Bostadsrätt – en ypperlig boendeformer för olika livssituationer

Bostadsrätten är en populär, modern boendeform. Bostadsrättsboende är en mellanform mellan ägar- och hyresboende med båda boendeformernas fördelar, utan en stor personlig lånebörda.

Genom att betala bostadsrättsavgiften till aktören som äger bostaden får du en livslång rätt att bo i bostaden. Du kan dock när som helst flytta ifrån bostaden och du får tillbaka bostadsrättsavgiften som du har betalat reviderad med byggkostnadsindexet. Blev du intresserad? Fortsätt läsa, så berättar vi mer om bostadsrätten.

TA:n asumisoikeusasunnon upean raikkaasti sisustettu olohuone.

Varför lönar det sig att välja bostadsrätten?

För förvärv av en bostadsrättsbostad behöver du betydligt mindre egna medel än för att köpa en ägarbostad. Du betalar en bostadsrättsavgift på högst 15 procent av bostadens köpeskilling. Storleken på bostadsrättsavgiften varierar efter bostad. Vanligen uppgår bostadsrättsavgiften till 18 000–70 000 euro. Således är behovet av bostadslån för också större bostäder förhållandevis litet och på motsvarande sätt krävs också en mindre självriskandel.

En bostadsrättsbostad är en riskfri investering. Du får alltid tillbaka bostadsrättsavgiften som du har betalat, reviderad med byggkostandsindexet, oberoende av vilket bostadens marknadsvärde för tillfället är. Bostadsrättsavgiften återbetalas till dig inom tre månader även om det ännu inte finns någon ny boende i bostaden.

Fem goda skäl till varför bostadsrätt kan vara en boendeform som passar dig perfekt

Vem passar bostadsrättsbostäder för?

Bostadsrättsbostäder passar alla oberoende av inkomster. Bostäderna har dock förmögenhetsgränser. Om den sökande inom ansökningsområdet har en motsvarande ägarbostad eller så pass mycket förmögenhet att du skulle kunna finansiera minst 50 procent av bostadsrättsbostadens fria marknadsvärde, anses du inte ha ett behov av en bostadsrättsbostad. Förmögenhetsgränserna gäller inte sökande som har fyllt 55 år och inte heller dem som byter en bostadsrättsbostad mot en annan.

Om du är på väg att flytta till ditt första egna hem, om du nyligen har sålt din ägarbostad eller om du vill byta från hyresbostad till någonting billigare, då är bostadsrätten ett bra alternativ. Du kan bo i bostadsrättsbostaden resten av ditt liv eller bara tillfälligt – du bestämmer själv.

Boendeformen passar förvärvsarbetande, studerande, föräldralediga, arbetslösa, personer som genomför militärtjänst och äldre. För äldre finns även till dem riktade seniorobjekt i bostadsrättsform.

Bostadsrätt är trygg i överraskande situationer och i livets vändpunkter. Till bostadskostnaderna för en bostadsrättsbostad kan du vanligen vid behov ansöka om bostadsbidrag via FPA.

Hur fungerar bostadsrätten?

Du får en bostadsrätt genom att betala bostadsrättsavgiften till bostadsrättsföreningen.

När du betalar högst 15 procent av bostadens köpeskilling i bostadsrättsavgift, får du en livslång boenderätt till den ifrågavarande bostaden. När du flyttar ut från bostaden får du inom tre månader tillbaka bostadsrättsavgiften reviderad med byggkostnadsindexet.

Du kan förfoga över bostaden som över en ägarbostad och du kan välja att lämna den i arv. Du kan dock inte köpa loss bostaden, utan bostaden ägs av aktören som du upprättar bostadsrättsavtalet med. Vi har fler än 20 000 bostäder på olika orter. Du kan själv välja hurdan bostad du vill ansöka om. Dessutom måste du har ett ordningsnummer till bostadsrätt.

Du behöver ett ordningsnummer till bostadsrätt

Till förvärvet av en bostadsrättsbostad behöver du ett ordningsnummer till bostadsrätt. När du har ordningsnumret, kan du via vår webbplats ansöka om bostäder som intresserar dig. Du kan ansöka om en ledig bostad eller en bostad som håller på att bli ledig samt upptagna bostäder. Vi rekommenderar att du även ansöker om upptagna objekt.

Vid erbjudandeomgången går bostaden till den sökande som har det lägsta ordningsnumret. Du kan få en bostad också med ett större ordningsnummer om personen före dig i kön som har ett lägre ordningsnummer inte accepterar bostaden. Ordningsnumret är personligt och det går inte att överlåta till någon annan.

Du betalar ett rimligt bruksvederlag

När du bor i en bostadsrättsbostad betalar du ett rimligt bruksvederlag månatligen. Bruksvederlaget debiteras för att täcka underhålls- och finansieringskostnaderna för bostäderna och utrymmen anknutna till dem. Bruksvederlaget för bostadsrättsbostäder som stöds av staten måste enligt lagen vara lägre än hyran som debiteras för hyresbostäder.

När du bor i en av våra bostadsrättsbostäder kan du betala tiotals procent mindre i månatligt bruksvederlag än hyra för en motsvarande hyresbostad i ett motsvarande område. Våra bruksvederlag var i en jämförelse 2022 Finlands förmånligast i Esbo, Vanda, Lahtis och Åbo. Vi hamnar bland de förmånligast även på flera andra orter.

Hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder var i hela landet 35 procent och i huvudstadsregionen 61 procent dyrare än bruksvederlaget för TA-Asumisoikeus Oy:s bostadsrättsbostäder.

Vaakakuppi icon

Du kan påverka frågor med anknytning till ditt boende

Som bostadsrättsinnehavare har du rätt att delta i din bostadsrättsförenings boendeförvaltning. Du kan delta vid boendemöten och på så sätt påverka frågor med anknytning till ditt eget boende. Vid boendemötena kan de boende utse en boendekommitté eller en förtroendevald samt en kandidat till bostadsrättsföreningens styrelse.

Ordförande för boendekommittén eller den förtroendevalda som utsetts i stället för en boendekommitté kan bli en del av samarbetsorganet. I samarbetsorganet behandlar personerna som representerar de boende och representanter för bostadsrättsföreningen tillsammans frågor som berör bostadsrättsföreningens hela husbestånd.

Du kan göra om bostaden till din egen

Som bostadsrättsboende kan du göra eller låta göra vissa ändringsarbeten i bostadens interiör med vilka du kan förbättra boendetrivseln. På det här sättet kan du göra bostaden till din egen. För vissa ändringsarbeten kan du även få ersättning när du flyttar ut från bostaden. Innan du inleder renoveringen ska du alltid först ansöka om ett skriftligt tillstånd till ändringsarbetena. I vissa situationer kan du helt kostnadsfritt få materialpaket av oss till renoveringar som du utför själv.

Vill du veta mer om bostadsrättsbostäder?

Vill du ha mer information om nyproduktioner i vilka bostadsrättsbostäder håller på att färdigställas?

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023