Så här ansöker du om hyresbostad i en nyproduktion

Du kan ansökan om en hyresbostad i en nyproduktion tidigast under den första ansökningsperioden, cirka 3–4 månader innan bostäderna färdigställs. Se de närmare anvisningarna om ansökan!

1. Gör en bostadsansökan

I nyproduktioner kan du ansöka om bostad först när den första ansökningsperioden har meddelats inledd, vanligen cirka 3–4 månader innan bostäderna färdigställs.

När ansökningsperioden har börjat, kan du göra en ansökan om hyresbostad via vår webbplats. I ansökan kan du ange hurdan bostad du söker eller på motsvarande sätt hurdan bostad du inte vill ha (till exempel att du inte vill ha en bostad på första våningen). I ansökan kan du även ange en viss bostad, men dina möjligheter att få en bostad förbättras om du inte sätter alltför snäva villkor.

Den första ansökningsperioden varar i minst två veckor. Därefter gör vi boendeurvalen. De som har gjort en ansökan inom den första ansökningsperioden har förtur till bostäderna. Om det kvarstår lediga bostäder efter den första ansökningsperioden, kan de lediga bostäderna sökas även efter den första ansökningsperioden.

2. Vänta på bostadserbjudanden

Vi börjar göra boendeurval genast efter att den första ansökningsperioden löper ut. De första bostadserbjudandena skickar vi redan inom en vecka från att ansökningsperioden har löpt ut.

I boendeurvalet till allmännyttiga hyresbostäder efterlever vi kriterierna för boendeurval.

När boendeurvalet har gjorts, skickar vår försäljningsförhandlare ett erbjudande om en bostad som motsvarar dina ansökningskriterier. När du har fått ett bostadserbjudande har du några dagar på dig att acceptera erbjudandet. Om du accepterar erbjudandet, ska du följa anvisningar i bostadserbjudandet och lämna in de nödvändiga bilagorna. Våra försäljningsförhandlare skickar även bra anvisningar om inlämningen av bilagor. Det är tyvärr inte möjligt att se bostäder som håller på att byggas.

3. Lämna in de nödvändiga bilagorna

Om du erbjuds en allmännyttig hyresbostad, ber vi dig om bilagorna när vi erbjuder dig bostaden. Du kan se mer information om vilka bilagor som krävs här.

Bilagorna behövs endast till allmännyttiga hyresbostäder för vilka gäller inkomst- och förmögenhetsgränser. Om bostaden inte har några inkomst- eller förmögenhetsgränser, behöver bilagorna inte lämnas in. Våra försäljningsförhandlare skickar bra anvisningar till dig om inlämningen av nödvändiga bilagor.

4. Underteckna hyresavtalet

Avtalet upprättas redan under byggtiden, så snart som möjligt efter att du har accepterat bostadserbjudandet. Avtalet undertecknas antingen elektroniskt eller på plats på vårt kontor. Försäljningsförhandlaren anvisar dig närmare om var och hur avtalet undertecknas.

5. Betala garantiavgiften

Garantiavgiften motsvarar huvudsakligen två månadshyror. Du får kontouppgifter för inbetalningen av garantiavgiften i samband med att avtalet upprättas. Garantiavgiften förfaller till betalning cirka en månad innan bostäderna blir klara.

6. Läs i flyttbrevet för mer information med anknytning till flytten

I samband med att avtalet upprättas får du mer information om frågor med anknytning till flytten av försäljningsförhandlaren. Datumen för färdigställande av nyproduktioner är alltid uppskattningar. Det slutgiltiga inflyttningsdatumet meddelas dig genast när vi får den uppgiften, dock senast en månad i förväg. När flytten närmar sig, skickar vi ett flyttbrev till dig. I det brevet berättar vi närmare detaljer om frågor med anknytning till flytten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev, så blir du en av de första att få meddelanden om nyproduktionernas ansökningsperioder.

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023