Asumisoikeuslaki uudistuu

Uudistettu asumisoikeuslaki tulee voimaan asteittain 1.1.2022 alkaen. Uudistus päivittää asumisoikeusjärjestelmän vastaamaan paremmin nykypäivää. Asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa selkeytetään ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat. Lailla myös vahvistetaan sitä, että asumisoikeus pysyy jatkossakin asukkailleen kohtuuhintaisena vaihtoehtona. Tavoitteena on, että järjestelmä palvelisi nykyistä paremmin todellisessa asunnon tarpeessa olevia hakijoita.

Uudistus tuo mukanaan muutoksia niin asumisoikeusasuntoja hakeville kuin niissä jo asuville sekä asumisoikeusasuntojen omistajayhteisöille. Lakiuudistus siirtää tehtäviä kunnilta ja aluehallintovirastolta asumisoikeusyhteisöille ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ARAlle.

 

Tärkeimpiä muutoksia asumisoikeusasunnon hakijoille

 • Asumisoikeusasuntojen asukasvalinnassa siirrytään ARAn ylläpitämään valtakunnalliseen järjestysnumerorekisteriin. Uutta järjestysnumeroa voi alkaa hakea ARAn järjestysnumeropalvelusta 1.9.2023 alkaen.
  • Järjestysnumeroa haetaan uudesta järjestelmästä riippumatta siitä, missä päin Suomea asut. Uusilla järjestysnumeroilla haetaan asumisoikeusasuntoja kaikkialta Suomesta.
  • Uudet järjestysnumerot ovat voimassa kaksi vuotta numeron antamispäivästä, ja käytössä voi olla vain yksi numero kerrallaan.
 • Järjestysnumero haetaan kunnalta 31.8.2023 saakka.
 • Kunnalta haetut järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 saakka.

 

Tärkeimpiä muutoksia asumisoikeusasunnossa asuville

 • Uuden asumisoikeuslain asukashallintoa koskevat säännökset astuvat voimaan 1.9.2022.
 • Asukkaiden tiedonsaantioikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia parannetaan.
 • Asukasedustajien määrää asumisoikeusyhtiöiden hallituksissa lisätään.
 • Asumisoikeusasioiden kehittämiseksi perustetaan valtakunnallinen neuvottelukunta, johon osallistuu sekä omistajien että asukkaiden edustajia.
 • Asukkaiden ja omistajan välinen yhteistyöelin käsittelee jatkossa yhtiötason asioita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi korjaussuunnitelmat ja käyttövastikkeiden tasauksen periaatteet

Asukashallinnosta on julkaistu ARAn laatima asukashallinto-opas, jonka tarkoituksena on ohjeistaa asukashallinnon toteuttamista valtion tukemissa asumisoikeusasunnoissa.

 

Usein kysytyt kysymykset uudesta asumisoikeuslaista


Lisää tietoa asumisoikeuslain uudistuksesta löydät ARAn sivuilta  sekä ympäristöministeriön sivuilta.