Käyttöehdot

1. Yleistä

Nämä käyttöehdot sisältävät TA-Yhtymä Oy:n ja Maapohjola Oy:n (kaikkien TA-Yhtymä- ja Maapohjola -konserneihin kuuluvien yhtiöiden puolesta, jäljempänä ”TA”) osoitteessa ta.fi ylläpitämän verkkosivuston käyttöä koskevat yleiset ehdot, joita käyttäjä sitoutuu noudattamaan sivustoa ja palveluja käyttämällä.

TA:lla on milloin tahansa oikeus ilman erillistä ilmoitusta muuttaa sivuston ja palvelujen sisältöä ja niiden saatavilla oloa tai lopettaa sivuston julkaiseminen ja sillä olevien palvelujen tarjoaminen joko väliaikaisesti tai lopullisesti. TA:lla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

Käyttäjä vastaa siitä, että sivuston ja palvelujen käyttö on lain ja hyvän tavan mukaista eikä aiheuta haittaa tai kuormitusta sivustolle tai TA:lle. TA:lla on oikeus viivytyksettä ja ennalta ilmoittamatta keskeyttää tai estää sellainen sivuston ja palvelujen käyttö, joka haittaa tai kuormittaa sivustoa tai TA:ta.

2. Immateriaalioikeudet

Kaikki sivustolla ja palveluissa julkaistava aineisto, kuten tekstit, grafiikat, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat TA:n, sen sisällöntuottajan, muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Kaikki immateriaalioikeudet kuuluvat aineiston laatijalle.

Mitään sivustolla tai palveluissa julkaistavaa aineistoa ei saa esittää, monistaa, kopioida, siirtää, toimittaa edelleen, tallentaa, muuttaa, levittää, julkaista, käyttää uudelleen, lisensoida, myydä tai käyttää muulla tavalla kaupallisiin tarkoituksiin ilman tekijänoikeuden omistajan, TA:n tai sen yhteistyötahon ennalta antamaa kirjallista suostumusta. Aineistoa saa kuitenkin tallentaa tai ottaa siitä jäljennöksiä ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet säilyvät niiden omistajalla. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

3. Aineiston lähettäminen

Lähettämällä aineistoa (esimerkiksi tietoja, palautetta, kuvia, kysymyksiä, ideoita, tilauksia) TA:lle esimerkiksi sähköpostitse tai TA:n verkkosivuston välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että hänellä on oikeus lähettää aineisto TA:lle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vahvistaa myös sen, että aineisto ei ole laitonta, uhkaavaa, kunniaa loukkaavaa, kansanryhmää vastaan kiihottavaa, pornografista, uskonnollisia vakaumuksia loukkaavaa, immateriaalioikeuksia rikkovaa, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta. Lisäksi käyttäjä vahvistaa sen, että hän on ennen aineiston lähettämistä tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset, epäpuhtaudet tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet ja että TA saa peruuttamattoman oikeuden julkaista aineiston kustannuksitta ja käyttää sitä tai mitä tahansa siinä mainittuja ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa haluamaansa tarkoitukseen korvauksetta, käyttörajoituksitta, mainitsematta lähdettä ja ilman maksu- tai vastuuvelvollisuutta. Käyttäjä sitoutuu hyvittämään TA:lle kaikki sille mahdollisesti aiheutuvat kulut ja vahingot, joihin mikä tahansa taho ryhtyy TA:ta vastaan käyttäjän toimittaman aineiston suhteen. TA:lla on oikeus koska tahansa poistaa käyttäjän jättämää aineistoa. TA ei ota minkäänlaista vastuuta, eikä sitä voida asettaa vastuuseen, sen palvelimille siirretystä aineistosta.

4. Vastuunrajoitus

Sivuston sisältö esitetään ”sellaisena kuin se on” ja ”sellaisena kuin se on käytettävissä” -periaatteella. TA ei vastaa sivuston tai palvelun saatavuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä TA ole vastuussa mistään sivustolla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivuston sisältämän tiedon tai aineiston aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, odottamattomista, erityisistä, välittömistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu TA:lle.

Sivustolla ja palveluissa voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivustoille ja niillä oleviin palveluihin. Tällaiset linkit ovat yksinomaan käyttäjiä varten tarjolle asetettuja palveluja eikä TA vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta eikä myöskään ko. sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta. Käyttäjän siirtyessä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille verkkosivustoille sovelletaan niissä kyseisen sivuston omia käyttöehtoja.

Käyttäjä on vastuussa sivuston sisältämän palvelun mahdollisesti edellyttämän käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. TA ei vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun. Käyttäjä on korvausvelvollinen TA:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan. TA ei takaa, että sivusto on virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaa. Sivustolla esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. TA pidättää oikeuden sivustolla esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

5. Tietosuoja

Sivustolla voi olla palveluja, jotka edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja voidaan käyttää mm. sopimuksen solmimisen valmisteluun ja sopimuksen solmimiseen, asiakassuhteen hoitoon, asiakastyytyväisyys- ja muihin kyselyihin sekä asiakasviestintään ja suoramarkkinointiin. Kerätyt henkilötiedot ovat osa TA:n henkilörekistereitä. Lisätietoa henkilötietojen käsittelystä löytyy TA:n tietosuojaselosteesta osoitteesta ta.fi/tietosuoja.

6. Evästeet

Sivustolla kerätään käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat eri selaimet. Evästetiedostoja käytetään siten, että sivuston käyttäjän yksityisyyden suojaa ei loukata. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeet eivät mahdollista käyttäjän päätelaitteen tallennuslaitteen, kuten kovalevyn tietojen tarkastelua tai kopioimista.

Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten ja milloin TA:n palveluita käytetään: esimerkiksi miltä sivustolta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä käyttäjä on sivustolla selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön tarkkuus, laitteen käyttöjärjestelmä ja sen versio. Sivusto sisältää ajoittain pikseleitä eli seurantatiedostoja, joita käytetään evästeiden asettamiseen ja kävijäseurantaan. Lisäksi sivusto sisältää ajoittain TA:n yhteistyökumppanien pikseleitä, jotka latautuvat yhteistyökumppanien palvelimilta. Pikseleitä hyödynnetään mainontaan ja markkinointiin. Kolmannen osapuolen asettamat pikselit saattavat seurata käyttäjää yli TA:n www-sivuston ja seurata käyttäjän verkkokäyttäytymistä eri verkkosivuilla.

Evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita hyödynnetään palveluiden kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mainonnan kohdentamisessa ja tehon mittaamisessa. Lisäksi evästeiden käytöllä saattaa olla vaikutusta sivuston saavutettavuuteen. TA voi kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääkseen, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä.

Evästeiden käyttö perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Käyttäjä voi muuttaa suostumuksen asetuksia evästehallinnasta. Mikäli käyttäjä peruuttaa suostumuksen, tällä saattaa olla vaikutusta sivuston saavutettavuuteen hänen käyttäessään sivustoa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan estä sellaisten evästeiden käyttöä, jotka ovat välttämättömiä sivuston toiminnan kannalta.

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023