Asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeet markkinahintaisia vuokria edullisempia

Viime vuonna TA-Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntojen käyttövastikkeiden neliöhinnat olivat suuremmissa kaupungeissa keskimäärin yli kolme euroa edullisempia verrattuna markkinahintaiseen vuokra-asumisen neliöhintoihin. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla eroa oli jopa yli 4 euroa neliöltä.

ARAn asuntomarkkinakatsauksen 2/2023 mukaan asumisoikeusasuminen on edullisempaa markkinahintaiseen vuokra-asumiseen verrattuna. Esimerkiksi Helsingissä aso-asuntojen käyttövastikkeet olivat keskimäärin 32 prosenttia edullisempia kuin vastaavan kokoisten asuntojen markkinahintaisten vuokrat. Muissa suurissa kaupungeissa, kuten Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa, vastikkeet olivat 22–24 prosenttia edullisempia markkinavuokriin verrattuna.

− Helsingissä asumisoikeusasuntojemme käyttövastike oli viime vuonna keskimäärin 15 euroa neliöltä kuukaudessa siinä missä markkinahintaisen vuokra-asunnon keskimääräinen vastike oli 20,20 euroa, eli eroa oli yli viisi euroa, toteaa TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen.

Pariskunta hymyilee lukiessaan tablettia

Vastaavasti TA-Asumisoikeus Oy:n Espoon aso-asuntojen neliöhintainen käyttövastike kuukaudessa oli keskimäärin 14,10 euroa, kun markkinahintaisissa vuokra-asunnoissa neliövastike oli 18,20 euroa. Vantaalla taas käyttövastikkeen neliöhinta asettui keskimäärin 13,50 euroon siinä missä markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asuja maksoi keskimäärin 17,50 euroa. Pääkaupunkiseudulla neliöhintojen ero oli keskimäärin yli 4,4 euroa kuukaudessa aso-asujan hyväksi.

−  Jos eroja vertailisi 50-neliöiseen asuntoon Helsingissä, keskimääräinen käyttövastikkeemme olisi 750 euroa ja markkinahintaisen vuokra-asunnon taas 1010 euroa kuukaudessa. Vuositasolla säästöjä kertyisi 3120 euroa, mikä vastaa neljää kuukausittaista käyttövastiketta. Voisikin sanoa, että Helsingissä aso-asujamme on maksanut käyttövastikkeensa jo syyskuuhun mennessä verrattuna markkinahintaiseen vuokra-asujaan, jatkaa Mustonen.

Uudiskohteita rakentumassa

ARAn asuntomarkkinakatsauksen mukaan viime vuoden loppupuolella oli yhteensä noin 55 600 asumisoikeusasuntoa, joista TA-Asumisoikeus Oy:n asuntoja oli hieman yli 16 000. Aso-asuntojen markkinatilanne on luokiteltu kireäksi Helsingissä, jossa aso-asunnon saaminen on vaikeinta. Sen sijaan suurista kaupungeista Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Kuopiossa markkinatilanne luokitellaan melko kireäksi. 

Vuositasolla TA-Asumisoikeus Oy:llä valmistuu uusia koteja keskimäärin noin 700. Asuntoja on voinut hakea vuoden alusta vain ARAn valtakunnallisella järjestysnumerolla.

− Tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla meillä on melko hyvin aso-asuntoja tarjolla, sillä hiljattain on valmistunut tai tänä vuonna valmistuu uusia asuntoja mm. Espooseen ja Keravalle. Uudella järjestysnumerolla voi saada melko nopeastikin tarpeitaan vastaavan kohtuuhintaisen aso-asunnon, toteaa Mustonen.

Asumisoikeusasunnossa viihdytään pitkään

TA-Asumisoikeus Oy:n asunnoissa asutaan keskimäärin yli 6 vuotta, ja asukasvaihtuvuus on vähäistä. 

 – Tarjoamme asukkaillemme keskimäärin noin 12,8 vuoden ikäisiä asuntoja hyvällä hinta-laatusuhteella. Vaikka asuntomarkkinassa ajat ovat haastavat, aso-asuntojemme käyttöaste on 98 prosentin tuntumassa, Esa Mustonen toteaa.

Asumisen kustannukset ovat kallistuneet kaikissa asumismuodoissa, niin myös aso-asuntojen käyttövastikkeet.

– Viime vuoden joulukuussa kaikkien aso-asuntojen keskimääräiset käyttövastikkeet olivat 12,60 euroa neliöltä. KOVA ry:n arvion mukaan aso-asuntojen käyttövastikkeiden korotukset ovat olleet tälle vuodelle keskimäärin 7,8 prosenttia. Kiinteistöjen ja lainojen hoitomenojen takia myös me nostimme käyttövastikkeita, jatkaa Mustonen.

Aso-asujalle merkittäviä säästöjä vuositasolla

TA-Asumisoikeus Oy:n asumisoikeusasuntojen vuoden 2023 keskimääräisiä käyttövastikkeita vertailtiin markkinahintaisiin vuokra-asuntoihin, ja vertailussa käytetiin 50-neliöistä asuntoa ja keskimääräisiä paikkakuntakohtaisia vastikehintoja.

ARAn asuntomarkkinakatsaus

*Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA julkaisi joulukuussa 2023 vuosittaisen asumisoikeusasuntojen asuntomarkkinakatsauksen. Dnro: ARA-08.02.01-2023-2.

Tilaamalla TA:n uutiskirjeen saat ensimmäisenä tiedon uusista asunnoista, tapahtumista ja eduista.