TA-YHTIÖT ASUKASOPAS | Aso- ja vuokra-asunnot

Vuokralaisenamme voit tehdä tai teettää asunnon sisätiloissa tiettyjä asumistasoa parantavia muutostöitä. Huomioithan, että muutostöiden kustannukset kuuluvat vastuullesi, eikä niistä saa aiheutua lisäkustannuksia tai muuta haittaa muille asukkaille, kiinteistölle tai talon omistajalle. Vastaat myös näiden muutostöiden kunnossapidosta ja huollosta. Tutustu kunnossapidon sivujen 34–35 vastuunjakotaulukkoon, josta käy ilmi, kuinka huoneiston kunnossapitovastuu jakautuu asukkaan ja vuokranantajan välillä. Parvekelasien huollosta ja kunnossapidosta vastuu on takuuajan jälkeen kuitenkin vuokranantajalla. Muutostyölupa Ennen muutostöiden aloitusta sinun tulee saada vuokranantajan kirjallinen lupa muutostöille. Muutostyöluvassa saatetaan määritellä tarkemmat ehdot, värisävyt tai vaatimukset muutostyön tekijän ammattitaidosta. Toteutathan muutostyöt aina annettujen ohjeiden mukaan ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Tietyt muutokset voivat edellyttää myös viranomaisten hyväksymistä. Tällöin sinun on laadittava viranomaisille toimitettava suunnitelma sekä maksettava mahdollinen lupamaksu ja muut mahdolliset kulut. Muutostyöehtoja Osan muutostöistä voit tehdä itse, mutta vaativammat työt sinun on teetettävä ammattiurakoitsijalla. Mikäli olet epävarma, saako suunnitellun muutostyön tehdä, ole aina etukäteen yhteydessä kiinteistömanageriin. Huomioithan, että sinun on varauduttava palauttamaan tietyt muutokset ennalleen muuttaessasi asunnosta pois. Jos olet tehnyt muutostyön luvattomasti, voit joutua korvaamaan korjaustyön ja/tai ennalleen palauttamisen kustannukset. Huomioithan, että uudisrakennuksessa ei voi tehdä muutostöitä kahden vuoden takuuaikana. Asuntoon ei saa tehdä sellaisia muutostöitä, jotka: • heikentävät asunnon perustasoa • alentavat kiinteistön arvoa • nostavat käyttö- ja ylläpitokustannuksia • vaikeuttavat kiinteistön tai asunnon huoltotöitä • heikentävät rakennuksen ääneneristysominaisuuksia • vaikuttavat haitallisesti rakennuksen runkoon tai LVI- ja sähköasennuksiin Vastuu muutostöistä sekä vahingonkorvausvelvollisuus Muutostyön teettäjä vastaa huoneistoon tehtyjen muutostöiden laadusta ja muutostöistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Vahingon aiheuttamiseksi katsotaan myös alkuperäisen materiaalin vaihtaminen heikompilaatuiseen. Myös myöhempi vuokralainen on vastuussa muutostöistä aiheutuneiden vahinkojen mahdollisesta lisääntymisestä, mikäli hän ei viipymättä ilmoita havaitsemistaan vahingoista vuokranantajalle. Mikäli purat huoneistoon tehdyn muutostyön, huoneisto on palautettava muutostyötä edeltävään tasoon. Jos muutostöistä aiheutuu vahinkoa, olet velvollinen korvaamaan vahingon tai vahingosta aiheutuneet kustannukset vuokranantajalle. Korvattavaksi vahingoksi katsotaan myös sellaiset sinänsä laadukkaasti tehdyt muutostyöt, jotka heikentävät huoneiston asuttavuutta myöhemmin asuvien kannalta. Syynä voivat olla esimerkiksi materiaalien poikkeukselliset värit ja kuvioinnit. Kunnossapitotyöt Vuokranantaja tekee asunnoissa tarvittavia kunnossapitotöitä. Mikäli haluat tehdä vuokranantajan luvalla asunnossasi TA:n vastuulle kuuluvia kunnossapitotöitä, voit tapauskohtaisesti saada TA:lta tarvittavat materiaalit ja/tai mahdollisesti korvauksen teettämästäsi työstä. Vuokranantaja pidättää oikeuden muutoksiin. 1.2.2021 Vuokra-asunnon lisä- ja muutostyöohje TA-YHTIÖT | ASUKASOPAS 27

RkJQdWJsaXNoZXIy NzU2NTM=