Uutisointi uusien asumisoikeusasuntojen rakentamisen lakkauttamisesta on huolestuttanut asumisoikeusasukkaita ja asunnon hakijoita.

Suomen hallitus on ohjelmassaan linjannut, että uusien asumisoikeusasuntojen tuotannon tukeminen valtion toimesta lopetetaan. Toteutuessaan tämä tarkoittaa, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen päättyy. Asumisoikeusasukkaat voivat asua turvallisin mielin, heihin ei kohdistu vaikutuksia. Asumisoikeuskodeissa jo asuvien sopimuksiin, ehtoihin tai asumisoikeusmaksuihin linjaus ei vaikuta. Asumisoikeusasukkaiden asema on yhtä turvattu kuin tähänkin asti.

Hallituksen linjaus tarkoittaa, että ainakaan vuoden 2025 lopun ja nykyisen hallituksen kauden päättymisen välillä ei valtion rahoista myönnetä takausta tai korkotukea uusille asumisoikeusasunnoille. Kyse on siis uusien vielä rakentamattomien asumisoikeusasuntojen tuotannon rahoituksen lopettamisesta. Arassa vireillä olevat uudishankkeet toteutetaan Aran myöntämän rahoituksen mukaisesti.

Ministeri Mykkänen puhuu riskikeskittymästä julkiselle taloudelle. Asukkaiden ja asunnonhakijoiden on hyvä huomata, että tällä ei tarkoiteta riskikeskittymää asukkaille tai hakijoille, vaan julkistaloudelle. Toiseksi katsomme, että riskikeskittymä on vahvasti liioiteltu ilmaisu sille todennäköisyydelle, jolla valtiolle tulisi maksettavaa asumisoikeusoikeusasuntojen rahoittamisesta. Tämä voidaan todeta mm. toteutuneiden valtiolle tulleiden maksuvaatimusten määrästä. Ympäristöministeriön kevään julkaisusta ”Julkisesti tuetun asuntotuotannon merkitys ja kehittäminen 2020 -luvulla” ilmenee, että korkotukilainojen takauksista on tullut valtiolle maksuvaatimuksia vähän ja nekin ovat kaikki liittyneet vuokrakohteisiin. Asumisoikeuskohteiden takauksia ei ole tullut valtion maksettavaksi.

Me kaikki asumisoikeusalan toimijat ja asukkaat teemme työtä sen eteen, että asumisoikeusasuminen säilyy jatkossakin elinvoimaisena. Asuntopoliittisia selvitystyöryhmiä on tällä hetkellä useita ja pyrimme tuomaan niiden tietoon asumisoikeusasuntojen hyödyt sekä yhteiskunnalle että asukkaille. Asumisoikeus on jo yli 30 vuotta toiminut kohtuuhintaisena vuokra- ja omistusasumisen välimuotona, jossa yhdistyvät asukkaalle joustavuus ja riskittömyys.   

Valtakunnallinen asumisoikeusasioiden neuvottelukunta

Lisätietoja Jari Riskilä, puheenjohtaja, p. 040 756 3817