Asumisoikeusasunnon irtisanominen


Voit irtisanoa asumisoikeusasunnon:
a) sähköisesti tai b) tulostamalla luovutusilmoituslomakkeen

a) Sähköisesti (kaksivaiheinen irtisanominen)

Sähköinen irtisanominen

Kun olet tehnyt sähköisen irtisanomisen, täytä lisätiedot -lomake ja lähetä se sähköpostitse viipymättä kohteen myyntineuvottelijalle. Luovutusaika lasketaan siitä päivästä, kun TA on vastaanottanut sähköisen irtisanomisen ja lisätiedot -lomakkeen.
Lisätiedot -lomake (pdf)

• Mikäli sopimuksen osapuolia on kaksi henkilöä, tulee molempien osapuolten tunnistautua omilla pankkitunnuksilla ja tehdä sähköinen irtisanomisilmoitus ja toimittaa lisätietolomake sähköpostitse kohteen myyntineuvottelijalle. Luovutusaika lasketaan siitä päivästä, kun jälkimmäinen osapuoli on tehnyt irtisanomisilmoituksen ja toimittanut lisätieto -lomakkeen.

• Sopimusta ei voi irtisanoa sähköisesti, jos asunto on kuolinpesän hallinnassa tai asukkaalle on määrätty edunvalvoja tai olet tehnyt sopimuksen rakenteilla olevaan kohteeseen.

b) Tulostamalla luovutusilmoituslomakkeen

Luovutusilmoitus asumisoikeus (pdf)
Toimita luovutusilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna toimistollemme tai sähköpostitse kohteen myyntineuvottelijalle.

Myyntineuvottelijan ja kiinteistösihteerin yhteystiedot

Löydät myyntineuvottelijan ja kiinteistösihteerin yhteystiedot sivun alareunassa olevalla hakutoiminnolla.

Luovutusaika ja maksuvelvollisuus

Asumisoikeusasunnon luovutusaika on kolme kuukautta siitä päivästä, kun olemme vastaanottaneet luovutusilmoituksen. Vahvistamme luovutusilmoituksen vastaanotetuksi 5 arkipäivän kuluessa. Luovutusilmoitus on sitova, eikä sitä voi myöhemmin perua. Myöskään asunnon vapautumispäivää ei voi jälkikäteen muuttaa.

Mikäli muutat pois ennen luovutusajan päättymistä, voidaan asuntoa markkinoida aikaisemmin vapautuvana. Jos uusi asukas muuttaa asuntoon ennen luovutusajan päättymistä, loppuu käyttövastikkeen maksuvelvollisuus edeltävään päivään uuden asukkaan sopimuksen alkamispäivästä.

Muutostyöt

Mikäli olet tehnyt tai teettänyt asuntoosi muutostöitä, lähetä sähköpostitse kuittikopiot tehdyistä muutostöistä myyntineuvottelijalle luovutusilmoituksen yhteydessä. Kuitit tarvitaan, jotta muutostyöhyvitys voidaan laskea ja maksaa. Myöhemmin toimitettuja muutostyökuitteja emme voi hyväksyä.

Asumisoikeus- ja vakuusmaksun palautus

Asumisoikeusmaksu määräytyy alkuperäisen asumisoikeusmaksun sekä rakennuskustannusindeksin muutoksen perusteella. Rakennuskustannusindeksi vaihtuu kuukausittain aina kuukauden puolivälissä. Asumisoikeusmaksun arvossa huomioidaan myös asuntoon mahdollisesti tehtyjen lisä- ja muutostöiden hyvitys.

Palautettava asumisoikeusmaksu on ilmoittamallanne tilillä, tileillä tai pankin selvittelytilillä, mikäli sopimus on lainan vakuutena, noin kolmen pankkipäivän kuluttua asumisoikeusmaksun palautuseräpäivästä. Palautuksen edellytyksenä on, että alkuperäinen omakätisesti allekirjoitettu asumisoikeussopimus on palautettu TA:lle, huoneiston hallinta on päättynyt, huoneisto on tyhjä ja siivottu, kaikki avaimet on luovutettu ja kiinteistömanageri on tarkastanut huoneiston. Sähköisesti allekirjoitettua asumisoikeussopimusta ei tarvitse toimittaa.

Vakuusmaksu palautetaan luovutusilmoituksessa ilmoitetulle tilille noin kahden viikon kuluttua luovutusajan ja asunnon hallinnan päätyttyä sekä kiinteistömanagerin tarkastettua asunnon, mikäli maksusaatavia ei ole ja asunto on moitteettomassa kunnossa.

Luovutusilmoituslomakkeet asumisoikeusasunnosta muuttavalle

Luovutusilmoitus (pdf)
Sähköinen asumisoikeussopimuksen irtisanominen
Lisätiedot asumisoikeussopimuksen sähköinen irtisanominen (pdf)
Luovutusilmoitus, Asumisoikeusasunnon hallinnan väliaikainen luovutus (pdf)
Luovutusilmoitus, Asumisoikeuden luovutus puolisolle, perilliselle tai lähisukulaiselle (pdf)


Vuokra-asunnon irtisanominen

Voit irtisanoa vuokra-asunnon:
a) sähköisesti tai b) tulostamalla irtisanomisilmoituslomakkeen

a) Sähköisesti

Sähköinen irtisanominen

• Mikäli sopimuksen osapuolia on kaksi henkilöä, tulee molempien osapuolten tunnistautua omilla pankkitunnuksilla ja tehdä sähköinen irtisanomisilmoitus. Irtisanomisaika lasketaan siitä päivästä, kun jälkimmäinen osapuoli on tehnyt irtisanomisilmoituksen.

• Jos puoliso ei ole vuokrasopimuksen osapuolena, pyydetään puolisoa toimittamaan vapaamuotoinen kirjallinen suostumus vuokra-asunnon irtisanomiseen. Suostumus tulee toimittaa kohteen myyntineuvottelijalle sähköpostitse (puolison suostumus vuokrasopimuksen irtisanomiseen AsHVL 53 § ja AL 39 §).

• Sopimusta ei voi irtisanoa sähköisesti, jos asunto on kuolinpesän hallinnassa tai asukkaalle on määrätty edunvalvoja tai olet tehnyt sopimuksen rakenteilla olevaan kohteeseen.

b) Tulostamalla irtisanomisilmoituslomakkeen

Irtisanomisilmoitus vuokra (pdf)
Toimita irtisanomisilmoitus täytettynä ja allekirjoitettuna toimistollemme tai sähköpostitse kohteen myyntineuvottelijalle.


Vuokrasopimuksen irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty (esimerkiksi 15.3. irtisanotun asunnon vuokrasopimus päättyy 30.4.). Vahvistamme irtisanomisilmoituksen vastaanotetuksi 5 arkipäivän kuluessa. Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sopimukseen merkittynä päättymispäivänä ilman irtisanomista.

Vakuusmaksun palautus

Vakuusmaksu palautetaan irtisanomisilmoituksessa ilmoitetulle tilille noin kahden viikon kuluttua luovutusajan ja asunnon hallinnan päätyttyä sekä kiinteistömanagerin tarkastettua asunnon, mikäli maksusaatavia ei ole ja asunto on moitteettomassa kunnossa.

Irtisanomislomake vuokra-asunnosta muuttavalle

Vuokra-asunnon irtisanomislomake (pdf)
Sähköinen vuokrasopimuksen irtisanominen
Vuokraoikeuden siirto asuinkumppanin poismuuttaessa (pdf)

Sähköauton latauspaikan irtisanominen

Sähköauton latauspaikka tulee irtisanoa sähköisesti tai toimittamalla vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus kohteen kiinteistösihteerille. Irtisanominen koskee TA-latausasema- ja tilapäislatausautopaikkoja, muita autopaikkoja ei tarvitse erikseen irtisanoa.

Sähköauton latauspaikan irtisanominen


Myyntineuvottelijan ja kiinteistösihteerin yhteystiedot

Löydät myyntineuvottelijan ja kiinteistösihteerin yhteystiedot kirjoittamalla hakukenttään osoitteesi muodossa kadunnimi ja talonumero.


Muita hyödyllisiä linkkejä

Asiakaslaskutushinnasto (pdf)
Avainten palautuslomake
Asukkaiden välinen muutostyösopimus (pdf)