Seniorbostad – tillgänglighet och gemenskaplighet

Seniorbostad är ett ypperligt val för äldre. Du kan ansöka om våra seniorbostäder om du har fyllt 55 år eller är i behov av en tillgänglig bostad. Våra seniorbostäder är allmännyttiga hyres- och bostadsrättsbostäder, i vars planering man har beaktat de boendes särskilda behov. Vi strävar efter att göra din vardag enkel och smidig med hjälp av utrymmeslösningar.

Våra boende uppskattar gemenskapligheten i våra seniorobjekt väldigt mycket. I seniorobjekt finns alltid någon att prata med, gemensamma aktiviteter och tjänster riktade till seniorer. Du kan själv bestämma vilka tjänster du vill köpa. Omsorgstjänsterna kan du beställa av en valfri tjänsteproducent. I anslutning till vissa objekt finns en stiftelse som erbjuder omsorgstjänster. Tjänsteutbudet varierar efter seniorobjekt, se utbudet för varje objekt.

Varför lönar det sig att skaffa en seniorbostad?

En seniorbostad gör vardagen enkel och gemenskaplig. I de gemensamma utrymmena träffar du likasinnade boende och om du vill, kan du alltid njuta av lugnet i ditt eget hem. I ett seniorobjekt kan du enkelt ta dig fram med rullstol eller rullator. Vi har totalt fler än 1 000 bostäder som är antingen seniorbostäder eller bostäder riktade till personer som har fyllt 55 år.

Vem passar seniorbostäder för?

Merparten av våra seniorbostäder är riktade till personer som har fyllt 55 år och en del av bostäderna är riktade till specialgrupper. Seniorbostad är ett bra val om man vill vara förutseende inför den stundande ålderdomen eller ha mer aktiviteter, gemenskaplighet och sociala relationer i livet. I ett seniorobjekt bor du i ditt eget hem och kan, om du vill, pipa ned till de gemensamma utrymmena för att prata bort en stund med de andra boende. I många av våra seniorbostäder utövar de boende även hobbyer tillsammans.

Om du tycker om stugliv eller att resa, kan du tryggt lämna ditt hem tomt under en längre period. Du behöver inte investera en stor summa pengar i en seniorbostad. Om du säljer en ägarbostad kan det på det här sättet bli över en bekväm summa pengar att leva och utöva hobbyer för.

I en seniorbostad kan du njuta av enkelheten.
Vi tar hand om gårdsområden, underhållsrenoveringar och vitvarorna som hör till bostaden.

Ett tillgängligt hem gör din vardag smidigare.

I utrymmeslösningarna i ditt hem och bostadshusets gemensamma utrymmen har man beaktat tillgänglighet på många sätt. Vid behov kan du skaffa ytterligare lösningar och hjälpmedel till ditt hem för att underlätta vardagen.

Om du vill kan du delta i de gemensamma aktiviteterna.

När du bor i ett seniorobjekt träffar du andra boende och om du vill kan du delta i de gemensamma aktiviteterna, som ordnas i många av våra seniorobjekt.

Du kan bo hemma längre.

Fördelarna som seniorbostäder och gemenskaplighet medför stöder det att man kan fortsätta bo hemma längre när man blir äldre.

Du kan göra om bostaden till din egen.

Om du vill kan du göra mindre ändringsarbeten i bostaden. Du ska alltid komma överens om renoveringar på förhand med vår fastighetsförvaltare. (Se Ändringsarbeten i hyresbostad och Ändringsarbeten i bostadsrättsbostäder.)

Du kan få mer pengar över till att leva.
När du flyttar till en seniorbostad, behöver du inte investera stora summor pengar i bostaden.

Du kan även få FPA:s bostadsbidrag.
Vid behov kan du även ansöka om bostadsbidrag till bostaden, såsom för vilken annan hyres- eller bostadsrättsbostad som helst.

Vem kan ansöka om en seniorbostad?

Om du är en sökande som har fyllt 55 år, påverkar inte din förmögenhet eller dina inkomster din möjlighet att får en bostadsrättsbostad. För att kunna ansöka om en bostadsrättsbostad, behöver du ett ordningsnummer till bostadsrätt. När du ansöker om en hyresbostad påverkas boendeurvalet av behovet av bostad, inkomster och förmögenhet, och dessa ska utredas i enlighet med anvisningarna i ARA:s guide för boendeurval. Läs mer i ARA:s guide för boendeurval.

Om du är en sökande som har fyllt 55 år och söker en tillgänglig bostad, ska du till ansökan bifoga en utredning av behovet av en tillgänglig bostad.

Varför lönar det sig för just oss att ansöka om en seniorbostad?

Du kan välja mellan fler än 1000 seniorbostäder.
Du kan välja en lämplig bostad bland våra fler än 1000 bostäder. Seniorbostäder finns på sex orter: Uleåborg, Kuopio, Kempele, Jyväskylä, Vanda och Esbo.

Du kan bo med dina husdjur.
Du är välkommen till seniorbostaden med dina husdjur.

Du kan bo tryggt och bekymmersfritt.
Du får bo i bostaden så länge du vill och därutöver är det enkelt att överlåta bostaden. I hyresbostäder är uppsägningstiden en månad och i bostadsrättsbostäder tre månader.

Du kan utföra renoveringar i bostaden.
Seniorbostäderna är inflyttningsklara, men du kan även utföra renoveringar i dem. Läs mer om ändringsarbeten i hyresbostäder och ändringsarbeten i bostadsrättsbostäder. Kom alltid överens om renoveringar på förhand med vår fastighetsförvaltare.

Våra försäljningsförhandlare hjälper dig gärna
Vi hjälper dig att ansöka om en seniorbostad. Fråga mer om boendeurval och ansökningsprocessen. Våra försäljningsförhandlare hjälper dig gärna på flera orter.

Vanliga frågor om seniorbostäder

Vad innebär en seniorbostad?

En seniorbostad kan vara en bostad som ligger i ett seniorobjekt eller i ett objekt riktat till personer som har fyllt 55 år. Bostaden kan vara en bostadsrättsbostad eller en allmännyttig hyresbostad. Beroende på boendeformen betalar månatligen antingen bruksvederlag eller hyra. Dessutom tillkommer vattenavgift och elen du förbrukar samt eventuell parkeringsplatsavgift. Hos oss inkluderar hyran och bruksvederlaget snabb internetuppkoppling.

Vad är det för skillnad på till seniorer riktade bostadsrättsbostäder och hyresbostäder?

En bostadsrättsbostad för seniorer kan vem som helst ansöka om som har fyllt 55 år. En allmännyttig hyresbostad kan en sådan sökande ansöka om som uppfyller de fastställda kriterierna vad gäller bostadsbehov, förmögenhet och inkomstnivå. Se grunderna för boendeurval.

För en bostadsrättsbostad betalar du i bostadsrättsavgift 15 procent av bostadens köpeskilling och du kan ansöka om bostadslån av banken för den. I båda boendeformerna ska du betala en garantiavgift, som vanligen motsvarar bruksvederlag eller hyra för en eller två månader.

Vem kan ansöka om en seniorbostad?

En bostad för seniorer kan vem som helst ansöka om som har fyllt 55 år och behöver en tillgänglig bostad. En del av de tillgängliga bostäderna riktade till seniorer kan även ansökas av personer som inte har fyllt 55 år, såvida kriterierna för behovet av en tillgänglig bostad uppfylls. Gällande en del av våra seniorbostäder krävs ett utlåtande av en expert om behovet av en tillgänglig bostad.

Om du är en sökande som har fyllt 55 år påverkar inte dina inkomster eller din förmögenhet möjligheten att få en bostadsrättsbostad.

Du kan även ansöka om en allmännyttig hyresbostad riktad till seniorer för vilka gäller av statsrådet fastställda grunder för boendeurval. I våra urval efterlever vi anvisningar om boendeurval fastställda av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. Se ARA:s guide för boendeurval.

Hur ansöker man om en seniorbostad?

Ansökningsprocessen skiljer sig mellan bostadsrättsbostäder och hyresbostäder. Till en ansökan om bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer till bostadsrätt. Det kan du ansöka om via Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA:s nationella ordningsnummertjänst.

Du kan ansöka om en seniorbostad i både hyres- och bostadsrättsform genom att fylla i ett elektroniskt formulär på vår webbplats. Om du vill kan du även fylla i en ansökningsblankett i pappersformat (hyresbostad, bostadsrättsbostad) och lämna in den ifylld och undertecknad till vårt kontor.

Bekanta dig med våra seniorbostäder och lämna in en ansökan gällande objekten du är intresserad av. Om bostaden som du ansöker om inte finns tillgänglig för tillfället, kvarstår din ansökan i kön i väntan på lediga bostäder.

Se här för anvisningar om hur du ansöker om bostadsrättsbostad

Se här för anvisningar om hur du ansöker om hyresbostad

Prenumerera på TA:s nyhetsbrev!

Sivu päivitetty viimeksi: 16.2.2024