Yleishyödyllisen vuokrasopimuksen liitteet

Kun tarjoamme sinulle asuntoa, jossa on varallisuusrajat, pyydämme sinulta asuntohakemukseen tarvittavat liitteet asuntotarjouksen yhteydessä. Tarvitsemme tällöin hakemuksen liitteeksi ajantasaiset selvitykset tuloista, varallisuudesta ja asunnontarpeesta.

Tuloista liitteeksi käyvät:

 • Tulorekisteriote, jonka saat itse ladattua osoitteesta vero.fi. (tästä selviää palkka, eläke sekä etuudet).

Mikäli tulorekisteriotetta ei ole, voit toimittaa jonkin tai jotkin seuraavista:

 • Työnantajalta saatu palkkatodistus tai -kuitti bruttokuukausituloista.
 • Eläkevakuutusyhtiöstä saatu tosite eläkkeen määrästä (tulee kotiin vuosittain alkuvuodesta).
 • Päätökset mahdollisien etuuksien saannista (esimerkiksi työttömyyskorvaus, toimeentulotuki, opintotuki, vanhempainpäiväraha tai kotihoidontuki).
 • Tarvittaessa selvitys muista tulonlähteistä.

Varallisuudesta liitteeksi käyvät:

 • Viimeisin esitäytetty veroilmoitus kokonaisuudessaan.
 • Selvitys mahdollisen varallisuuden käyvästä arvosta (esimerkiksi arvio omistusasunnon myyntihinnasta, kauppakirja, kiinteistöverotuspäätös, arvopapereiden noteerattu arvo tms.).
 • Selvitys mahdollisten säästöjen ja talletuksien arvosta.
 • Selvitys jäljellä olevista lainoista (esim. tiliote). Lainat vähennetään varallisuudesta.

Todistukseksi asunnon tarpeesta käyvät:

 • Todistus nykyisen vuokrasopimuksen päättymisestä. 
 • Lääkärintodistus. 
 • Kopio työsopimuksesta tai todistus opiskelupaikan saamisesta, jos asunnontarpeen perusteena on työ- tai opiskelupaikan saanti paikkakunnalta.
 • Selvitys ruokakunnan koosta, esimerkiksi raskaustodistus tai lapsen/lasten huoltajuussopimus.
 • Selvitys nykyisen asunnon asumiskelvottomuudesta.
 • Muu vastaava asunnontarpeeseen vaikuttava kirjallinen selvitys.

Mikäli asunnossa ei ole tulo- tai varallisuusrajoja, sinun ei tarvitse toimittaa liitteitä.

Myyntineuvottelijamme ohjeistavat sinua asuntotarjouksen yhteydessä tarvittavien liitteiden toimittamisesta. Ole yhteydessä asuinpaikkakuntasi myyntikonttoriin, niin autamme sinua mielellämme!

Mikäli haet senioriasuntoa, voit joutua lähettämään lisäselvityksiä tai asunnon saannissa voi olla lisäehtoja.

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023