Pienempi hiilijalanjälki energiaa säästämällä

Valtaosa ympäristövaikutuksistamme syntyy kiinteistöjemme energiankulutuksesta, josta lämmityksen osuus on reilu 60 prosenttia. Sen vuoksi panostamme erityisesti lämmitysenergian kulutuksen vähentämiseen asumisviihtyvyydestä kuitenkaan tinkimättä.

Asunnoissamme on ollut jo useamman vuoden ajan Leanheat-lämmityksensäätöjärjestelmä, joka hyödyntää tekoälyä ja sisäolosuhdemittauksia. Vuoden 2020 aikana otimme käyttöön Leanheatin yli 200 uuteen asuntoon, ja vuoden lopussa sen piirissä oli noin 15 500 konsernimme asuntoa.

Arviomme mukaan Leanheat vähentää kiinteistöjemme lämmitysenergian kulutusta noin 5,5 prosenttia eli 6 000 MWh vuositasolla. Päästövähennysvaikutus on laskelmiemme mukaan noin 800 000 kilogrammaa vuodessa, mikä vastaa noin 80 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Poistoilmanvaihdolla toimivissa kiinteistöissä ilmanvaihdosta aiheutuvat lämpöhäviöt muodostavat merkittävän osan lämmitysenergian kokonaiskulutuksesta. Siksi laajensimme Leanheat-järjestelmää myös kiinteistöjemme ilmanvaihtoon. Ilmanvaihdon ohjauksen piirissä on tällä hetkellä noin 1 400 asuntoa.

Kulutusjousto tasaa kulutuspiikkejä

Kulutusjousto on osa tulevaisuuden energiaverkkoja, ja olemme osaltamme viemässä tätä kehitystä eteenpäin. Syksyllä 2019 aloitimme kaukolämmön kulutusjoustoa kokeilevan hankkeen yhteistyössä Fortumin ja Leanheatin kanssa. Vuosi 2020 oli hankkeen ensimmäinen kokonainen vuosi.

Näin toimii kulutusjousto

Kulutusjouston avulla kaukolämpöverkon huippukulutusta pienennetään hyödyntämällä kiinteistöjen lämpömassaa. Yksittäistä kiinteistöä voidaan lämmittää hieman enemmän ennen odotettua kulutuspiikkiä ja jäähdyttää hieman normaalia enemmän kulutuspiikin aikana. Näin voidaan tasata tehontarpeen eroja eri ajankohtien välillä. Samalla voidaan vähentää energiankulutuksen huippuvaiheeseen tarkoitettujen voimalaitosten käyttöä, mitkä hyödyntävät fossiilisia polttoaineita. Kaikki tämä tehdään niin, ettei asunnon tai kiinteistön käyttäjä havaitse muutoksia sisäolosuhteissa.

Kaukolämmön kulutusjoustossa on mukana Fortumin kaukolämpöverkon alueella noin 3 500 pääkaupunkiseudun asuntoamme. Kulutusjoustoon liittymisen myötä siirryimme käyttämään Fortumin päästötöntä kaukolämpöä, jonka arvioimme vähentävän päästöjämme vuodessa noin 7,8 miljoonaa kilogrammaa. Tämä vastaa noin 780 keskivertosuomalaisen hiilijalanjälkeä.

Veden kulutus ympäristökysymyksenä

Julkisessa keskustelussa on noussut yhä enemmän esiin asumisen vedenkulutuksen vaikutukset ympäristöön ja energian käyttöön. Vuoden 2020 loppupuolella voimaan tulleen lainsäädännön mukaan uusissa asuinkiinteistöissä veden laskutuksen on perustuttava huoneistokohtaiseen mittaukseen. Tällä tavoitellaan veden kulutuksen pienentämistä asukkaiden kulutustottumuksiin vaikuttamalla. Noudatamme uutta lainsäädäntöä jatkossa rakennettavissa kiinteistöissämme ja olemme jo etukäteen kartoittaneet tarkoitukseen sopivia teknisiä ratkaisuja sekä käytäntöjä.

Tämän lisäksi olemme yli kymmenen vuoden ajan pyrkineet vähentämään kiinteistöjemme veden kulutusta asentamalla huoneistoihin vedensäästökalusteita ja huoltamalla niitä säännöllisesti. Säännöllisillä huolloilla minimoimme rikkoontuneista tai viallisista vesikalusteista johtuvia vuotoja. Vuonna 2020 asensimme uusia vedensäästökalusteita noin 1 200 asuntoon. Tätä toimintaa jatkamme myös tulevaisuudessa.

Kannustamme jätteiden lajitteluun

Ympäristövastuullinen toiminta on tekoja ja yhteistyötä asukkaidemme kanssa. Tekojen tueksi huolehdimme riittävistä kierrätysmahdollisuuksista ja ohjeistamme asukkaitamme lajittelussa. Kiinteistöissämme kierrätetään seka-, bio-, paperi- ja kartonkijätteet sekä isoimmissa kiinteistöissämme myös lasi ja metalli sekä enenevässä määrin muovijäte.

Muovin keräys laajenee

Lajittelemalla muovipakkaukset oikeaoppisesti muovi saadaan hyötykäyttöön ja sekajätteen määrä vähenee. Näin myös sekajätteen tyhjennysväliä voidaan harventaa.

Valmisteilla olevan uuden jätelain myötä muovinkeräys tulee pakolliseksi kaikissa yli viiden asunnon kiinteistöissä kesällä 2021. Taustalla ovat EU:n jäsenmailleen asettamat tavoitteet kierrätyksen lisäämiseksi.

Osassa kiinteistöistämme muovia on jo kerätty. Muovinkeräys aloitetaan laajemmin kevään ja kesän aikana. Olemme valmistautuneet tekemällä muutoksia syväkeräysastioihin muovinkeräystä varten.

Tavoitteena lisätä biojätteen kierrätystä

Biojätteen lajittelu on helppo ympäristöteko, joka ei vaadi suuria ponnisteluja. Suomen valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoite on, että vuonna 2023 kierrätetään 60 prosenttia kaikesta biojätteestä. Lisäksi tavoitteena on yhä enemmän luopua muovikassien käytöstä.

Olemme olleet mukana uudentyyppisen biojätepussijärjestelmän kokeilussa, jota jatketaan edelleen. Kokeilun tavoitteena on lisätä kierrätettävän biojätteen määrää, vähentää sekajätettä sekä tehdä kierrätyksestä asukkaillemme mahdollisimman helppoa. Kokeilun myötä biojätteen määrä on kasvanut ja sekajätteen pienentynyt, ja asukkailta saamamme palaute on ollut positiivista. Kokeiluun osallistuu noin 25 kiinteistömme asukkaat Helsingissä, Vantaalla, Keravalla, Lahdessa ja Turussa.