Taloudellinen vastuu

Toimintamme on luonteeltaan pitkäjänteistä ja taloudellisesti tarkkaan suunniteltua. Vastuullisessa toimintatavassamme korostuu pyrkimys kokonaistaloudellisuuteen sekä investointeihin, jotka ottavat huomioon kiinteistön koko elinkaaren. Huolehdimme asuntojemme kunnosta noudattamalla jatkuvan korjaamisen periaatetta. Maksamme myös toiminnastamme kaikki verot suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Toimintamme on yleishyödyllistä toimintaa, jota valvovat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Valtiokonttori.

Tutkitusti kohtuuhintaista asumista

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen loppuvuodesta 2019 tekemä kuntakohtainen vertailu osoitti, että asumisoikeusasuntojemme käyttövastikkeet ovat pääkaupunkiseudulla keskimäärin noin 7–8 %, Lahdessa noin 4–9 % ja Turussa noin 9–16 % edullisemmat kuin muilla valtakunnallisesti toimivilla asumisoikeusyhteisöillä.

Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella asumisoikeusasuntomme vastikkeet ovat hieman kalliimpia kuin alueiden edullisimmalla toimijalla, mutta eroa selittää se, että asuntomme ovat kyseisillä alueilla huomattavasti verrokkitoimijaa uudempia.

Taloudellista lisäarvoa yhteiskunnalle

Toimimme vain Suomessa ja maksamme kaikki verot suomalaisen yhteiskunnan hyväksi. Olemme yleishyödyllinen konserni, jonka konserniyhtiöt ovat pääosin korkotuki- ja aravalaissa tarkoitettuja yleishyödyllisiä yhtiöitä. Nämä yhtiöt toimivat omakustannusperiaatteella, mikä luo pohjan kohtuuhintaiselle asumiselle.

Olemme merkittävä veronmaksaja. Maksoimme veroja, veroluonteisia maksuja ja tilityksiä vuonna 2019 yhteensä noin 110 miljoonaa euroa.

Tuottamamme taloudellinen lisäarvo yhteiskunnalle eli verojalanjälkemme koostuu välittömistä ja välillistä veroista sekä työntekijöiden palkoista tehdyistä ennakonpidätyksistä.

TA Yhtyma kuvio2

Rakennamme vastuullisesti

Rakennuttamisessa teemme yhteistyötä pääasiassa suurten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ja urakoitsijoiden kanssa. Varmistamme näin tilaajavastuuvelvoitteiden olevan kunnossa ja autamme osaltamme myös rakennusteollisuutta edistämään tervettä kilpailua ja torjumaan harmaata taloutta.

Olemme mukana vuosittain ns. kumppanuuskaavoitushankkeissa, joissa tonttien tulevat rakennuttajat ovat yhdessä mukana vaikuttamassa kaavoitukseen ja sitä kautta kehittämässä tulevaa kaupunkikuvaa jo asemakaavoitusvaiheessa.

Valtaosa asunnoistamme on asumisoikeusasuntoja. Olemme Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsen ja olemme mukana lisäämässä asumisoikeusasumisen tunnettuutta. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa asumisoikeusasumisesta sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden sekä viranomaisten välistä yhteistyötä.