Asukasvalintaperusteet

Osa vuokra-asunnoistamme on valtion tukemia arava- ja korkotukiasuntoja. Asukasvalintamme näihin asuntoihin perustuvat valtioneuvoston asetuksen mukaisesti hakijaruokakunnan asunnontarpeeseen, varallisuuteen ja tuloihin, jotka tarkastamme hakiessasi asuntoa. Arvioimme hakijoiden keskinäistä etusijajärjestystä kokonaisuutena. Valinnoissa noudatamme Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn asukasvalintaopasta.

Näiden valtion tukemien asuntojen ilmoituksiin on merkitty "valintarajat" tai "V".  Jos asunnossa ei ole merkintää varallisuusrajoista, ei asunnon vuokraukseen kohdistu alla mainittuja kriteerejä.

Osa vuokra-asunnoistamme on lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asuntoja. Näissä asukasvalintakriteereinä on ainoastaan hakijaruokakunnan tulot. Asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selittää. Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asuntoja on tällä hetkellä ainoastaan osoitteissa Lounatuuli 13 ja 15, Naantali sekä Kalaonnentie 9A ja 9B, Espoo. Tulorajat löydät tämän sivun alareunasta.

Varallisuuden enimmäisrajat

Valtion tukemiin asuntoihin vuokralaiseksi valittavan hakijaruokakunnan varallisuus ei saa ylittää valtion asettamia enimmäisrajoja. Varallisuudeksi huomioidaan hakuhetken varallisuus (käypä arvo) sekä sellainen varallisuus, josta hakija on luopunut hakemuksen tekemistä edeltäneen vuoden aikana. Varallisuutta ovat esimerkiksi hakijan omistama kiinteistö tai osakehuoneisto, muut osakkeet, rahastot, säästöt ja talletukset. Varallisuudesta vähennetään ruokakunnan mahdolliset jäljellä olevat velat sekä opintolainat.

Varallisuusrajat vaihtelevat kunnittain.

Varallisuuden enimmäisrajat kunnittain

 

Kunta1 hlö2 hlöä3 hlöä4 hlöä5 hlöä
Helsinki 99.000 € 138.000€ 231.000€ 236.000 € 241.000 €
Espoo ja Kauniainen 81.000 € 101.000 € 135.000 € 145.000 € 155.000 €
Vantaa 61.000 € 76.000 € 102.000 € 112.000 € 122.000 €
KUUMA-kunnat
(Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti)
60.500 € 77.000 € 99.000 € 121.000 € 126.500 €
Tampere 60.000 € 72.000 € 89.000 € 99.000 € 109.000 €
Pirkkala 37.000 € 56.000 € 74.000 € 84.000 € 94.000 €
Lempäälä 36.000 € 53.000 € 71.000 € 81.000 € 91.000 €
Jyväskylä 41.000 € 50.000 € 67.000 € 77.000 € 87.000 €
Kuopio 42.000 € 52.000 € 68.000 € 78.000 € 88.000 €
Oulu 30.000 € 45.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 €
Lahti 30.000 € 45.000 € 60.000 € 70.000 € 80.000 €
Muut kunnat 34.000 € 43.000 € 48.000 € 59.000 € 71.000 €

Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Oulussa varallisuusrajoja korotetaan yli viiden hengen hakijaruokakunnissa 10.000 € / hlö.
Helsingissä ja KUUMA-kunnissa varallisuusrajoja korotetaan yli viiden hengen hakijaruokakunnissa 5.000 € / hlö.
Kuopiossa, Lahdessa ja Tampereella varallisuusrajoja korotetaan 10.000 € / hlö, jos hakijoita on viisi tai enemmän.
Lempäälässä varallisuusrajaa korotetaan 10 000 eurolla jokaista ruokakuntaan kuuluvaa henkilöä kohden mikäli ruokakuntaan kuuluu neljä tai useampia henkilöitä.

Tulot

Hakijoiden tuloja vertaillaan asukasvalintatilanteissa ja ne otetaan tasavertaisena tekijänä huomioon yhdessä asunnontarpeen ja varallisuuden kanssa. Huomioon otetaan ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät bruttotulot kuukautta kohden.

Tuloilla tarkoitetaan euromääräisiä tuloja ennen veroja. Tuloiksi luetaan ansiotulot kaikkine lisineen, kuten ylityökorvauksineen tai vuorolisineen, eläkkeet, pääomatulot, aikuisopintoraha, aikuiskoulutustuki, jatkuvana maksettavat tapaturma- ja vakuutuskorvaukset. Myös tulot ulkomailta otetaan huomioon. Tuloilla tarkoitetaan euromääräisiä tuloja ennen veroja. Tuloiksi ei lueta mm. opintotukea, asumistukea, lapsilisää, lapsen hoitotukea tai muita vastaavia tulonlisiä. Tulojen ollessa epäsäännölliset, lasketaan niistä keskimääräinen kuukausitulo viimeisen 12 kuukauden ajalta.

Mikäli hakija on tilapäisesti työstään vapaana esim. äitiyslomalla, luetaan tuloiksi se kuukausitulo, mikä hänellä on ollut ennen työstä poisjäämistään, ellei tiedossa ole tulojen olennainen, pysyvä muuttuminen. Yrittäjän tuloja selvitettäessä lähtökohdaksi otetaan yrityksen viimeksi suoritetun tilinpäätöksen mukainen voitto, johon on lisätty tuloslaskelmassa vähennetyt välittömät verot, ellei kuukausitulotasoa muuten voida selvittää.

Asunnon tarve ja asumisväljyys

Asunnon tarvetta arvioitaessa otetaan erityisesti huomioon hakijaruokakunnan nykyiset asunto-olot ja niiden parantamisen kiireellisyys sekä ruokakunnan koko ja ikärakenne. Hakemasi asunnon tulee olla kooltaan kohtuullinen suhteessa ruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen.

Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asunnot

Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asunnot osoitetaan vuokra-asuntoa tarvitseville pieni- ja keskituloisille talouksille. Asukasvalintoja tehtäessä selvitetään ainoastaan hakijaruokakunnan tulot. Asunnon tarvetta tai varallisuutta ei tarvitse selvittää. Lyhytaikaisen korkotuen ARA-vuokra-asuntoja on tällä hetkellä ainoastaan osoitteissa Lounatuuli 13 ja 15, Naantali.

Hakijoita ei tarvitse asettaa etusijajärjestykseen tulojen määrän perusteella, vaan käytössä on ainoastaan tulojen yläraja. Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, etteivät yhden hengen ruokakunnan kuukausitulot ylitä 3 540 euroa.

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi 18 vuotta täyttänyt aikuinen, korotetaan tulorajaa 2 480 eurolla kutakin aikuista kohden. Jos ruokakuntaa kuuluu alle 18-vuotiaita lapsia, tulorajaa korotetaan ensimmäisestä lapsesta 650 eurolla ja jokaisesta seuraavasta lapsesta 600 eurolla. Ikä lasketaan sen kalenterivuoden lopun mukaan, jolloin asukkaaksi valitsemista haetaan.

 

Esimerkkejä lyhytaikaisen korkotuen tulorajoista:

 

Talouteen kuuluvien henkilöiden lukumääräTulot (brutto) €/kk
1 aikuinen 3 540 €
2 aikuista 6 020 €
1 aikuinen ja lapsi 4 190 €
2 aikuista ja lapsi 6 670 €
2 aikuista ja 2 lasta 7 270 €
2 aikuista ja 3 lasta 7 870 €