Kohti asuntomessuja

Kohti asuntomessuja

-blogissa kerromme Naantalin vuoden 2022 asuntomessujen valmisteluistamme.

Löydät blogista juttua myös Lohjan vuoden 2021 asuntomessuilta.


Menneitä Asuntomessuja muistellen: Tampereen Asuntomessut 2012 ja Lantti-nollaenergiatalo

Kirjoittanut: Maria Koski

Vuonna 2021 siirryttiin Euroopan unionissa direktiivin mukaisesti lähes nollaenergiarakentamiseen. Lain muututtua tulee kaikkien uusien asuinrakennusten ja uusien kunnallisten rakennusten olla energiankulutukseltaan lähes nollaenergiatasoisia. Energiatehokkuus oli mukana jo vuoden 2012 asuntomessuilla Tampereen Vuoreksessa, joilla esiin nostetuilla ekologisilla ideoilla ja ratkaisuilla valmisteltiin jo direktiivin voimaanastumista.

TA-Yhtiöt oli mukana luomassa pohjaa nollaenergiapientalojen rakentamiselle

Vuoreksen asuntomessujen pääteemana oli moderni puutarhakaupunki, jonka esikuvana oli Englannissa syntynyt puutarhakaupunkimalli. Toinen vahva teema oli ekotehokkuus, mikä näkyi niin rakennuksissa, pihasuunnittelussa kuin sisustuksessakin.

TA-Yhtymä oli vuoden 2012 asuntomessuilla mukana Lantti-nollaenergiatalo-yhteisprojektilla, jossa olivat mukana Aalto-yliopisto, Sitra ja ARA. Aalto-yliopiston työryhmän suunnitteleman Lantti-talon idea on tuottaa talon lämmittämiseen tarvittavan sähkö aurinkokeräimillä ja kaukolämmöllä. Näin saadaan talo tuottamaan vuositasolla jopa enemmän energiaa kuin mitä se kuluttaa. Talossa on tehty myös muita energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuja esimerkiksi talon eristämisessä, lämmitystavassa ja ilmanvaihtoon liittyen.

Lantti-nollaenergiatalon energiatehokkuuteen vaikuttavia ratkaisuja

•    aurinkosähköpaneelit tuottavat yli puolet rakennuksen kuluttamasta energiasta
•    aurinkolämpökeräimillä tuotetaan 40 % vuoden aikana kuluvasta lämpimästä käyttövedestä
•    kompakti talo, jossa on huolella suunniteltu lämmöneristys
•    kylmäsiltoja ja lämpövuotoa vältetään: ilmanvuotoluku on noin 50 = 0,3 1/h
•    huonekohtaisesti säädettävä vesikiertoinen lattialämmitys
•    laadukkaat ikkunat, joiden koko ja suunta on harkittu niin, että pystytään hyödyntämään luonnonvaloa mahdollisimman hyvin
•    ilmanvaihtokone pyörivällä lämmön talteenottolaitteella
•    valaistuksessa käytetään pääosin LED-valoja
•    kotona/poissa-kytkin laskee energiankulutuksen minimiin, kun asukas ei ole kotona 
•    energiatehokkaat koneet ja laitteet, joiden sähkönkulutusta tarkkaillaan reaaliaikaisesti

Tampereen messujen Lantti-talo on Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo ja osoitti, että nollaenergiarakentaminen on mahdollista ihan jokaiselle talonrakentajalle. 

Ekologisia ideoita myös sisustukseen

2012 Asuntomessuilla otettiin ekologisuus huomioon messuasuntojen sisustamisessakin. Sisustuksen rohkeat ja runsaat värimaailmat sekä luovat ratkaisut kannustivat yksilöllisiin sisustusratkaisuihin. Sisustamisessa käytettiin mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja sekä kestävän kehityksen mukaisesti kotimaisia ja laadukkaita sisustustuotteita. Modernia rakentamista ja sisustamisen yksilöllisyyttä korostettiin hyödyntämällä myös uutta muotoilua ja taidetta, mitä oli messualueella paljon esillä.

Ekologisuus näkyy Vuoreksessa monin tavoin

Vuoreksessa ovat kaikki tärkeimmät palvelut ja harrastuspaikat lähellä, joten arki sujuu vaivattomasti kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteen avulla. Auton tarve ei olekaan alueen asukkaille näiltä osin välttämätön. Tämä paitsi helpottaa arkea, aktivoi myös liikkumaan.
Vuoreksen puutarhamaisuus on saatu aikaan tasokkaalla viherrakentamisella, joka on ottanut huomioon paitsi esteettisyyden, myös ekologiset näkökulmat laajemminkin. Esimerkiksi läheisiä järviä suojellaan imeyttämällä asuinalueen sade- ja valumavedet hitaasti maaperään ja katuvalaistus on toteutettu himmennettävin led-valoin. Kotitalouksien roskat lajitellaan huolella jäteastioihin, joista ne kulkeutuvat putkistoa myöten alueen yhteiseen jätteiden keräyspisteeseen. Asukkaiden käytössä on lisäksi viljelypalstoja, jotka mahdollistavat kotitalouksien pienviljelyn ja ilahduttavat alueen asukkaita monin tavoin.
Laadukasta ja luonnonläheistä asumista tarjoava Vuoreksen kaupunginosan rakentamisen linjoja ovat pikkukaupunkimaisuus, ekologisuus, luovuus, yhteisöllisyys ja uuden teknologian hyödyntäminen. Vuoresta onkin kuvailtu ekotehokkaaksi puutarhakaupungiksi, joka on yksi Suomen suurimmista kaupunkirakentamisen hankkeista.

Tutustu tarkemmin Lantti-taloon, joka on edelleen TA:n vuokra-asunto.