Luomme koko henkilöstön voimin hyviä hetkiä asukkaillemme

Koko henkilöstömme yhteinen tavoite on tuottaa asukkaillemme hyviä asumisen hetkiä eri elämäntilanteissa. Teemme aktiivisesti työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Henkilöstömäärämme on ollut tasaisessa kasvussa viime vuosien ajan, eikä koronapandemian värittämä vuosi tehnyt siihen poikkeusta. Konsernimme henkilöstömäärä kasvoi vuoden aikana kolmella henkilöllä ja palveluksessamme oli vuoden lopussa 181 henkilöä.

Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista poikkeusolosuhteissa

Koronapandemian vuoksi työskentelytavoissamme tapahtui vuoden aikana suuria muutoksia. Siirryimme maaliskuussa nopealla aikataululla kokoaikaiseen etätyöskentelyyn, josta meillä ei ollut aiempaa kokemusta. Otimme samaan aikaan käyttöön uuden viestintä- ja yhteistyöalustan, ja koulutimme henkilöstön sen käyttöön.

Olemme huolehtineet henkilöstön hyvinvoinnista poikkeustilanteessa monin tavoin. Koulutimme esimiehet etäjohtamisen periaatteisiin ja kartoitimme etätyön sujumista henkilöstökyselyllä. Yhteisöllisyyttä olemme tukeneet työskentelemällä osittain toimistolla silloin, kun se on ollut mahdollista. Tämän on mahdollistanut tilavat toimistotilamme ja turvallisten työskentelytapojen huolellinen suunnittelu.

Jatkoimme aktiivista kehittämistyötä

Vallitsevasta koronapandemiasta huolimatta jatkoimme tavoitteellisen ja itseohjautuvan työskentelykulttuurin aktiivista kehittämistyötä. Kävimme ensimmäistä kertaa uudenlaiset SMARTTI-tavoitekeskustelut, joiden nimi viittaa hyviin ja toimintamme mukaisiin tavoitteisiin. Keskustelujen tarkoituksena on kehittää henkilöstömme tuloksellista toimintaa, selkiyttää yhteistä suuntaamme sekä lisätä vuorovaikutusta johdon ja henkilöstön välillä.

Haluamme rohkaista henkilöstöämme kehittämään omaa työtä ja toimintatapojamme, sillä uskomme työntekijöidemme olevan oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Avasimme vuoden lopussa sähköisen ideaboxin, jossa henkilöstömme voi esittää vapaasti kehitysideoita. Usein hyvät innovaatiot ovat saaneet alkunsa pienistä oivalluksista.

Jatkoimme vuoden aikana esimiesten valmentamista ajankohtaisilla teemoilla, kuten rekrytoinnin hoitamisella laadukkaasti ja tehokkaasti. Valmennuksen avulla pyrimme huolehtimaan siitä, että henkilöstöämme johdetaan tavoitteellisesti ja kannustavasti valmentavalla johtamisotteella.

Vastuullinen työnantaja

Toteutamme vastuullisuutta kaikessa toiminnassamme. Vastuullisuus työnantajana muodostuu hyvin suunnitelluista henkilöstöjohtamisen prosesseista ja käytännöistä, joita olemme systemaattisesti kehittäneet viimeisten vuosien aikana. Johtamalla henkilöstöämme nykyaikaisten ja avoimien käytäntöjen avulla, pystymme kohtelemaan kaikkia työntekijöitämme yhdenvertaisesti ja arvostavasti, mikä on johtamisemme perusta.

Panostamme hyvään työilmapiiriin ja esimiestyön kehittämiseen. Mukavat työkaverit ja hyvä työskentelyilmapiiri ovat olleet vahvuuksiamme henkilöstökyselyissä. Tartumme rohkeasti vaikeisiinkin tilanteisiin positiivisella johtamisotteella ja meillä on nollatoleranssi epäasiallista käyttäytymistä kohtaan. HR ja työsuojelutoimijat ovat henkilöstön ja esimiesten tukena tarvittaessa.

Tarjoamme henkilöstöllemme mielekkäitä ja merkityksellisiä työtehtäviä sekä monipuolisia mahdollisuuksia kehittymiseen. Periaatteemme on tehdä asioita itse ulkoistamatta toimintoja ja tarjota näin monia mahdollisuuksia henkilöstöllemme. Suhtaudumme avoimesti työn muokkaamiseen ja monimuotoisiin urapolkuihin. Moni työntekijöistämme on siirtynyt joustavasti tehtävästä toiseen ja kasvattanut näin laaja-alaista ammattitaitoa.

Huolehdimme työn ja vapaa-ajan tasapainosta ja henkilöstön hyvinvoinnista suhtautumalla myönteisesti erilaisiin työajan joustoihin sekä kannustamalla tekemään työt normaalin työajan puitteissa. Tarjoamme työntekijöillemme joustavan liukuvan työajan sekä mahdollisuuksia osa-aikaiseen työskentelemiseen henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Uramahdollisuuksia nuorille

Panostamme nuoriin työntekijöihin tarjoamalla mielenkiintoisia kesätöitä niin vihertöiden kuin toimistotehtävienkin parissa. Pystyimme koronapandemiasta huolimatta työllistämään kesän aikana yli 91 reipasta nuorta. Osa kesätyöntekijöistä jatkaa työskentelyä opintojen ohessa ja useat heistä ovat jääneet meille töihin valmistumisen jälkeen.

Selvitimme kesän jälkeen kesätyöntekijöiltämme, miten tyytyväisiä he olivat työhönsä, työtehtäviinsä ja perehdytykseensä. Vastaukset olivat hyvin positiivisia ja niissä korostuivat mukavat ja monipuoliset työtehtävät, hyvä ilmapiiri ja etenkin hyvät työkaverit ja tiimi. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet suosittelisivat kesätyöpaikkaa myös kaverilleen.

Vaikutusmahdollisuuksia ja apua asukkaille

Asumisoikeus- ja vuokrataloissamme järjestetään vuosittain asukaskokous, jossa asukkaat valitsevat keskuudestaan asukastoimikunnan. Asukastoimikunnan kautta voi vaikuttaa oman asuintalonsa asioihin ja antaa kehitysehdotuksia kiinteistöön ja asumiseen. Asukastoimikunta voi järjestää asukkaille yhteisiä tapahtumia, kuten pihatalkoita ja asukasiltoja.

Asukasneuvonnasta apua kiperiin tilanteisiin

Asukashallintovastaavamme auttaa, kun jokin asumisen asia mietityttää tai asumisessa ilmenee jokin ongelma. Tyypillisesti tällaisia tilanteita ovat asumisviihtyvyyteen, maksuvaikeuksiin tai asunnon kunnosta huolehtimiseen liittyvät asiat. Ratkaisua tilanteeseen pohditaan yhdessä asukkaan kanssa.

Asukasneuvonta on nimensä mukaisesti neuvontaa ja tarvittaessa ohjausta jopa viranomaisavun hakemiseen. Tavoitteenamme on puuttua asumisen ongelmallisiin tilanteisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jottei niistä pääsisi kehittymään isompia ongelmia. Asukasneuvonnalla pyrimme mahdollistamaan mukavat asuinolot kaikille asukkaillemme sekä parantamaan asukasviihtyvyyttä sekä naapurisopua. Kodeissaan viihtyvät asukkaat ovat meille sydämen asia.

ARA tukee asukasneuvonnan kehittämistyötä myöntämällä siihen hankerahaa. Hankeraha on tarkoitettu lapsiperheiden asumisen turvaamiseksi ja häätöjen ennaltaehkäisemiseksi.

SAY ry:n jäsenenä edistämme asumisoikeusasumista

Suomen Asumisoikeusyhteisöt (SAY) ry on asumisoikeusasuntoja omistavien yhtiöiden yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää asumisoikeusasumista. Yhdistykseen kuuluvat isoimmat asumisoikeusasuntoja omistavat yhtiöt, joiden omistuksessa on noin 99 prosenttia kaikista Suomen noin 50 000 asumisoikeusasunnosta.

SAY ry:n jäsenenä yhdessä muiden yleishyödyllisten toimijoiden kanssa edistämme muun muassa asumisoikeusasumisen tunnettuutta sekä tuotamme ja jaamme puolueetonta tietoa asumisoikeusasumisesta. Edistämme myös asumisoikeusasuntojen omistajien, asukkaiden sekä viranomaisten välistä yhteistyötä.

Lue lisää: Asukastoiminta ja hyvä naapuruus