Savuttomuus asunnoissamme ja kiinteistöissämme

Kiinteistömme muuttuvat vähitellen savuttomiksi, sillä haluamme siirtyä kohti terveellisempää asuinympäristöä. Savuton asuminen on nykypäivää, ja moni asiakas on toivonut täysin savutonta kiinteistöä.

Kaikki uudet vuokra- ja asumisoikeuskiinteistömme ovat heti valmistuessaan täysin savuttomia. Savuttomuusehto on käytössä maaliskuun puolivälissä 2018 ja sen jälkeen myyntiin tulleiden uudiskohteiden asumisoikeus- ja vuokrasopimuksissa. 1.1.2019 alkaen myös vanhojen asumisoikeuskohteiden uusissa sopimuksissa on ehto, jossa asukas sitoutuu olemaan tupakoimatta kaikissa kiinteistön sisä- ja ulkotiloissa. 1.1.2020 alkaen myös kaikkien vanhojen vuokrakohteiden uusissa sopimuksissa on sama ehto.

Usein kysyttyä tupakoinnista

Saako asunnossani tupakoida?

- Ei. Tupakointi on kielletty kaikissa TA-Yhtiöiden asunnoissa sekä kiinteistön yleisissä tiloissa. Tupakointikielto koskee myös kotiin tulevia vieraita, joten huolehdithan, että vieraasi ovat myös tietoisia tupakointikiellosta ja noudattavat sitä. Tarkemmat ehdot löydät asumisoikeus- tai vuokrasopimuksesi sopimusehdoista. Ehtojen rikkominen voi johtaa toimenpiteisiin.

Koskeeko kielto myös sähkötupakan polttamista?

- Kyllä. Kaikki tupakointi on kiellettyä, myös sähkötupakan käyttö.

Sopimuksessani on parveketupakoinnin kieltävä ehto. Miksi naapurini saa tupakoida parvekkeellaan?

- Parveketupakoinnin kieltävä ehto on kaikissa 1.1.2019 tai sen jälkeen alkaneissa asumisoikeussopimuksissa ja 1.1.2020 tai sen jälkeen alkaneissa vuokrasopimuksissa. Mikäli naapurisi sopimus on alkanut tätä ennen, ei hänen sopimuksessaan kielletä tupakointia. Naapurisi saa tupakoida omalla parvekkeellaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki kiinteistömme ovat täysin savuttomia.

Uusimmat asumisoikeus- ja vuokratalomme ovat heti valmistuttuaan täysin savuttomia. Savuttomuus tarkoittaa sitä, että tupakointi on kiellettyä koko kiinteistössä, sen huoneistoissa, parvekkeilla, piha-alueilla ja yhteisissä tiloissa lukuun ottamatta mahdollista erikseen merkittyä tupakointipaikkaa. Savuttomuusehto on kaikissa kevään 2018 jälkeen myyntiin tulleissa asumisoikeus- ja vuokrataloissa.

Mistä tiedän, onko taloni kokonaan savuton tai onko minun sopimuksessani kielletty tupakointi kiinteistön alueella?

- Tarkemmat ehdot löytyvät asumisoikeus- tai vuokrasopimuksesta sekä talon järjestyssäännöistä.

Sopimuksessani on tupakoinnin muualla kuin tupakointipaikalla kieltävä ehto. Kiinteistöllä ei ole merkittyä tupakointipaikkaa. Missä voin polttaa?

- Tupakointi on sallittua kiinteistön alueella vain, jos siellä on erikseen merkitty tupakointipaikka, josta tupakanhaju ei kantaudu huoneistoihin. Kaikkien kiinteistöjemme alueelle tällaista paikkaa ei ole, joten silloin tupakoinnin täytyy tapahtua tontin rajojen ulkopuolella.

Tupakointikielto ei koske muiden kiinteistönomistajien kanssa yhteisesti omistettuja alueita ja tiloja, kuten kansipihoja ja pysäköintialueita ellei sen soveltamisesta ole päätetty yhdessä muiden alueen omistajien kanssa.

Onko jotain sanktioita, jos kiellosta huolimatta joku tupakoi? Miten asiaa valvotaan?

- Jos asiakas rikkoo sopimuksen ehtoja, se voi pahimmillaan johtaa sopimuksen päättämiseen. Valvonta tapahtuu muilta asiakkailta saatujen ilmoitusten kautta.