Sivustomme käyttää evästeitä, jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt tämän. Lue lisää tietoa aiheesta

Ympäristövastuu

Haluamme omalta osaltamme osallistua ilmastotalkoisiin ja kehittää asumista ympäristöystävällisempään suuntaan. Toimimalla vastuullisesti pyrimme minimoimaan toimintamme ympäristövaikutukset. Olemme tehneet kehitystyötä esimerkiksi energiatehokkuuden parantamiseksi suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti jo yli kymmenen vuoden ajan.

Kiinteistöjen kestävä elinkaari

Asuntokantamme on melko uutta ja uusia asuntoja valmistuu noin 1000 asunnon vuosivauhtia. Pidämme asuntomme asukkaiden vaatimuksia vastaavassa kunnossa noudattaen jatkuvan kunnostuksen periaatetta.

Toimintaa ilmaston eteen

Asuminen aiheuttaa 39 % ja liikkuminen 19 % suomalaisten tuottamista kasvihuonepäästöistä.* Olemme omalta osaltamme mukana pienentämässä asumisen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan monenlaisia toimia, jotta kasvihuonepäästöjä saadaan alennettua. Asumisen energiatehokkuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joilla voimme osaltamme hillitä ilmastonmuutosta.

Ympäristöystävällisyys on huomioitu myös uusien kohteiden sijainnissa. Asuntomme sijaitsevat enimmäkseen kasvukeskuksissa, lähellä palveluja ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä, mikä auttaa vähentämään liikkumisesta aiheutuvia päästöjä.

* Lähde: Sitran Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE) tilaama raportti Consumption choices to decrease personal carbon footprint of Finns (pdf)

Askeleen edellä energiatehokkuudessa

Energiatehokkuuden parantaminen on yksi merkittävimmistä keinoista, joilla voimme pienentää asumisen energiankulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta. Energiankulutuksella on merkittävä vaikutus asumiskustannuksiin, ja energiatehokkuuden parantaminen koituu ympäristön lisäksi myös asukkaiden hyväksi. Energiatehokkuutta ei kuitenkaan haluta parantaa pelkästään kustannusten pienentämiseksi, vaan haluamme toteuttaa energiansäästöä siten, että asumismukavuus ei kärsi. Maltillisesti toteutetulla energiansäästöllä asumisen olosuhteita voidaan jopa parantaa.

Tulevaisuudessa energiatehokkuus tarkoittaa useiden eri teknologioiden yhdistämistä ja optimointia. IoT-teknologian kehittyminen mahdollistaa reaaliaikaisen seurannan, jonka avulla poikkeustilanteisiin reagoiminen nopeutuu merkittävästi. Etävalvonnalla onkin merkittävä rooli energiatehokkuuden parantamisessa.

Energiatehokas ja ekologinen rakentaminen

Ympäristöystävällisyys on mukana uudiskohteiden suunnittelusta ja toteutuksesta alkaen. Esimerkiksi rakennuksen muodolla ja massoittelulla voidaan vaikuttaa lämpöhäviöihin, kuten myös eristyksellä ja ilmatiiviydellä. Uudistuotannossa hyödynnetään myös esimerkiksi aurinkoenergiaa ja valaistus toteutetaan led-tekniikalla.

Konkreettinen esimerkki energiatehokkuuden huomioimisesta jo rakennusvaiheessa ovat Etelä-Kivikon primääripihit kerrostalot. Energiatehokkaat kerrostalomme on huomioitu maan rajojen ulkopuolellakin ja ne saivat vuonna 2018 kansainvälisen arkkitehtuurin alan World Architecture News -tunnustuspalkinnon kohtuuhintaisen asumisen sarjassa. Modernit asunnot ovat paitsi energiatehokkaita, myös laadukkaasti rakennettuja.

Leanheat-järjestelmällä miellyttävät asumisolosuhteet

Omistamiemme asuntojen määrästä kasvava osa on liitetty Leanheat-järjestelmään. Leanheat-konsepti on tekoälyn ohjaukseen perustava lämmönsäätöjärjestelmä, joka pitää asuntojen sisälämpötilat tasaisina ulkolämpötilojen vaihteluista huolimatta. Järjestelmän tuottaman jatkuvan mittaustiedon perusteella sisäilma saadaan pidettyä parempana ja terveellisempänä sekä lämpö tasaisena.

Järjestelmä seuraa etäluettavien lämpömittareiden kautta keskilämpötilaa ja ennakoi oppivan järjestelmän avulla tulevia energiahuippuja. Leanheatin ansiosta kiinteistöjen lämmitysenergiankulutusta on saatu pienennettyä noin 10–15 %. Tämä tarkoittaa samansuuruista säästöä myös hiilidioksidipäästöissä.

Energiatehokkuutta lämmitystavan valinnalla

Pyrimme kohti ympäristöystävällistä ja energiatehokasta lämmitystapaa. Olemme saaneet merkittäviä säästöjä hiilidioksidipäästöissä myös maalämmön avulla. Olemme siirtäneet mm. vanhempia kohteitamme lämmitettäväksi maalämmöllä. Näiden kohteiden vuosittaiset hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet noin 230 000 kgCO2.

Sähkölämmitteisiin kiinteistöihimme olemme asentaneet ilmalämpöpumppuja. Ilmalämpöpumppu on erinomainen energiatehokkuuden parantamistoimenpide, jolla on mahdollista pienentää lämmitykseen kuluvaa energiaa käytännössä jopa kolmanneksella. Ennen kaikkea ilmalämpöpumpulla on kuitenkin mahdollista vaikuttaa asumismukavuuteen. Etenkin kesäaikaisella viilennyksellä on koettu olevan merkittävä vaikutus asukasviihtyvyyteen.

Säästöjä vedenkulutuksessa sekä hyvät jätteiden kierrätysmahdollisuudet

Kannustamme asukkaitamme kierrättämään jätteet sekä kiinnittämään huomiota vedenkulutukseen. Kaikille asukkaillemme jaetaan lajitteluohjeet asuntoihin. Kiinteistöissämme kierrätetään seka-, bio-, paperi- ja kartonkijätteet. Isoimmissa kiinteistöissä kierrätetään lisäksi lasi ja metalli, sekä enenevässä määrin myös muovijäte. Vedensäästötuotteilla vedenkulutusta on saatu pienennettyä.

Vedensäästötuotteita on asennettu jo lähes 500 kohteeseemme, yli 13 000 asuntoon. Suomalaiset tuottavat vuodessa noin 500 kiloa yhdyskuntajätettä asukasta kohti. Jätehuoltomaksut ovat mukana vastikkeissa tai vuokrissa, mutta niihin voi vaikuttaa. Hintaa määrittää erityisesti se, millaista jätettä kerätään. Sekajäte on kierrätettävistä jätteistä kalleinta, ja sen määrää voidaan pienentää tehokkaasti lajittelemalla. Kun lajittelemme jätteemme, lompakon lisäksi myös luonto kiittää.

Lue lisää: Ympäristö ja energia

Suomalaisten kasvihuonepäästöt *

Asuminen 39% - Tavarat ja palvelut 26% - Liikkuminen 19% - Ruoka 16%

* Suomalaisten kotilalouksien kulutusmenojen kasvihuonepäästöt per henkilö. Lähde: Sitran Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE) tilaama raportti Consumption choices to decrease personal carbon footprint of Finns (pdf)