Yleishyödyllisen toiminnan ydin on vastuullisuus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) nimeämänä yleishyödyllisenä yhteisönä pyrimme tarjoamaan laadukasta ja turvallista asumista kohtuulliseen hintaan. Tämä tehtävämme korostuu nykyisessä taloudellisessa tilanteessa, jossa elinkustannukset kohoavat ja tulevaisuuden näkymät ovat epävarmat.

Yleishyödyllisessä toiminnassamme yhdistämme kestävän kehityksen ja vastuullisuuden päämäärät, ja otamme samanaikaisesti huomioon yleishyödylliseen toimintaamme liittyvät yhteiskunnalliset velvoitteet.

Taloudellisuus on toimintamme ytimessä, ja sen merkitys korostuu ajassa, jossa kiinteistöjen ylläpidon, korjausten, energian ja rahoituksen kulut ovat huomattavasti nousseet. Pyrimme säilyttämään asumiskustannukset kohtuullisina ja vakaina pitkällä aikavälillä, huolimatta talouden vaihteluista ja tulevaisuuden ennustamiseen liittyvistä haasteista.

Kohtaamme toiminnassamme samoja haasteita kuin suomalainen yhteiskunta kokonaisuudessaan: kasvukeskuksissa asumiskustannukset nousevat, alueet eriytyvät, väestö ikääntyy ja ilmastonmuutos edellyttää toimia. Olemme sitoutuneet ylläpitämään ja uudistamaan asuntokantaamme vastataksemme näihin muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Luomamme taloudellinen hyöty ulottuu laajalti eri sidosryhmiimme 

Perinteisestä voittoa tavoittelevasta yritystoiminnasta poiketen yleishyödyllisen toimintamme taloudellinen hyöty jaetaan laajemmin eri sidosryhmille. Näin vaikutamme paitsi asukkaiden arkeen myös yhteiskuntamme hyvinvointiin.

Tavoitteena energiankulutuksen hillitseminen ja päästöjen hallitseminen 

Suurin osa asumisen ympäristö-
vaikutuksista syntyy energiankulutuksesta, josta lämmityksen osuus on yli
60 prosenttia. Energiankulutuksen
hillitsemisen lisäksi panostamme vähäpäästöisen energian käyttöön.

Tavoitteena toimiva arki

Osaava ja motivoitunut henkilöstö on vahvuutemme. Haluammekin tarjota henkilöstöllemme parhaat mahdolliset edellytykset sujuvaan arkeen.

Sivu päivitetty viimeksi: 10.5.2024