TA-Yhtiöt

Vi tillhandahåller som en inhemsk och nationell aktör högklassiga och trivsamma bostadsrätts-, hyres- och ägarbostäder för olika boendebehov. Av de bostäder som vi äger är en del allmännyttiga bostadsrätts- och hyresbostäder. Med vår årliga nyproduktion säkerställer vi att bostadssökare hittar ett trevligt hem hos oss.

Inom våra koncerners verksamhet betonas byggande av både allmännyttiga och fritt finansierade bostäder och förvaltning av de bostäder vi äger.

TA-Yhtymä-koncernen som ett allmännyttigt samfund

TA-Yhtymä-koncernen är ett av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) utnämnt allmännyttigt icke-vinstdrivande samfund. Koncernens moderbolag är TA-Yhtymä Oy som svarar för byggandet och uthyrningen av räntestödsbostäder. Till koncernen hör TA-Asumisoikeus Oy, Taova Oy samt bostads- och fastighetsaktiebolag.

Som ett allmännyttigt samfund möjliggör vi

 • pålitligt och tryggt boende i de av oss ägda hemmen
 • rimliga boendekostnader och välskötta fastigheter
 • ett hem för olika livssituationer och långsiktiga behov

TA-Yhtymä-koncernen

TA-Yhtymä Oy (moderbolaget)
verkställande direktör Jouni Linnavuori

TA-Asumisoikeus Oy
verkställande direktör Esa Mustonen

Taova Oy
verkställande direktör Jouni Linnavuori

TA-Yhtymä-koncernens år 2022 i siffror

20 000+

bostäder

50

orter

79%

ASO-bostäder

186 mn EUR

omsättning

38 000+

invånare

642

nya bostäder

98,8 %

nyttjandegrad

100 mn EUR

räntespår

Som ett allmännyttigt samfund

 • bygger vi bostadsrätt- och hyresbostäder i områden med långsiktig efterfrågan.
 • utnyttjar vi av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets (ARA) räntestödslån vilket möjliggör tillhandahållande av bostäder med rimliga pris.
 • fastställer vi hyror, bostadsvederlag och ersättningar i enlighet med självkostnadsprincipen. Med dessa avgifter täcker vi underhållet samt nödvändiga grundrenoveringar.
 • säkerställer vi med långsiktig planering rimliga boendekostnader när våra fastigheter blir äldre.

För oss är det viktigt att ge ekonomiskt värde till alla intressentgrupper, såsom våra boende, personal och finansiärer.

Vårt mål är att skapa långsiktiga och hållbara boendelösningar som svarar på invånarnas behov och främjar välbefinnandet. Vi tar samhälleligt ansvar för att förebygga social differentiering och vi vill erbjuda alla möjlighet till ett tryggt och högklassigt hem.

TA-Yhtymä Oy är medlem

 • i RAKLI ry som främjar sina medlemmars förmån genom att delta i fastighets- och byggnadsbranschens samhälleliga diskussion och påverkan samt erbjuder information och praxis för att utveckla medlemmarnas verksamhet.

TA-Asumisoikeus Oy är medlem

 • i Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry (SAY) vars mål är främja bostadsrättsboende. SAY producerar uppdaterad och obunden information om bostadsrätt samt främjar myndighetssamarbetet.
 • KOVA ry som med sin aktiva intressebevakning utvecklar verksamhetsförmånerna i hyreshus- och bostadsrättssamfund.

Fritt finansierad verksamhet

Vi betjänar dem som försöker hitta en bostad även med fritt finansierade hyresbostäder samt ägarbostäder. Dessutom äger vi och hyr ut olika verksamhetslokaler.

Till den fritt finansierade verksamheten hör bland annat Tarveasunnot Oy och TA-Asunnot Oy.

Tarveasunnot och TA-Asunnot Oy
verkställande direktör Tuomo Vähätiitto

Huvudkontor och lokala
verksamhetsställen

TA-Yhtiöts och dess koncerners huvudkontor ligger i Knitter Business Park i Knektbron i Esbo.

TA-Yhtiöt
Vävarsvägen 6–8
02630 Esbo

Vi erbjuder personlig service i bostadsärenden

 • i huvudstadsregionen i Helsingfors, Esbo och Vanda
 • annanstans i Finland, i Tammerfors, Åbo, Tavastehus, Helsingfors, Lahtis, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg och Kittilä.

Sivu päivitetty viimeksi: 16.1.2024