Lapset syövät vuokra-asunnon keittiössä suklaakeksejä.

Hyresbostad – ansök redan nu!

En hyresbostad är bekymmersfri och flexibel i olika livssituationer. En hyresbostad lämpar sig både som tillfälligt boende och som ett långsiktigt hem. Till en hyresbostad behöver du inte bostadslån och du kan få en bostad till och med väldigt snabbt. När du bor i en hyresbostad, betalar du en månatlig hyra, vars storlek fastställs till exempel efter bostadens storlek och placering. Hos oss inkluderar hyran även höghastighetsanslutning till internet.

Du kan välja mellan cirka 5 000 hyresbostäder på 30 orter. Sök efter bostäder som uppfyller dina önskemål på vår webbplats och fyll i en ansökan om hyresbostad redan nu! En del av våra hyresbostäder är Aravabostäder och räntesubventionerade bostäder som stöds av staten. På dessa bostäder tillämpas kriterier för boendeurval, varför möjligheten att få en sådan bostad påverkas bland annat av det sökande hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Våra övriga hyresbostäder kan du hyra utan begränsningar.

Asukas hymyilee lukiessaan lehteä aamiaisella

Så här ansöker du om hyresbostad:

1

Hitta en hyresbostad som du gillar på vår webbplats

3

Vänta på bostadserbjudanden och skicka vid behov in bilagor till ansökan

4

Bekanta dig med bostaden och erbjudandet innan du undertecknar hyresavtalet

5

Underteckna hyresavtalet, hämta nycklarna och flytta in!

Varför lönar det sig att skaffa en hyresbostad?

En hyresbostad är bekymmersfri och flexibel. Vi sköter alla uppgifter med anknytning till bostadens ägande, underhåll och service. En hyresbostad kan ge dig en möjlighet att bo i ett bostadsområde som du inte har möjlighet att skaffa en ägarbostad i.

När din livssituation förändras, kan du säga upp ditt hyresavtal och du kan med snabb tidtabell flytta från vår hyresbostad till en annan bostad. Du kan säga upp bostadens hyresavtal genast utan extra kostnader. Du behöver inte binda dig till de första 12 månaderna. I våra hyresbostäder har vi en uppsägningstid på en månad.

Vem passar hyresbostäder för?

Hyresbostaden passar dig som söker snabbt efter ett hem som är enkelt att ta hand om. Du behöver inte ta bostadslån eller bekymra dig för skyldigheterna för en ägarbostad. Våra hyresbostäder är flexibla i olika livssituationer och du kan vid behov flytta från en bostad till en annan väldigt snabbt. I våra hyresbostäder har vi en uppsägningstid på endast en månad.

Våra Aravabostäder och räntesubventionerade bostäder passar även dig med lägre inkomster. Möjligheten att få en sådan bostad påverkas bland annat av det sökande hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Om du eller din familj har en livssituation där inkomsterna är oregelbundna eller låga, lönar det sig även att bekanta sig med våra alternativ för allmännyttiga hyresbostäder. Se kriterierna för boendeurval till hyresbostäder.

Fördelar med hyresbostäder

Du kan få en hyresbostad också snabbt.

Du kan få en hyresbostad väldigt snabbt om dina kredituppgifter är i sin ordning och du snabbt lämnar in nödvändiga bilagor för behandlingen av ansökan.

Du behöver inget bostadslån överhuvudtaget.

Du behöver inte investera några pengar i en hyresbostad. Utöver den månatliga hyran behöver du betala garantiavgiften, som vanligen motsvarar två månadshyror.

Du kan ha lägre utgifter än om du skulle ha en ägarbostad.

För en hyresbostad betalar du endast hyra. I ägarbostäder kan du utöver bostadslånet även behöva betala underhålls- och finansieringsvederlag samt tomthyra.

I våra hyresbostäder bor du precis så länge du vill.

Hos oss behöver du inte förbinda dig till ett hyresavtal för de första 12 månaderna. Du bor i bostaden precis så länge du vill.

Du kan göra mindre renoveringar i bostaden.

I hyresbostäder kan du göra mindre ändringsarbeten. Du ska alltid komma överens om renoveringar på förhand med vår fastighetsförvaltare.

Du bor utan renoveringsbekymmer.

Vi tar hand om alla underhållsrenoveringar och vitvarorna som hör till bostaden.

Du kan även få FPA:s bostadsbidrag.

Vid behov kan du även ansöka om FPA:s bostadsbidrag till bostaden.

Vem kan få en hyresbostad?

Alla kan ansöka om våra hyresbostäder, men på allmännyttiga hyresbostäder tillämpas kriterier för boendeurval. Vi kontrollerar kredituppgifterna för sökande som ansöker om hyresbostad. Om du har en betalningsanmärkning, är det inte ett absolut hinder för att få en bostad. Om du har flera betalningsanmärkningar eller om de beror på obetalda hyror, kan vi inte nödvändigtvis erbjuda dig en bostad. Vi fattar alltid beslut från fall till fall.

Du kan även få en förmånligare Aravabostad eller räntesubventionerad bostad som stöds av staten om du uppfyller kriterierna för boendeurval.

Hur ansöker man om en hyresbostad?

Du kan ansöka om en hyresbostad genom att på vår webbplats fylla i en elektronisk ansökan om hyresbostad. Du kan även ansöka om uthyrda bostäder. Din ansökan kvarblir i kön och vi skickar ett erbjudande till dig när en bostad som motsvarar din ansökan blir ledig och vi kan erbjuda den till dig.

Om du ansöker om en Aravabostad eller en räntesubventionerad bostad, ska du bereda dig på att lämna in nödvändiga bilagor när du får ett bostadserbjudande från oss. Vid ansökan om övriga bostäder behöver du inte skicka in bilagor till oss.

Varför lönar det sig för just oss att ansöka om en hyresbostad?

Du kan välja mellan fler än 5 000 hyresbostäder.
Bland vårt omfattande bostadsutbud kan du välja en hyresbostad som passar just dina behov. Du hittar våra bostäder på upp till 30 orter.

Vi erbjuder bostäder som passar många olika livssituationer.
Hos oss kan du ansöka förutom om fritt finansierade hyresbostäder, även Aravabostäder och räntesubventionerade bostäder som stöds av staten och i vilka hyran är lägre än den allmänna hyresnivån.

Du kan bo med dina husdjur.
Vi hälsar dig välkommen till alla våra hyresbostäder tillsammans med dina husdjur.

Du kan även utföra renoveringar.
Hyresbostäderna är inflyttningsklara, men du kan även utföra mindre renoveringar i dem. Läs mer om ändringsarbeten i hyresbostäder och kom alltid överens om renoveringar på förhand med vår fastighetsförvaltare.

Du kan bo bekymmersfritt.
Med ett tills vidare gällande avtal får du bo i bostaden hur länge du vill och du kan även säga upp den med en uppsägningstid på en månad.

Våra försäljningsförhandlare hjälper dig gärna.
Vi hjälper dig gärna att hitta en hyresbostad som motsvarar dina behov. Du kan även fråga oss om råd gällande ansökan om hyresbostäder som stöds.

Våra försäljningsförhandlare hjälper dig gärna på flera orter.

Processen för ansökan om hyresbostad

1.

Sök på vår webbplats efter hyresbostäder som intresserar dig. Du kan även ansöka om uthyrda objekt.

2.

Fyll i ansökan om hyresbostad. Fyll i ansökan om hyresbostad på vår webbplats. Komplettera ansökan med dina önskemål gällande bostaden.

3.

Fråga om tid för visning av en ledig bostad. I huvudsak får du möjlighet att se bostaden efter att din hyresansökan har behandlats och du erbjuds bostaden. Du kan ändå fråga om tider för visning av lediga bostäder eller komma på en allmän bostadsvisning. Visningar kan tyvärr inte ordnas i nyproduktioner.

4.

Vänta på bostadserbjudanden. Vi erbjuder dig en bostad som motsvarar dina önskemål så snart som möjligt.

5.

När du får ett erbjudande om en Aravabostad eller en räntesubventionerad bostad, ska du lämna in nödvändiga bilagor. Se en lista över bilagor och fråga om mer information av vår försäljningsförhandlare. Till övriga hyresbostäder behövs inga bilagor.

6.

När du har accepterat bostaden, kommer vi överens om en tidpunkt för undertecknande av avtalet.Avtalet kan även undertecknas elektroniskt med bankkoder, varvid du inte behöver komma till vårt kontor.

Se närmare anvisningar för ansökan om hyresbostad.

Ansökningsprocessen för hyresbostäder i nyproduktioner skiljer sig från ansökan om övriga hyresbostäder. Så här ansöker du om hyresbostad i en nyproduktion.

Vuokra-asunnon senioriasukas halaa hymyssäsuin.

Hyresbostad för äldre och seniorer

Vi har även hyresbostäder riktade till äldre. Bekanta dig med våra seniorbostäder om du letar efter en bostad, i vilken man har tagit i beaktande byggande som motsvarar specialbehov. Många av våra seniorbostäder är även tillgängliga. Seniorbostäder kan ansökas om av alla som har fyllt 55 år.

Vanliga frågor om hyresbostäder

Vad innebär en hyresbostad?

En hyresbostad ägs av den som äger bostaden och i den kan du bo genom att underteckna ett hyresavtal med hyresvärden. Du betalar den avtalsenliga hyran månatligen för bostaden. Dessutom tillkommer vattenavgift och elen du förbrukar samt eventuell parkeringsplatsavgift. Hos oss inkluderar hyran även höghastighetsanslutning till internet.

Vad är det för skillnad på en fritt finansierad och en allmännyttig hyresbostad?

En fritt finansierad hyresbostad är en sådan som du kan ansöka om utan några villkor eller begränsningar. När du ansöker om bostad behöver du heller inte bilagor gällande till exempel förmögenhet eller dina inkomster.

Allmännyttiga hyresbostäder är Aravabostäder och räntesubventionerade bostäder som stöds av staten och de har vanligen lägre hyror än fritt finansierade hyresbostäder. Gällande dessa hyresbostäder efterlever vi de av statsrådet fastställda kriterierna för boendeurval.

Vem kan ansöka om en hyresbostad?

Vem som helst kan ansöka om våra hyresbostäder. För Aravabostäder och räntesubventionerade bostäder gäller dock kriterier för boendeurval i enlighet med statsrådets förordning. I boendeurvalet tar man i beaktande det sökande hushållets bostadsbehov, förmögenhet och inkomster, vilka vi kontrollerar i samband med ansökan om bostad. Se de närmare kriterierna för boendeurval. Ovan nämnda begränsningar gäller inte övriga hyresbostäder.

Om den sökande har betalningsanmärkningar fattas beslutet om uthyrning från fall till fall. Om du har flera betalningsanmärkningar eller om de beror på obetalda hyror, kan vi inte nödvändigtvis erbjuda dig en bostad.

Hur ansöker man om en hyresbostad?

Du kan ansöka om en hyresbostad genom att på vår webbplats fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär. Du kan fylla i ansökan genast för lediga bostäder, bostäder som kommer att bli lediga och uthyrda bostäder. En ansökan om en redan uthyrd bostad kvarstår i kön och vi erbjuder dig en bostad så fort det blir möjligt.

När du ansöker om en Aravabostad eller en räntesubventionerad bostad, ska du bereda dig på att lämna in nödvändiga bilagor. Bilagorna behöver inte lämnas in i samband med ansökan, utan först när du får ett bostadserbjudande.

Observera att dina kredituppgifter kontrolleras i samband med behandlingen av din ansökan, varför vi behöver din personbeteckning. Uppgifterna som anges i ansökan behandlas konfidentiellt. En ny ansökan ersätter en tidigare inlämnad ansökan och ansökan gäller i 3 månader.

Hur snabbt kan man få en hyresbostad?

Du kan få en hyresbostad väldigt snabbt om dina kredituppgifter är i sin ordning och du snabbt lämnar in nödvändiga bilagor. Det kan dock förekomma fallspecifika variationer i hur snabbt man får en bostad. Vi hjälper dig alltid att hitta en bostad så snabbt som möjligt.

När får man nycklarna till hyresbostaden?

Bostadens nycklar överlämnas till dig vid datumet då avtalet eller besittningsrätten börjar, då garantiavgiften har betalats och syns på vårt konto. Bered dig på att styrka din identitet när du hämtar nycklarna.

Vad innebär en garantiavgift?

När dy hyr en bostad, ska du betala en garantiavgift till oss före förfallodatumet. Vi kan inte överlämna bostadens nycklar till dig förrän du har betalat garantiavgiften. Garantiavgiften motsvarar vanligen två månadshyror.

Från garantiavgiften kan man när avtalet upphör dra av renoveringskostnader för onormalt slitage, obetalda hyror, indrivningskostnader samt kostnader för serialisering på grund av borttappade nycklar.

När du har ombesörjt dina betalningsskyldigheter på erforderligt sätt och överlåtit bostaden jämte nycklar i gott skick, återbetalar vi garantiavgiften i sin helhet. Betalningen återbetalas inom cirka två veckor från det att avtalet och besittningsrätten i bostaden har upphört. Någon ränta utbetalas inte för garantiavgiften.

När får man komma och titta på hyresbostaden?

Innan du undertecknar hyresavtalet, får du vanligen möjlighet att på förhand komma och titta på bostaden. Vi kommer tillsammans överens om en lämplig visningstid. I redan tomma bostäder ordnar vi även öppna visningar och till dessa kan du komma utan föranmälan. Vi kan tyvärr inte ordna bostadsvisningar i de bostäder som ännu håller på att byggas.

För hur lång tid måste man binda sig i en hyresbostad?

Vi upprättar ett tills vidare gällande hyresavtal med dig. Du kan säga upp hyresavtalet när som helst utan extra kostnad och uppsägningstiden är en månad. I vissa undantagsfall kan avtalet även vara tidsbestämt, varvid datumet för upphörande nämns i avtalet. Om tidsbestämda avtal kommer vi alltid överens med dig om på förhand.

När ska hyran betalas?

Hyran förfaller till betalning den andra dagen i varje månad, förfallodatumet kan inte ändras. När du betalar hyran, ska du använda referensen på gireringen, så att betalningarna riktas till rätt konto och bostad. Om det uppstår specialsituationer gällande betalningen av hyran, ska kontakta vår kundservice eller objektets fastighetssekreterare, så att vi separat kan komma överens om betalningsarrangemangen.

Hur lång uppsägningstid gäller för hyresbostäder?

Uppsägningstiden för våra tills vidare gällande hyresavtal är en kalendermånad. Uppsägningstiden räknas från den sista dagen i kalendermånaden under vilken uppsägningen har gjorts. Till exempel, om en bostad sägs upp 15.3, upphör bostadens hyresavtal 30.4. Ett tidsbestämt hyresavtal upphör att gälla utan separat uppsägning vid det datum för upphörande som anges på avtalet.

Vill du ha mer information om nyproduktioner i vilka hyresbostäder håller på att färdigställas?

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023