Usein kysyttyä – Uusi asumisoikeuslaki

Miksi uudistus on tehty?

Uudistus päivittää asumisoikeusjärjestelmän vastaamaan paremmin nykypäivää. Asumisoikeusasuntojen asukasvalintaa selkeytetään ja asukkaiden vaikutusmahdollisuudet paranevat. Uudella asumisoikeuslailla myös vahvistetaan sitä, että asumisoikeus pysyy jatkossakin asukkailleen kohtuuhintaisena vaihtoehtona. Tavoitteena on, että järjestelmä palvelisi nykyistä paremmin todellisessa asunnon tarpeessa olevia hakijoita.

Järjestysnumero

Voinko käyttää kunnan myöntämää numeroa edelleen ja kuinka kauan?

Kuntien antamat järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 asti.

Milloin voin hakea uutta järjestysnumeroa?

Uutta valtakunnallista järjestysnumeroa voi hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA) 1.9.2023 lukien.

Poistuvatko kaikki vanhat numerot käytöstä?

Kuntien antamat järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 asti. Tämän jälkeen kuntien antamat järjestysnumerot vanhenevat.

Voiko minulla olla samaan aikaan hakemus useammalla numerolla (vanhalla ja uudella)?

Uusia järjestysnumeroita saa haettua 1.9.2023 lukien vain ARAlta. Kuntien järjestysnumerot ovat voimassa 31.12.2023 asti. Kyseisenä siirtymäaikana asuntoa voi hakea kummallakin numerolla. 1.1.2024 lukien asuntoa voi hakea vain ARAn järjestysnumerolla.

Onko uusi numero henkilökohtainen vai voiko se olla yhteinen puolison kanssa?

Jos asumisoikeutta hakee yhdessä useampi kuin yksi hakija, esimerkiksi perhekunta, saatte yhteisen järjestysnumeron. Järjestysnumeroa ei kuitenkaan saa luovuttaa eteenpäin.

Miksi järjestysnumero on määräaikainen?

Järjestysnumeron määräaikaisuuden tarkoituksena on kohdistaa asumisoikeusasuntojen tarjontaa paremmin sellaisille henkilöille, joilla on välitön asunnon tarve verrattuna sellaisiin henkilöihin, jotka ovat hakeneet järjestysnumeroa aikaisemmin, mutta joiden asunnon tarve ei välttämättä ole enää ajankohtainen.

Asunnon luovutus puolisolle tai perheenjäsenelle

Voinko hakea asuntoa ja luovuttaa sen heti isälleni?

Luovutuksen edellytyksenä on, että asumisoikeuden haltija on asunut huoneistossa vähintään kaksi vuotta.

Haluan luovuttaa asuntoni lapselle, joten koskeeko luovutuksen osalta kahden vuoden asumisen määräaika myös asukasta, jos sopimus on alkanut ennen lakimuutosta?

Uusi asumisoikeuslaki on astunut voimaan 1.1.2022. Kahden vuoden asumisen määräaika koskee siis kaikkia luovutuksia 1.1.2022 lukien.

Asunnon vaihto toiseen asumisoikeusasuntoon

Miten asumisoikeusasunnon vaihto helpottuu?

Voit vaihtaa asumisoikeusasuntoa hakemalla asuntoa käyttämättömällä järjestysnumerolla tai tekemällä keskinäisen vaihdon toisen asumisoikeusasukkaan kanssa. Kuten aiemminkin, ovat keskinäiset vaihdot asumisoikeusasunnoissa edelleen mahdollisia ilman järjestysnumeroa.

Milloin voi / kannattaa hakea, jos haluaa vaihtaa samassa talossa toiseen asuntoon?

Omassa asumisoikeuskohteessasi voit vaihtaa asumisoikeusasuntoa ilman järjestysnumeroa 1.9.2023 lukien. Mikäli olet harkitsemassa asunnon vaihtoa, kannattaa tutustua vapautuviin ja vapaina oleviin asuntoihimme.

Jos myöhemmin haluan vaihtaa nykyisestä kerrostaloasunnosta samassa kohteessa olevaan rivitaloasuntoon, olenko etusijalla muihin hakijoihin nähden?

Vaikka asut jo asumisoikeusasunnossa, sinun tulee hakea uutta asumisoikeusasuntoa uudella järjestysnumerolla ja etusija määräytyy aina kyseisen järjestysnumeron mukaan. Asumisoikeusasukkaat voivat vaihtaa asuntoa keskenään kuitenkin ilman järjestysnumeroa. Näin toimitaan 31.8.2023 saakka.

1.9.2023 lukien järjestysnumeron mukaisesta järjestyksestä ja tarveharkinnasta poiketen etusijalla ovat asukasvalinnassa kuitenkin järjestyksessä:
1) asumisoikeuden haltija, joka luopuu asumisoikeudesta vapaaehtoisesti asumisoikeuslaissa säädetyn asumisoikeustalon rajoituksista vapauttamisen vuoksi;
2) asumisoikeusasuntoa keskenään vaihtavat asumisoikeuden haltijat;
3) asumisoikeuden haltijat, jotka asuvat samassa asumisoikeuskohteessa, missä haun kohteena oleva asumisoikeusasunto sijaitsee.