Sähköautojen lataus

Tuemme sähköisen liikenteen kehitystä tarjoamalla asukkaille mahdollisuuden sähköautojen lataukseen kotipihalla. Sähköautojen latauspisteitä asennetaan vähitellen tarpeen mukaan. Latauspistettä odotellessa tarjoamme mahdollisuuden myös tilapäislataukseen.

Millainen latausratkaisu TA:lla on käytössä?


TA-latausratkaisu toteutetaan joko Ensto Oy:n Ensto One 3,6 kW:n tai Harju Elekter A5 11 kW:n latureilla. Laturityypin ratkaisee kiinteistön sähköverkko sekä latureiden saatavuus. Laturit toimivat älypuhelimeen ladattavalla eParking -sovelluksella. Latausasemassa ei ole omaa kiinteää johtoa, vaan asukas huolehtii latausjohdon hankkimisesta itse.

 • Latausteho yksivaiheisena enintään 3,6 tai kolmivaiheisena 11 kilowattia
 • Type 2 -pistorasia sähköautolataukselle
 • 16A-pistorasia 24 h ajastimella lohkolämmittimelle Ensto Onessa, Elekter A5 pistorasian ajastus tapahtuu eParking -sovelluksen kautta.
 • MID-energiamittari lataussähkön laskutusta varten
 • Lataus- ja lohkolämmitinkaapelit tulee hankkia itse
 • Ensto Onessa avainta ei tarvita, kotelon alakansi avautuu ilman avainta. Elekter A5 laturin kanteen sopiva avain toimitetaan parkkiruudun haltijalle.
 • Latausasemassa on älykäs tehonhallinta

Älykäs latausasema

Sähköautojen lataukseen käytetään standardoitua Type 2 -liitintä. Älykäs latausasema osaa tunnistaa, kuinka monta sähköautoa latautuu samanaikaisesti. Tarvittaessa latausasema rajoittaa sähköautojen lataustehoa siten, ettei talon sähköverkko kuormitu haitallisesti.TA:n asentamat latausasemat ovat 3,6 kW tai 11 kW Type-2 lataus latausasemia. Kiinteistön sähköverkko mahdollistaa melko suuren lataustehon, mutta sähköautojen lisääntyessä joudumme kuorman hallinnalla vähentämään lataustehoja. Pyrimme siihen, että latauksen teho olisi aina kuitenkin vähintään 2 kW.

Latausaseman pistorasiaa voi käyttää myös auton lämmittämiseen

Schuko-pistorasia tarkoittaa lämmityskäyttöön tarkoitettua pistorasiaa. Latausaseman pistorasiaa voi siis käyttää myös auton lämmittämiseen lohkolämmittimellä. Latausasemalla varustetut autopaikat soveltuvat näin myös ei-sähköautoille. Lohkolämmitintä ja latausta ei voi kuitenkaan käyttää samanaikaisesti, koska latausasema estää tämän.

Latausasemassa on energiamittari, joka mittaa käytetyn lataussähkön määrän. Seuraamme laskutusta varten kuinkin latausaseman sähkön käyttöä.

Latausasema aktivoituu eParking sovelluksen avulla. Täältä löydät ohjeita sovelluksen käyttöön.

Yhteiset pysäköintialueet (esim. kerrostalojen tai rivitalojen kaikkia asukkaista palveleva pysäköintialue) ovat kokonaan TA:n hallinnassa ja pysäköintialueen latausasemien virta syötetään kiinteistökeskuksesta. TA-latausratkaisupalvelun hinta maksetaan normaalin autopaikkamaksun lisäksi. Hinnat löydät täältä.

TA-latausratkaisusta poikkeavia latausasemia ei saa asentaa TA:n autopaikoille, koska eri valmistajien tuotteet eivät toimi yhtenä kokonaisuutena kiinteistön sähkötehohallinnan näkökulmasta.

Kuvissa Ensto One -kotilatausratkaisu Espoossa Miilukorventiellä. Latausasema on helppokäyttöinen, turvallinen ja sopii sekä sähköauton lataukseen että polttomoottoriajoneuvon lämmitykseen. (Kuvat: Ensto Oy / Oscar Lindell)

Miten voin saada sähköauton latausaseman?

 • Täytä tämä lomake ja toimita se talosi kiinteistösihteerille.
 •  Kiinteistösihteerien yhteystiedot löydät hakutoiminnolla täältä.

Jos TA hallinnoi parkkialuetta ja autopaikan sähköt tulevat TA:n sähkömittarista, TA-latausratkaisu on mahdollinen. TA-latausratkaisu voidaan tilata, mikäli sinulla on sähköauto tai olet tilannut sähköauton. Ilmoitathan, mikäli tilanteesi muuttuu, eikä sinulla olekaan enää tarvetta sähköauton latausratkaisulle.

Latausasemat asennetaan keskitetysti

Kiinteistöön asennetaan kerrallaan useampi latausasema. Latausasemat asennetaan keskitetysti, joten latausasemaa ei välttämättä aina voida asentaa juuri sähköautoilevan asukkaan autopaikalle. Tämän vuoksi asukkaat voivat joutua vaihtamaan autopaikkoja keskenään. Kiinteistösihteeri auttaa paikkojen vaihdossa.

Latausasema saatetaan asentaa myös autopaikalle, jonka haltijalla ei ole sähköautoa tai ladattavaa hybridiä. Tällöin latausasemaa ei käytetä, käyttösopimusta ei laadita eikä asukasta laskuteta. Autopaikka muuttuu ehdolliseksi. Ehdollisuus tarkoittaa, että asukas, jolla ei ole sähköautoa, on velvollinen luovuttamaan latausasemalla varustetun paikan sähköautoilevalle naapurille. TA järjestää tässä tapauksessa vastaavan korvaavan autopaikan.

Näin toimimalla sähköautoilija saa latausaseman ja ei-sähköautoilija voi tukea kestävää kehitystä. Samalla tämä teko parantaa lämmitystolppien ja sähköjärjestelmän asianmukaista käyttöä. Mikäli autopaikkoja on vähemmän kuin asuntoja ja autopaikkoja joutuu jonottamaan, ei sähköautoilija kuitenkaan pääse jonon ohi.

Latausaseman käytöstä tehdään sopimus

Kun latausasema on asennettu, kiinteistösihteeri toimittaa sinulle allekirjoitettavaksi sopimuksen latausaseman käytöstä. Tämän jälkeen voit hakea käyttöoikeuden parkkiruutuusi eParking sovelluksen avulla erillisen ohjeen mukaan.

Tilapäislataus

Tilapäislataus tarkoittaa nimensä mukaisesti väliaikaista ja nopeasti toteutettavissa olevaa latausratkaisua, joka palvelee asukkaita, kunnes kiinteistöön asennetaan TA-latausratkaisun mukaiset latausasemat. Tilapäislatauksessa käytätetään hyväksi kiinteistön olemassa olevia lämmitystolppia muuttamalla tolpan rakennetta.

Tilapäislatauksen ominaisuudet

 • Jatkuva lataus ilman ajastinta
 • Latausteho yksivaiheisena 1,84 kilowattia eli 8 ampeeria
 • Schuko -pistorasia sähköautolataukselle tai lohkolämmittimelle
 • Ei energiamittaria
 • Lataus- ja lohkolämmitinkaapelit tulee hankkia itse
 • Ei älykästä tehonhallintaa

Tilapäislataus soveltuu erinomaisesti ladattaville hybrideille. Myös täyssähköautoille tilapäislataus on normaalissa arkiajossa on todistetusti riittävä. Autojen latausinfrastruktuuri on laaja kokonaisuus, ja kotipihan lisäksi autoja ladataan muun muassa työpaikoilla, kaupoissa ja julkisilla latausasemilla. Tällöin täyssähköauton akku harvoin pääse tyhjentymään kokonaan. Kotona ja työpaikoilla latausajat ovat usein pitkiä, joten pienempikin latausteho riittää akun täyttämiseksi seuraavia ajoja varten.

HUOM! Turvallinen lataus on sallittu vain 8 ampeerin sähkövirralla. Asukas vastaa siitä, että lataus tapahtuu sallitulla 8 ampeerin sähkövirralla, suuremmalla virralla lataaminen on vaarallista ja siksi kielletty. Mikäli autoa ladataan suuremmalla virralla, vahingon sattuessa vastuu vahingosta on asukkaalla.

Tilapäislataus TA:n yhteisillä pysäköintialueilla

Yhteiset pysäköintialueet (esim. kerrostalojen tai rivitalojen kaikkia asukkaista palveleva pysäköintialue) ovat kokonaan TA:n hallinnassa ja pysäköintialueen latausasemat syötetään kiinteistökeskuksesta. Tilapäislatauksen hinta maksetaan normaalin autopaikkamaksun lisäksi. Palvelun hinta on kiinteä ja se sisältää ladatun sähköenergian sekä verot. Maksu laskutetaan samalla tavalla kuin autopaikkamaksut (koontilasku koko vuodelle tai sähköinen lasku).

Kiinteistösihteeri ja tilapäislatausta tarvitseva asukas laativat tilapäislatauksen käyttösopimuksen. Sopimuksenteon jälkeen asukkaan lämpötolpan rakennetta muutetaan ja lataustolppaan kiinnitetään tarra. Tarran avulla sekä kohteen kiinteistömanageri että muut asukkaat tunnistavat, että lataus on sopimuksenmukainen.

Tilapäislataus ei ole älykäs lataustapa eikä kiinteistön sähkötehonhallintaa ole mahdollista toteuttaa tilapäislatauksen yhteydessä. Siksi vain osa kiinteistön lataustolpista voidaan muuttaa tilapäislataukseen soveltuviksi. Soveltuvat tolpat selvitetään aina kohdekohtaisesti. Tilapäislatausta tarvitseva asukas voi joutua vaihtamaan autopaikan toisen asukkaan kanssa. Kiinteistösihteerit auttavat autopaikkojen vaihdossa.

Mitä sähköauton lataus maksaa?

Hinnaston löydät täältä.