Vastuullisuus on luonnollinen osa yleishyödyllistä toimintaa

Olemme kotimainen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämä yleishyödyllinen yhteisö. Ydintarkoituksemme on tarjota hyvää ja turvallista asumista kohtuullisin kustannuksin, ja se korostuu tilanteessa, jossa elinkustannukset nousevat ja epävarmuus lisääntyy. Pyrimme sovittamaan kestävällä tavalla yhteen erilaiset vastuullisuustavoitteemme kunnioittaen samalla yleishyödylliselle toiminnalle asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita.

Yleishyödyllisen toimintamme keskiössä on taloudellisuus. Sen merkitys korostuu entisestään tilanteessa, jossa kiinteistöjen ylläpidon, korjausten ja energian sekä rahoituksen kustannukset ovat nousseet selvästi.

Vallitsevan tilanteen epävarmuudesta ja ennustamisen vaikeudesta huolimatta pyrimme pitämään asukkaidemme asumiskustannukset pitkällä aikavälillä tarkasteltuna niin edullisina ja tasaisina kuin se on talouden heilahtelujen keskellä mahdollista.

Panostamme asukastyytyväisyyteen, sillä tavoitteemme on edelleen pitää asukkaiden vaihtuvuus vähäisenä ja asuntojemme käyttöaste korkeana. Asukastyytyväisyyden lisäksi voimme samalla edistää kustannustehokkuutta ja siten hillitä tarvetta nostaa asukkailtamme perittäviä käyttövastikkeita.

Vaikka lähitulevaisuutta onkin vaikea ennustaa, toimintaamme vaikuttavat samat trendit kuin muuhunkin suomalaiseen yhteiskuntaan; kasvukeskusten asumiskustannukset nousevat, alueet eriytyvät elinvoimaisiin ja taantuviin paikkakuntiin, väestö ikääntyy ja ilmastonmuutos vaatii aktiivisia toimia. Haluamme huolehtia siitä, että pidämme asuntokantamme kunnossa, ja sen uudistamisessa otamme huomioon näiden kehityskulkujen mukanaan tuomat muuttuvat tarpeet ja vaatimukset.

Vastuullista liiketoimintaa tarkastelemme taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmista.

Taloudellinen vastuu

Tuottamamme taloudellinen arvo heijastuu laajasti sidosryhmiimme

lue lisää

Sosiaalinen vastuu
Tarjoamme merkityksellistä työtä

lue lisää

Ympäristö­vastuu
Pitkäjänteisellä työllä minimoimme asumisen ympäristövaikutuksia

lue lisää