Kohti asuntomessuja

Kohti asuntomessuja

-blogissa kerromme Naantalin vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluistamme.

Löydät blogista juttua myös Lohjan vuoden 2021 asuntomessuilta.


Vieraskynä: Valinnan mahdollisuus on vahva voima

 

Kuntarahoitus Oyj myönsi Sahapiha 6:lle Vihreää rahoitusta. Vihreää rahoitusta myönnetään rakennushankkeille, jotka toteutetaan enregiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Vihreä rahoitus mahdollistaa lainan saannin edullisemmin kustannuksin. Alla Kuntarahoituksen Rami Erkkilän ajatuksia aiheesta.

Rakentaminen ja rakennettu ympäristö aiheuttaa materiaalien- ja energiankulutuksellaan vuosittain noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä, mutta sen saavuttaminen tulee olemaan vaikeaa ilman vahvoja toimia rakentamisessa. Ylivoimaisesti suurin vaikutus on rakennusten käytönaikaisella energiankulutuksella, vaikkakin käytettyjen energianlähteiden yhä paraneva tehokkuus ja vähäpäästöisyys muuttaa tilannetta jatkuvasti.

Rakentamiseen käytettyjen pääomien avulla on mahdollisuus, ellei jopa velvollisuus, tehdä vastuullisia ilmastotekoja. Nyt toteutettava rakennus on elinpiirissämme parhaimmillaan pitkälle ensi vuosisadalle, joten ei ole yhdentekevää mistä lähtökohdista ja millä tavoitteilla se suunnitellaan ja toteutetaan. Tämän päivän päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Siksi on tärkeää, että juuri rakennetun ympäristön hankkeissa kiinnitetään huomiota energiatehokkuuteen, materiaaleihin ja koko elinkaaren ratkaisuihin. Tehokkaat teknologiavalinnat myös vähentävät elinkaaren aikaisia kustannuksia. Eilisen teknologian käyttämiseen ei yksinkertaisesti ole varaa, ei päästö- eikä taloudellisessa mielessä.

Vihreä elvytys ja Suomen kestävän kasvun ohjelma tarjoavat mahdollisuuden vauhdittaa kestävän kehityksen mukaisia hankkeita, millä on myös positiivisia vaikutuksia koronan runtelemaan talouteen. Ilmastohaasteen voi nähdä myös merkittävänä mahdollisuutena suomalaiselle osaamiselle. Jos saamme ratkottua vähähiilisen rakentamisen suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon haasteet, voimme tarjota osaamistamme myös muille. Suomessa ympäristöministeriön valmisteleman vähähiilisen rakentamisen tiekartan mukaan uusille rakennuksille asetetaan ennen vuotta 2025 hiilibudjetit, joiden rajoissa niiden on pysyttävä. Tämä lakiuudistus ohjaa lähivuosina koko rakennusalaa.

Tätäkin nopeampiin tuloksiin päästään, kun rakentajat ja rakennuttajat ottavat hiilineutraaliuden tavoitteekseen jo ennen kuin lainsäädäntö siihen velvoittaa. Rakennusten koko elinkaarta ajatellen vihreä rakentaminen ei välttämättä nykyisilläkään ratkaisuilla ole tavanomaista rakentamista kalliimpaa. Kuntarahoituksen Vihreä rahoitus pyrkii madaltamaan rahoituskynnystä myös vihreän rahoituksen alhaisemman marginaalin avulla ja siten kannustamaan asiakkaita edelläkävijyyteen ja vähähiilisen rakentamisen innovointiin.

vihreä rahoitus

TA Asumisoikeus Oy:n messukohde on erinomainen esimerkki hankkeesta, jossa yhdistyy suurin osa kestävän rakentamisen teemoista; kiinteistön energiatehokkuus ja eri energianlähteiden hyväksikäyttö, terveelliset ja vähähiiliset materiaalit, kattavat talotekniset ohjausjärjestelmät, viherrakentaminen ja asukkaiden yhteisöllisyys unohtamatta sijainnin ja liikenneyhteyksien merkitystä.

Asiakkaamme ovat kiitettävän hyvin valmiita jakamaan kokemuksia toteutuneista hankkeista. Näen, että vihreän rahoituksen suurin arvo onkin toimia kestävien investointien näyteikkunana ja parhaiden käytäntöjen viestintä- ja oppimiskanavana. Vihreä rahoitus liittää yhteen rakentamisen parhaat käytännöt ja rahoitusmarkkinoiden ohjausvoiman, joiden yhteisvaikutuksella pyrimme yhdessä edistämään vaikuttavien ilmastotekojen nopeampaa leviämistä. Ympäristö muuttuu uudenlaisia toimintatapoja ja tekniikoita valitsemalla ja ennen kaikkea yhdessä tekemällä.

 

Rami Erkkilä

erityisasiantuntija, vastuullinen rahoitus

Kuntarahoitus Oyj

Vihrea rahoitus logo edited