Miten asumisoikeusasuntoa haetaan?

Asumisoikeusasuntoa haetaan järjestysnumeron perusteella. Järjestysnumero haetaan hakualueen kaupungilta tai kunnalta. Helsingin seudun kunnilla on yhteinen järjestysnumeroalue, samoin Lahdella ja Hollolalla. Kun olet saanut järjestysnumeron, tutustu kohteisiin sivuillamme ja täytä sähköinen hakemus. Lähetämme tarjoukset asunnoista hakemusten perusteella.

Mistä varmistan onko minulla jo voimassaoleva järjestysnumero?

Järjestysnumeron voimassaoloa voit tiedustella sen kaupungin- tai kunnan asuntotoimesta, mistä olet numeron hakenut.

Miten kauan järjestysnumero on voimassa?

Järjestysnumero ei vanhene, se on voimassa niin kauan kunnes vastaanotat asumisoikeusasunnon sillä numerolla.

Onko järjestysnumero kertakäyttöinen?

Järjestysnumero on kertakäyttöinen. Uusi järjestysnumero kannattaa hakea heti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Mitä tarkoittaa kieltäytymismerkintä?

Jos hakijalle on tarjottu hänen hakemuksensa mukaista ja hänen asunnon tarvettaan vastaavaa asuntoa ja hän kieltäytyy kolme kertaa tällaisesta asunnosta saatuaan niihin jo kunnan hyväksynnän, kunta siirtää hakijan järjestysnumeroltaan muiden hakijoiden jälkeen. Joissain kunnissa järjestysnumeron voi menettää sen jälkeen, kun on kieltäytynyt kolmesta tarjotusta asunnosta, vaikka kunnan hyväksyntää ei vielä olisi saatu.

Voinko antaa järjestysnumeroni toiselle?

Järjestysnumero on henkilökohtainen, sitä ei voi luovuttaa toiselle. Siinä tapauksessa, jos puolisot ovat yhdessä hakeneet järjestysnumeron, voi toinen puoliso luovuttaa järjestysnumeron toiselle kirjallisella suostumuksella.

Onko haettavan asunnon koko rajoitettu?

Ei ole. Voit huomioida hyvissä ajoin esimerkiksi perhekoon kasvun tai muun asumistarpeen muutoksen.

Onko asumisoikeusasuntoon tulorajoja?

Asumisoikeusasuntoon ei ole tulorajoja.

Onko asumisoikeusasuntoon varallisuusrajoja ja muita mahdollisia hakuehtoja?

On, varallisuusrajat koskevat alle 55–vuotiaita. Yli 55-vuotiailla ei ole varallisuusrajoja. Et voi saada asumisoikeusasuntoa:

  • jos olet alle 55-vuotias ja sinulla on omistusasunto asumisoikeusasunnon hakuun kohdistuvalla paikkakunnalla, ja omistusasuntosi täyttää kohtuullisen asumistason vaatimukset.
  • tai jos sinulla on varallisuutta siinä määrin, että kykenet ostamaan tarvettasi vastaavan omistusasunnon tai peruskorjaamaan asuntosi ilman valtion tukea.

Kuinka paljon maksan, jotta pääsen asumisoikeusasuntoon?

Asumisoikeusasuntoon pääset maksamalla 15 % asunnon hankinta-arvosta eli asumisoikeusmaksun. Lisäksi maksetaan vakuusmaksu, joka on kahden kuukauden käyttövastikkeen suuruinen. Asunnon varausvaiheessa peritään varausmaksu, joka huomioidaan osana asumisoikeusmaksua. Asumisoikeusasunnosta maksetaan kuukausittain käyttövastiketta sekä käyttökorvausta vedestä ja mahdollisesta autopaikasta.

Voiko asumisoikeusasuntoon saada asumistukea?

Kyllä voi. Tarkemmat ohjeet asumistuesta löydät Kelan verkkosivuilta.

Kuinka kauan asumisoikeusasunnon hakemus on voimassa?

Hakemus on voimassa yhden vuoden. Hakemuksen voi uusia ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Miten toimin, jos hakemukseni ei ole enää ajankohtainen?

Täytä uusi asumisoikeushakemus. Uusi hakemus korvaa aiemmin lähetetyn hakemuksen.

Käykö asumisoikeussopimus lainan vakuudeksi?

Asumisoikeussopimus käy lainan vakuudeksi. Kuittaamattomuustodistus annetaan alkuperäiselle asumisoikeusmaksulle, kun sopimus on asumisoikeusmaksun vakuutena.

Jos kaupunki tai kunta on antanut asukashyväksynnän ehdollisena, milloin voidaan tehdä asumisoikeussopimus?

Asumisoikeussopimus voidaan tehdä vasta kun ehdot ovat täyttyneet. Siihen asti voidaan asumisoikeusasunnosta tehdä määräaikainen vuokrasopimus.

Milloin asumisoikeusmaksu erääntyy maksettavaksi?

Asumisoikeusmaksu erääntyy maksettavaksi 2 viikon kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta ja aina viimeistään ennen avainten luovutusta.

Voinko remontoida asumisoikeusasuntoa mieleisekseni?

Asumisoikeusasunnossa voi tehdä lisä- ja muutostöitä ohjeitamme noudattaen. Muutostöihin tulee aina etukäteen pyytää isännöitsijän lupa. Osa muutostöistä voidaan hyvittää poismuuton yhteydessä, jos muutostyöstä on alle 10 vuotta aikaa ja kuitit työstä ovat tallessa. Voit tutustua lisä- ja muutostyöohjeistukseen täällä.

Kuinka usein vastikkeet nousevat?

Vastikkeita tarkistetaan kerran vuodessa. Mahdolliset korotukset astuvat voimaan vuoden alussa ja niistä ilmoitetaan asukkaille kirjallisesti 2 kuukautta ennen korotusten voimaan astumista.

Olen kadottanut asumisoikeussopimukseni, miten toimin?

Jos sopimus on kadonnut, ota yhteyttä kohteesi myyntineuvottelijaan. Tavoitat myyntineuvottelijamme asiakaspalvelun kautta.

Voiko asumisoikeusasunnon vuokrata eteenpäin ja kenelle?

Asumisoikeuden haltija saa luovuttaa huoneiston väliaikaisesti toisen käytettäväksi, jos hän työnsä, opintojensa tai muun vastaavan syyn takia tilapäisesti oleskelee toisella paikkakunnalla tai luovuttamiseen on muu erityinen syy. Huoneiston voi kuitenkin luovuttaa yhtäjaksoisesti enintään kahdeksi vuodeksi.

Miten irtisanon asumisoikeusasunnon?

Irtisanominen tulee tehdä kirjallisesti täyttämällä luovutusilmoitus. Luovutusilmoitus tulee allekirjoittaa, myös puolison allekirjoitus tarvitaan. Mikäli asumisoikeussopimus ei ole lainan vakuutena pankissa, tulee alkuperäinen asumisoikeussopimus palauttaa luovutusilmoituksen yhteydessä. Myös mahdolliset muutostyökuitit tulee liittää luovutusilmoitukseen.

Mitä laitan luovutusilmoituksen vapautumispäiväksi?

Luovutusilmoitukseen laitetaan huoneiston vapautumispäiväksi päivä, jolloin uusi asukas voi vastaanottaa huoneiston.

Voinko tehdä asunnon luovutusilmoituksen sähköpostilla?

Luovutusilmoitusta ei voi tehdä sähköisesti, vaan se on aina toimitettava alkuperäisenä ja allekirjoitettuna.

Milloin ja minne palautan avaimeni sopimuksen päätyttyä?

Avaimet tulee palauttaa TA-Yhtiöiden toimistolle klo 9.00 mennessä vapautumispäivänä.

Kenelle kaikille minun tulee ilmoittaa poismuutostani?

Jos asut pääkaupunkiseudulla asunnossamme, muutettaessa luovutusilmoituksen täyttämisen lisäksi tulee olla yhteydessä isännöitsijään. Häneltä tulee varata aika muuttotarkastusta varten. Huoneisto tulee tarkastaa ennen uuden asukkaan muuttoa.

Milloin asumisoikeusmaksu palautetaan?

Asumisoikeusmaksu palautetaan 3 kuukauden luovutusajan päätyttyä, kun huoneiston hallinta on päättynyt.

Milloin vakuusmaksu palautetaan?

Vakuusmaksu palautetaan isännöitsijän tarkastettua huoneiston. Mikäli maksusaatavia ei ole ja huoneisto on moitteettomassa kunnossa, palautetaan vakuusmaksu noin 2 viikon kuluttua luovutusajan ja asunnon hallinnan päätyttyä.

Paljonko indeksikorotuksen osuus kasvaa asumisaikana?

Asumisoikeusmaksu sidotaan kulloinkin voimassa olevaan rakennuskustannusindeksiin. Korotuksen euromäärä riippuu siis rakennuskustannusindeksin kehityksestä asumisaikana ja alkuperäisen asumisoikeusmaksun suuruudesta.

Miten asumisoikeusasunnon vaihtaminen onnistuu?

Asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtaminen tapahtuu uudella järjestysnumerolla normaalin haun kautta, varallisuutta ei kuitenkaan tarvitse enää selvittää. Asumisoikeusasuntoa on myös mahdollista vaihtaa toisen perheen/ruokakunnan kanssa ns. päittäin, jolloin uutta järjestysnumeroa ei tarvita.

Voiko asumisoikeuden lahjoittaa?

Asumisoikeuden voi lahjoittaa puolisolle, lapselle, lapsenlapselle, vanhemmalle, isovanhemmalle, vakituisesti asunnossa asuvalle perheenjäsenelle tai testamentin tai perinnön saajalle. Asumisoikeuden voi saada lahjoituksena myös yhteisomistuksen jaossa.

Jos annan asumisoikeuden lahjoituksena, tarvitseeko lahjoituksen saaja järjestysnumeron?

Ei tarvitse. Luovutuksensaaja voi olla puoliso, etenevä tai takeneva sukupolvi, vakituisesti asunnossa asuva perheenjäsen, perinnön tai testamentin saaja tai kyseessä on yhteisomistuksen jako.

Voiko asumisoikeuden luovuttaa alle 18-vuotiaalle?

Kyllä voi. Talon omistajan on otettava huomioon alaikäisen edunvalvontaa ja uskottuun mieheen liittyvä lainsäädäntö.