och Tammerfors höjs förmögenhetsgränserna med 10 000 euro/person i sökande hushåll på fler än fem personer.

I Lembois höjs förmögenhetsgränserna med 10 000 euro/person i sökande hushåll på fler än fyra personer.

Hur påverkar inkomsterna möjligheten att få en allmännyttig hyresbostad?

De sökandes inkomster jämförs i boendeurvalssituationer och de tas som jämlika faktorer i beaktande tillsammans med bostadsbehov och förmögenhet. Vi tar i beaktande fasta bruttoinkomster per månad för personerna som hör till hushållet.

Med inkomster avses eurobelopp före skatt. Som inkomster räknas förvärvsinkomster inklusive tillägg, såsom övertidsersättning eller skifttillägg, pensioner, kapitalinkomster, studiepenning, vuxenutbildningsstöd samt olycksfalls- och försäkringsersättning som utbetalas löpande. Även inkomster från utlandet tas i beaktande. Med inkomster avses eurobelopp före skatt.

Som inkomster räknas inte bland annat studiestöd, bostadsbidrag, barnbidrag, vårdbidrag för barn och andra motsvarande inkomsttillägg.

Om dina inkomster är oregelbundna, beräknas en genomsnittlig månadsinkomst av dem för de senaste 12 månaderna.

Om du är tillfälligt ledig från ditt arbete, till exempel på moderskapsledighet, räknas som inkomster den månadsinkomst som du hade innan du blev ledig från arbetet, såvida du inte känner till en kommande väsentlig och permanent ändring i inkomsterna.

Om du är företagare när dina inkomster utreds, tar man som utgångspunkt vinsten enligt företagets senaste bokslut minskat med direkta skatter, såvida den månatliga inkomstnivån inte kan utredas på annat sätt.

Vid bedömning av bostadsbehovet tar man i synnerhet i beaktande det sökande hushållets nuvarande bostadsförhållanden och hur brådskande de behöver förbättras samt storleken på och åldersstrukturen för hushållet. Bostaden som du ansöker om ska till storleken vara rimlig i förhållande till hushållets storlek och åldersstruktur.

Hyresbostäder med kortfristigt räntestöd

Vi har även hyresbostäder med kortfristigt räntestöd. Dessa bostäder är avsedda för låg- och medelinkomsttagande hushåll som behöver en hyresbostad. I dessa bostäder tillämpar vi som kriterium för boendeurval endast det sökande hushållets inkomster. När du ansöker om bostäder krävs ingen utredning av bostadsbehov eller förmögenhet. För närvarande är endast hyresbostäderna på Lounatuuli 13 och 15 i Nådendal samt Fiskelycksvägen 9A och 9B i Esbo hyresbostäder med kortfristigt räntestöd.

Exempel på inkomstgränser för kortfristigt räntestöd:

Antalet personer i hushålletInkomster (brutto) euro/mån.
1 vuxen3 540 €
2 vuxna6 020 €
1 vuxen och 1 barn4 190 €
2 vuxna och 1 barn6 670 €
2 vuxna och 2 barn7 270 €
2 vuxna och 3 barn7 870 €

Sivu päivitetty viimeksi: 16.2.2024