TA–yhtymä Oy konserni (jäljempänä TA) luovuttaa tämän www-sivuston tiedot asiakkaidensa käyttöön jäljempänä tässä asiakirjassa kerrotuin ehdoin. Internetsivuston tarkoituksena on antaa asiakkaille parempaa palvelua ja mahdollistaa aikaisempaa helpompi tiedonsaanti.

TA:n www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. TA ei vastaa sivujen sisällöstä, oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta eikä TA ole vastuussa mistään sivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen tai sivustojen sisältämän tiedon aiheuttamista suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, liikevoiton menetyksistä tai liiketoiminnan keskeytyksestä, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi ilmoitettu TA:lle. TA ei myöskään vastaa siitä, että sivustojen kautta toimitettu viesti kulkeutuisi perille tarkoitetulle vastaanottajalle. TA varaa oikeuden ilman erillistä ilmoitusta koska tahansa muuttaa sivuja, estää pääsyn sivustolle sekä keskeyttää www-palvelun. TA:lla on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä ehtoja päivittämällä tämä ilmoitus.

Kaikki tämän sivuston sisältämä aineisto, kuten tekstit, grafiikat, logot, ikonikuviot, kuvat ja piirrokset sekä äänitteet ja ohjelmistot ovat TA:n, sen sisällöntuottajan, muun alihankkijan tai toimittajan omaisuutta. Kyseinen aineisto nauttii tekijänoikeuslainsäädännön antamaa suojaa Suomessa ja muissa maissa. Käyttäjällä on oikeus tehdä itselleen omaan, ei-kaupalliseen, sisäiseen käyttöönsä yksi kopio sivustolla olevasta tiedosta käytettäväksi yhdessä tietokoneessa, ellei TA ole antanut erikseen kirjallista lupaa muunlaiseen kopiointiin tai käyttöön. Lehdistötiedotteita ja muita julkisia asiakirjoja saa käyttää julkisessa viestinnässä, mikäli lähde ilmoitetaan.

Jotkut TA:n www-palvelun osat edellyttävät henkilötietojen kirjaamista. Henkilötietoja kerätään ainoastaan käyttäjien tieten ja vapaaehtoisesti. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot ovat osa TA-konsernin asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon, asiakas- ja suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin. TA ei luovuta asiakasrekisterinsä tietoja ulkopuolisille tahoille. TA:lla on oikeus luovuttaa asiakasrekisterissä olevia tietoja TA on sopimussuhteessa oleville, TA:n asuntoja välittäville kiinteistövälittäjille tai vika-, avaintilaus- tms. tietoja TA on sopimussuhteessa olevalle palveluntuottajalle kuten urakoitsijoille ja huoltoyhtiöille.

Lisätietoja TA-konsernin asiakasrekisterin tietosuojaselosteessa.

TA:n www-palvelun esiintyvät asuntojen pohjapiirustukset ovat ohjeellisia ja ne eivät ole mittakaavassa. TA pidättää oikeuden www-sivuillaan esitettyjen tietojen ja asuntojen hintojen muuttamiseen.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjäkohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjä on korvausvelvollinen TA:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksenvastaisista toimistaan.

TA:n www-sivuilla on mahdollisesti linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille www-sivuille. TA-konserniin kuuluvat yhtiöt eivät vastaa näiden sivujen sisällöstä eivätkä ko. sivuilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

TA ei takaa, että verkkosivut olisivat virustartunnoista tai muista tartuntoja aiheuttavista tai tuhoavia ominaisuuksia sisältävistä tekijöistä vapaita.

Huomioi, että verkkosivuille siirtämäsi tai lähettämäsi aineisto ja tieto, kuten myös ehdotukset, ideat ja muut tiedotteet ovat ei-luottamuksellisia, peruuttamattomia, rojaltivapaita, edelleen lisensoitavia, eivätkä ole omistusoikeussuojattua ja että minkäänlaista omistusoikeutta ei ole olemassa. TA:lla ei ole minkäänlaisia tätä viestintää koskevia velvoitteita. Lähettämällä tietoa tai aineistoa annat TA:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää, esittää, kopioida, näyttää, toteuttaa, muuttaa, toimittaa edelleen, levittää, integroida ja/tai muulla tapaa käyttää viestintää yhdessä siinä mahdollisesti olevan tiedon, kuvamateriaalin, äänen, tekstin ja muun kanssa kaikenlaisessa aineistossa ja tiedossa sekä kaupalliseen että ei-kaupalliseen käyttöön. Hyväksyt myös sen, että TA:lla on täysi oikeus käyttää siirtämiäsi ideoita, konsepteja, osaamista ja tekniikkaa mihin hyvänsä tarkoitukseen.

Evästeet

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata TA-Yhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi TA-Yhtymän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Evästeiden lisävalinnat