Sähköautojen latausvaihtoehdot

Tuemme sähköisen liikenteen kehitystä tarjoamalla asukkaillemme mahdollisuuden sähköautojen lataukseen omalla kotipihalla. Asennamme Type-2 latausasemia suunnitelmallisesti omistamiimme kiinteistöihin, aina useamman latausaseman kerrallaan. Pyrimme asentamaan latausasemia ensisijaisesti niihin kiinteistöihin, joiden asukkaat ovat ilmaisseet tarpeestaan ja halustaan ladata ajoneuvoaan omalla pihalla.

Type 2- latausasemaa voi joutua odottamaan useita kuukausia. Väliaikaisratkaisuna tarjoamme mahdollisuutta tilapäislataukseen, jossa lämmitystolpan rakennetta muutetaan siten, että lämmitystolppa soveltuu sähköautojen lataukseen.

Miten voin saada sähköauton latausaseman?

TA-latausratkaisun mukainen latausasema tai tilapäislatausratkaisu ovat mahdollisia, jos hallinnoimme parkkialuetta ja autopaikan sähköt tulevat meidän sähkömittaristamme. TA-latausratkaisu voidaan tilata, mikäli sinulla on sähköauto. Mikäli tilanteesi muuttuu, eikä sinulla olekaan enää tarvetta sähköauton lataukselle, ilmoitathan siitä meille.

Ilmoita kiinnostuksesta sähköauton lataukseen täyttämällä tämä lomake ja toimittamalla se talosi kiinteistösihteerille. Kiinteistösihteerien yhteystiedot löydät hakutoiminnolla täältä.

Latausasemat asennetaan keskitetysti

Latausasemat asennetaan keskitetysti, joten latausasemaa ei välttämättä aina voida asentaa juuri sinun omaan autopaikkaasi. Myöskään tilapäislatausta ei välttämättä aina voida asentaa omaan autopaikkaasi. Kiinteistösihteeri auttaa sinua, mikäli paikkoja pitää vaihtaa.

Type-2 latausasema saatetaan asentaa myös autopaikalle, jonka haltijalla ei ole sähköautoa tai ladattavaa hybridiä. Tällöin latausasemaa ei käytetä lataukseen eikä autopaikan haltijalle aiheudu ylimääräisiä kuluja. Autopaikka muuttuu tällöin kuitenkin ehdolliseksi. Ehdollisuus tarkoittaa sitä, että mikäli sinulla ei ole sähköautoa, olet velvollinen tarvittaessa luovuttamaan Type-2-latausasemalla varustetun paikan sähköautoilevalle naapurille. Tässä tapauksessa järjestämme sinulle korvaavan autopaikan. Kukaan ei jää ilman autopaikkaa. Samalla periaatteella toimimme myös tilapäislatausten tapauksessa.

Näin toimimalla sähköautoilija saa latausaseman tai tilapäislatauksen ja ei-sähköautoilija voi tukea kestävää kehitystä. Samalla tämä teko parantaa lämmitystolppien ja sähköjärjestelmän asianmukaista käyttöä. Mikäli autopaikkoja on vähemmän kuin asuntoja ja autopaikkoja joutuu jonottamaan, ei sähköautoilija kuitenkaan pääse jonon ohi.

Sähköauton latauksesta tehdään aina sopimus

Kun olemme asentaneet Type-2 latausaseman, kiinteistösihteeri toimittaa sinulle allekirjoitettavaksi sopimuksen latausaseman käytöstä. Tämän jälkeen voit hakea käyttöoikeuden parkkiruutuusi eParking sovelluksen avulla erillisen ohjeen mukaan.

Myös tilapäislataus on sallittua vain, kun siitä on tehty sopimus. Mikäli tarvitset tilapäislatausta, laadi kiinteistösihteerin kanssa tilapäislatauksen käyttösopimus. Sopimuksenteon jälkeen lämpötolpan rakennetta muutetaan ja lataustolppaan kiinnitetään tarra. Tarran avulla sekä kohteen kiinteistömanageri että muut asukkaat tunnistavat, että lataus on sopimuksenmukainen.

Millainen latausratkaisu meillä on käytössä?

Toteutamme latausratkaisun joko Ensto Oy:n Ensto One 3,6 kW:n tai Harju Elekter A5 11 kW:n latureilla. Laturityypin ratkaisee kiinteistön sähköverkko sekä latureiden saatavuus. Laturit toimivat älypuhelimeen ladattavalla eParking -sovelluksella. Latausasemassa ei ole omaa kiinteää johtoa, vaan huolehdit latausjohdon hankkimisesta itse. Samoin lohkolämmitinkaapelit hankit itse.

Lisätietoja latausratkaisuista:

 • Latausteho yksivaiheisena on enintään 3,6 tai kolmivaiheisena 11 kilowattia.
 • Type 2 -pistorasia sähköautolataukselle.
 • 16A-pistorasia ajastimella lohkolämmittimelle Ensto Onessa, Elekter A5 pistorasian ajastus tapahtuu eParking -sovelluksen kautta.
 • MID-energiamittari lataussähkön laskutusta varten.
 • Ensto Onessa avainta ei tarvita, kotelon alakansi avautuu ilman avainta. Elekter A5 laturin kanteen sopiva avain toimitetaan parkkiruudun haltijalle.
 • Latausasemissa on älykäs tehonhallinta.

Älykäs latausasema

Sähköautojen lataukseen käytetään standardoitua Type 2 -liitintä. Älykäs latausasema osaa tunnistaa, kuinka monta sähköautoa latautuu samanaikaisesti. Tarvittaessa latausasema rajoittaa sähköautojen lataustehoa siten, ettei talon sähköverkko kuormitu haitallisesti. Asentamamme latausasemat ovat 3,6 kW tai 11 kW Type-2 lataus latausasemia. Kiinteistön sähköverkko mahdollistaa melko suuren lataustehon, mutta sähköautojen lisääntyessä joudumme kuorman hallinnalla vähentämään lataustehoja.

Latausaseman pistorasiaa voi käyttää myös auton lämmittämiseen

Latausasemassa on myös Schuko-pistorasia, joka on tarkoitettu lämmityskäyttöön. Latausaseman pistorasiaa voi siis käyttää myös auton lämmittämiseen lohkolämmittimellä. Latausasemalla varustetut autopaikat soveltuvat näin myös ei-sähköautoille. Lohkolämmitintä ja latausta ei voi kuitenkaan käyttää samanaikaisesti, koska latausasema estää tämän. Latausaseman schuko-pistorasiaa eli lämmityspistorasiaa ei saa käyttää auton lataamiseen. Schuko-pistorasia ei kestä latausvirtaa ja voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Latausasemassa on energiamittari, joka mittaa käytetyn lataussähkön määrän. Seuraamme laskutusta varten kuinkin latausaseman sähkön käyttöä.

Latausasema aktivoituu eParking sovelluksen avulla. Katso ohjeet sovelluksen käyttöön.

Yhteiset pysäköintialueet (esim. kerrostalojen tai rivitalojen kaikkia asukkaista palveleva pysäköintialue) ovat kokonaan meidän hallinnassamme ja pysäköintialueen latausasemien virta syötetään kiinteistökeskuksesta. TA-latausratkaisupalvelun hinta maksetaan normaalin autopaikkamaksun lisäksi. Katso latauspalvelun hinta.

TA-latausratkaisusta poikkeavia latausasemia ei saa asentaa, koska eri valmistajien tuotteet eivät toimi yhtenä kokonaisuutena kiinteistön sähkötehohallinnan näkökulmasta.

Tilapäislataus

Tilapäislataus tarkoittaa nimensä mukaisesti väliaikaista ja nopeasti toteutettavissa olevaa latausratkaisua, joka palvelee asukkaita, kunnes kiinteistöön asennetaan TA-latausratkaisun mukaiset latausasemat eli Type-2 latausasemat. Tilapäislatauksessa käytätetään hyväksi kiinteistön olemassa olevia lämmitystolppia muuttamalla tolpan rakennetta. Lataus- ja lohkolämmitinkaapelit tulee hankkia itse.

Tilapäislataus soveltuu erinomaisesti ladattaville hybrideille. Myös täyssähköautoille tilapäislataus on normaalissa arkiajossa riittävä. Autojen latausinfrastruktuuri on laaja kokonaisuus, ja kotipihan lisäksi autoja ladataan muun muassa työpaikoilla, kaupoissa ja julkisilla latausasemilla. Tällöin täyssähköauton akku harvoin pääse tyhjentymään kokonaan. Kotona ja työpaikoilla latausajat ovat usein pitkiä, joten pienempikin latausteho riittää akun täyttämiseksi seuraavia ajoja varten.

Tilapäislatauksen ominaisuudet:

 • Jatkuva lataus ilman ajastinta.
 • Latausteho yksivaiheisena 1,84 kilowattia eli 8 ampeeria.
 • Schuko -pistorasia sähköautolataukselle tai lohkolämmittimelle.
 • Ei energiamittaria.
 • Ei älykästä tehonhallintaa

Lataushinta maksetaan normaalin autopaikkamaksun lisäksi. Palvelun hinta on kiinteä ja se sisältää ladatun sähköenergian sekä verot. Maksu laskutetaan samalla tavalla kuin autopaikkamaksut (koontilasku koko vuodelle tai sähköinen lasku).

Tilapäislataus ei ole älykäs lataustapa eikä kiinteistön sähkötehonhallintaa ole mahdollista toteuttaa tilapäislatauksen yhteydessä. Siksi vain osa kiinteistön lataustolpista voidaan muuttaa tilapäislataukseen soveltuviksi. Soveltuvat tolpat selvitetään aina kohdekohtaisesti. Tilapäislatauksesta on aina tehtävä sopimus. Tilapäislataukseen soveltuvat autopaikat, joista on tehty lataussopimus, on merkitty oranssilla TA-lataus-tarralla.

HUOM! Turvallinen lataus on sallittu vain 8 ampeerin sähkövirralla. Vastaat siitä, että lataus tapahtuu sallitulla 8 ampeerin sähkövirralla, suuremmalla virralla lataaminen on vaarallista ja siksi kielletty. Mikäli autoa ladataan suuremmalla virralla, vahingon sattuessa vastuu vahingosta on asukkaalla.

Mitä sähköauton lataus maksaa?

Sivu päivitetty viimeksi: 7.12.2023