Yleishyödyllinen toiminta perustuu vastuullisuuteen

Ydintehtävämme on tarjota hyvää ja turvallista asumista kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi toimintamme tuottaa taloudellista arvoa sidosryhmillemme eli asiakkaillemme, henkilöstöllemme, yhteistyökumppaneillemme, omistajillemme ja rahoittajillemme sekä yhteiskunnalle.

Ydintehtäväämme toteuttaessamme haluamme olla osaltamme ratkaisemassa aikamme keskeisiä yhteiskunnallisia haasteita, kuten kasvukeskusten korkeita asumiskustannuksia, alueellista eriarvoistumista, väestön ikääntymistä ja ilmastonmuutosta. Näihin yhteiskunnallisiin muutostekijöihin pystymme vaikuttamaan toiminnallamme positiivisesti ja siten olemaan mukana luomassa parempaa yhteiskuntaa.

Toimimme Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämänä yleishyödyllisenä yhteisönä. Sen vuoksi toimintamme on oltava luotettavaa ja vastattava yleishyödylliselle yhteisölle asetettuihin yhteiskunnallisiin odotuksiin.

Vastuullinen liiketoiminta kuuluu yleishyödyllisen tehtävämme ytimeen. Kestävän toimintamme perusta muodostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellinen vastuu, sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu.

Taloudellinen vastuu

Parempaa yhteiskuntaa rakentamassa

lue lisää

Sosiaalinen vastuu
Luomme koko henkilöstön voimin hyviä hetkiä

lue lisää

Ympäristö­vastuu
Pienempi hiilijalanjälki energiaa säästämällä

lue lisää