Vastuullisuutta yhteistyössä

Energiansäästöä olosuhteista tinkimättä

Vastuullisuus on noussut keskeiseksi teemaksi monilla toimialoilla, myös kiinteistöjohtamisessa. Huoneistojen todellisiin lämpötiloihin perustuva älykäs lämmityksen ohjauspalvelumme on esimerkki siitä, miten TA-Yhtymä edistää vastuullista toimintaa kiinteistöissään. Talotohtori 2.0 -palvelumme auttaa asiakastamme säästämään energiaa sekä leikkaamaan sen tehohuippuja, vähentäen näin ympäristökuormitusta – asumismukavuudesta ja olosuhteista tinkimättä.

Enermix Oy:n Talotohtori 2.0 -etähallintatyökalun avulla TA-Yhtymässä voidaan myös puuttua varhaisessa vaiheessa kiinteistön taloteknisiin ongelmiin ja ennakoida huoltoja korjaustarpeita tehokkaasti. Kun taloteknisten järjestelmien hälytyksiä ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeita voidaan seurata samasta alustasta, on useiden kiinteistöjen kohdekäyntien suunnittelu ja optimointi yhdellä kertaa helpompaa. Näin pystytään vähentämään tarpeettomia, ympäristöä kuormittavia kohdekäyntejä.

Etähallinta ja älykkäät lämmityksen ohjaukset tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia edistää vastuullista toimintaa TA-Yhtymän kiinteistöjohtamisessa. Sen lisäksi, että ne parantavat kiinteistöjen tehokkuutta ja kustannussäästöjä pitäen sisälämpötilat optimaalisina, ne myös vähentävät ympäristövaikutuksia ja edistävät kestävää kehitystä.”

Toimitusjohtaja Sami Vatanen
Enermix Oy / Talotohtori 2.0 -palvelut

Kennon kehitys – yhteisiä toimintatapoja ja vastuullisuutta kiinteistöalalle

Kiinteistöalan ohjelmistokumppani Pandia on tehnyt TA-Yhtiöiden kanssa jo yli 15 vuoden ajan yhteistyötä palvelujen digitalisoinnin parissa. Yhteistyö on syventynyt toiminnanohjausjärjestelmä Kennon kehitystyöhön,jota on tehty vuodesta 2019 alkaen. Kennon kehitykseen on osallistunut useita kiinteistöalan toimijoita TA-Yhtiöiden lisäksi. Yhteisenä tavoitteena on kehittää toimialaa ja siten koko yhteiskuntaa modernisoimalla ja yhtenäistämällä alan käytäntöjä teknologian ja asiantuntijuuden keinoin.

”Yhteinen Kenno-hankkeemme voi parantaa koko alan tuottavuutta, hillitä asumiskustannusten nousua ja mahdollistaa uusia palveluita, jotka parantavat asumiskokemusta ja lisäävät asukkaiden hyvinvointia.

Kehitystyössämme vastuullisuusajattelu on keskiössä, ja ihmisten hyvinvointi ja ympäristövastuu ovat etusijalla. Meille on tärkeää toimivat asiakas- ja yhteistyösuhteet, lupausten pitäminen ja ihmisten aito kohtaaminen.

Avainlippu-tunnuksemme myös kuvastaa sitoutumistamme suomalaiseen työhön ja laatuun, jotka ovat olleet Kenno-projektimme kulmakiviä. Hankkeeseen on osallistunut yli puolet Pandian 70-henkisestä tiimistä; tämä on tukenut suomalaista työllisyyttä ja luonut uusia työpaikkoja.

Tiedostamme Pandialla vahvasti oman ympäristövastuumme. Kennon kehityksessä vastuu on huomioitu alusta alkaen ohjelmistoarkkitehtuurilla, joka tarvitsee vähemmän sähköä vaativia palvelimia.

Olen ylpeä voidessani todeta, että olemme yhdessä TA-Yhtiöiden kanssa luoneet jotain poikkeuksellista. Kenno-projekti on osoitus siitä, miten pitkäjänteinen ja tiivis yhteistyö, innovatiivinen ajattelu ja yhteiset tavoitteet vastuullisuuden edistämiseksi voivat muuttaa koko toimialaa. Uskon, että yhdessä voimme rakentaa kestävän ja vastuullisen tulevaisuuden kiinteistöalalle.”

Toimitusjohtaja Pekka Paaskunta
Pandia Oy

Energiansäästöä olosuhteista tinkimättä

TA-Yhtymän kohde Liedon Simpukkatie 17:ssä on Varsinais- Suomen ensimmäinen Joutsenmerkitty kerrostalo. Pohjoismaiden tunnetuin ympäristömerkki kertoo kestävämmästä rakentamisesta, jossa huomioidaan niin ympäristö ja ilmasto kuin sisäilman laatu ja tilojen viihtyisyyskin. Suomessa merkkiä hallinnoi Ympäristömerkintä Suomi Oy.

”Elinkaaripohjaisen Joutsenmerkin kriteerit ulottuvat rakennusmateriaaleista aina energiatehokkuuteen, kemikaaliturvallisuuteen, jätteiden kierrätykseen ja rakentamisen laadunhallintaan asti. Rakentaminen on yksi maailman merkittävimmistä päästölähteistä, mutta edelleen vain pienellä osalla uudisrakennuksista on kolmannen osapuolen myöntämä ympäristösertifikaatti. Edelläkävijöitä siis tarvitaan.

Simpukkatie 17 oli niin asumisoikeusasuntoja hallinnoivan TA-Asumisoikeus Oy:n, rakennuttamisesta vastanneen TA- Rakennuttaja Oy:n kuin urakoitsija Hartelankin ensimmäinen Joutsenmerkitty kohde. Toivottavasti näemme näitä vielä paljon lisää, sillä yhteistyö sujui erittäin hyvin!”

Asiantuntija Oona Saarinen
Ympäristömerkintä Suomi

Energiatodistus apuna energiatehokkuuden parantamisessa

Insinööritoimisto Vesitaito Oy toteutti vuonna 2023 useisiin TA-Yhtymä Oy:n kohteisiin energiatodistuksien päivityksiä.

Laki rakennuksen energiatodistuksesta astui voimaan vuonna 2013. Energiatodistus on lain vaatima puolueeton asiakirja, joka tarjoaa ammattilaisen laatimia toimenpide- ehdotuksia energiatehokkuuden parantamiseksi ja helpottaa rakennusten energiatehokkuuden vertailua. Energian saatavuuden haasteet ja kustannusten nousu ovat lisänneet kiinnostusta rakennusten energiatehokkuuteen.

Energiatehokkuus huomioidaan entistä useammin myös remonttien tai laajempien peruskorjaushankkeiden suunnittelun yhteydessä. Jo projektin alkuvaiheessa suunnitteluinsinöörimme kertoo, mitkä ratkaisut ovat toteutettavissa kustannustehokkaasti ja millaisiin tuloksiin niiden avulla voidaan realistisesti päästä. Energiatodistus toimii TA-Yhtiöille käytännönläheisenä ja puolueettomana työkaluna korjaustoimenpiteiden suunnittelussa, ja sillä voidaan edistää energiatehokuutta vastuullisesti ja pitkäjänteisesti.”

Toimitusjohtaja Marjaana Kuisma
Insinööritoimisto Vesitaito Oy

Sivu päivitetty viimeksi: 10.5.2024