Tuettujen yleishyödyllisten vuokra-asuntojen asukasvalintaperusteet

Osa vuokra-asunnoistamme on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja (yleishyödyllisiä asuntoja). Näihin asuntoihin sovellamme ARA:n (Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskuksen) asukasvalintaperusteita. Asukasvalintaan vaikuttaa valtioneuvoston asetuksen mukaisesti hakijan asunnontarve sekä varallisuus ja tulot. Tarkistamme varallisuutesi hakiessasi asuntoa. Lisätietoja asukasvalintaperusteista löydät ARA:n asukasvalintaoppaasta (pdf).

Olemme merkinneet tuetut yleishyödylliset asunnot ilmoituksiin tekstillä ”valintarajat” tai ”V”. Mikäli asuntoilmoituksessa ei ole merkintää varallisuusrajoista, ei asunnon vuokrauksessa sovelleta ARAn asukasvalintaperusteita.

Mikäli haet senioriasuntoa, voit joutua lähettämään lisäselvityksiä tai asunnon saannissa voi olla lisäehtoja.

Yleishyödyllisten vuokra-asuntojen varallisuusrajat

Valtion tukemiin asuntoihin vuokralaiseksi valittavan hakijaruokakunnan varallisuus ei saa ylittää valtion asettamia enimmäisrajoja. Varallisuudeksi huomioidaan hakuhetken varallisuus (käypä arvo) sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto, muut osakkeet, rahastot, säästöt ja talletukset. Varallisuudesta vähennetään ruokakunnan mahdolliset jäljellä olevat velat sekä opintolainat.

Alla olevasta taulukosta näet eri alueiden varallisuusrajat. Varallisuusrajat vaihtelevat kunnittain.

Kunta 1 hlö 2 hlöä 3 hlöä 4 hlöä 5 hlöä
Helsinki 99.000 € 138.000 € 231.000 € 236.000 € 241.000 €
Espoo ja Kauniainen 81.000  € 101.000  € 135.000  € 145.000  € 155.000  €
Vantaa 61.000  € 76.000  € 102.000  € 112.000  € 122.000  €
KUUMA-kunnat (Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti) 60.500  € 77.000  € 99.000  € 121.000  € 126.500  €
Tampere 60.000  € 72.000  € 89.000  € 99.000  € 109.000  €
Pirkkala 37.000  € 56.000  € 74.000  € 84.000  € 94.000  €
Lempäälä 36.000  € 53.000  € 71.000  € 81.000  € 91.000  €
Jyväskylä 41.000  € 50.000  € 67.000  € 77.000  € 87.000  €
Kuopio 42.000  € 52.000  € 68.000  € 78.000  € 88.000  €
Oulu 30.000  € 45.000  € 60.000  € 70.000  € 80.000  €
Lahti 30.000  € 45.000  € 60.000  € 70.000  € 80.000  €
Muut kunnat 34.000  € 43.000  € 48.000  € 59.000  € 71.000  €

Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Oulussa varallisuusrajoja korotetaan yli viiden hengen hakijaruokakunnissa 10.000 € / hlö.
Helsingissä ja KUUMA-kunnissa varallisuusrajoja korotetaan yli viiden hengen hakijaruokakunnissa 5.000 € / hlö.
Kuopiossa, Lahdessa ja Tampereella varallisuusrajoja korotetaan yli viiden hengen hakijaruokakunnissa 10.000 € / hlö.
Lempäälässä varallisuusrajaa korotetaan yli neljän hengen hakijaruokakunnissa 10 000 €/hlö.

Miten tulot vaikuttavat yleishyödyllisten vuokra-asuntojen saantiin?

Hakijoiden tuloja vertaillaan asukasvalintatilanteissa, ja ne otetaan tasavertaisena tekijänä huomioon yhdessä asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa. Huomioon otetaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät bruttotulot kuukautta kohden.

Tuloilla tarkoitetaan euromääräisiä tuloja ennen veroja. Tuloiksi luetaan ansiotulot kaikkine lisineen, kuten ylityökorvauksineen tai vuorolisineen, eläkkeet, pääomatulot, aikuisopintoraha, aikuiskoulutustuki sekä jatkuvana maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset. Myös tulot ulkomailta otetaan huomioon. Tuloilla tarkoitetaan euromääräisiä tuloja ennen veroja.

Tuloiksi ei lueta mm. opintotukea, asumistukea, lapsilisää, lapsen hoitotukea tai muita vastaavia tulonlisiä.

Mikäli tulosi ovat epäsäännölliset, lasketaan niistä keskimääräinen kuukausitulo viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Mikäli olet tilapäisesti työstäsi vapaalla esim. äitiyslomalla, tuloiksi luetaan se kuukausitulo, mikä sinulla on ollut ennen työstäsi poisjäämistä, ellei tiedossasi ole tulojen olennainen, pysyvä muuttuminen.

Mikäli olet yrittäjä tulojasi selvitettäessä, lähtökohdaksi otetaan yrityksen viimeksi suoritetun tilinpäätöksen mukainen voitto, johon on lisätty tuloslaskelmassa vähennetyt välittömät verot, ellei kuukausitulotasoa muuten voida selvittää.

Asunnon tarvetta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hakijaruokakunnan nykyiset asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne. Hakemasi asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen.

Lyhytaikaisen korkotuen vuokra-asunnot

Meiltä löytyy myös joitakin lyhytaikaisen korkotuen vuokra-asuntoja. Nämä asunnot on tarkoitettu vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille talouksille. Näissä asunnoissa noudatamme asukasvalintakriteereinä ainoastaan hakijaruokakunnan tuloja. Asuntoja hakiessasi asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää. Tällä hetkellä ainoastaan vuokra-asunnot osoitteissa Lounatuuli 13 ja 15 Naantalissa sekä Kalaonnentie 9A ja 9B Espoossa ovat lyhytaikaisen korkotuen vuokra-asuntoja.

Esimerkkejä lyhytaikaisen korkotuen tulorajoista:

Talouteen kuuluvien henkilöiden lukumäärä Tulot (brutto) €/kk
1 aikuinen 3 540 €
2 aikuista 6 020 €
1 aikuinen ja lapsi 4 190 €
2 aikuista ja lapsi 6 670 €
2 aikuista ja 2 lasta 7 270 €
2 aikuista ja 3 lasta 7 870 €
Lisätietoja: ARA - Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asunnot