Sivustomme käyttää evästeitä, jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän. Lue lisää tietoa aiheesta

Taloudellinen vastuu

Taloudellista lisäarvoa oikeudenmukaisella ja vaikuttavalla tavalla

Toimintamme on luonteeltaan pitkäjänteistä ja siinä korostuu tarkka taloudellinen suunnittelu. Viime vuosien matala korkotaso on osaltaan mahdollistanut sen, että asumisen hinta on pysynyt varsin edullisella tasolla. Tämä on tukenut vastuullista toimintatapaamme, jossa korostuu pyrkimys kokonaistaloudellisuuteen ja kiinteistöjen elinkaareen pohjautuviin investointeihin.

Uudistuotannossa panostamme kustannustehokkaaseen toimintaan. Yksi merkittävä keino kustannustehokkaaseen rakentamiseen on kokonaisten asuinkortteleiden samanaikainen suunnittelu ja rakentaminen. Esimerkiksi Helsingin Roihuvuoreen on rakenteilla monipuolinen asuinkortteli, johon valmistuu asumisoikeus-, vuokra- ja omistusasuntoja. Toteutus on nopeampaa ja joustavampaa, kun koko korttelin suunnittelu ja toteutus ovat yksissä käsissä. Tämä merkitsee myös asukkaille edullisempia asumiskustannuksia alhaisempien rakennus-, rahoitus- ja hoitokustannusten kautta. Monimuotoisten asuinkorttelien rakentaminen myös tukee monipuolisen asukaskunnan syntymistä.

Tehdyillä energiansäästötoimenpiteillä säästimme lämmitysenergian kustannuksissa. Säästetyllä energialla pienensimme hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 2,5 miljoonaa kgCO2.

Valtaosa toiminnastamme on yleishyödyllistä toimintaa, jota Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) sekä Valtiokonttori valvovat. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen vuoden 2018 lopulla julkaiseman kuntakohtaisen tilaston mukaan asumisoikeusasuntojemme käyttövastikkeet ovat olleet edullisimmat lähes kaikissa suurimmissa kunnissa jo kaksi peräkkäistä vuotta.

Vastuullista rakentamista

Teemme rakennuttamisessa yhteistyötä pääasiallisesti suurten ja keskisuurten rakennusliikkeiden ja urakoitsijoiden kanssa. Voimme näin varmistua tilaajavastuuvelvoitteiden olevan kunnossa ja autamme osaltamme myös rakennusteollisuutta edistämään tervettä kilpailua.

Toimimme vuosittain ns. kumppanuuskaavoitushankkeissa, joissa tonttien tulevat rakennuttajat ovat yhdessä vaikuttamassa kaavoitukseen ja sitä kautta mukana kehittämässä tulevaa kaupunkikuvaa jo asemakaavoitusvaiheessa.

Olemme mukana lisäämässä asumisoikeusasumisen tunnettuutta Suomen Asumisoikeusyhteisöt ry:n jäsenenä. Yhdistys tuottaa ja levittää ajantasaista ja puolueetonta tietoa asumisoikeusasumisesta sekä edistää asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden ja viranomaisten välistä yhteistyötä.